Co wchodzi w skład majątku osobistego?

Nie lubię w swoich wpisach cytować przepisów prawa. Niekiedy jest to oczywiście konieczne, ale generalnie staram się wyjaśniać treść przepisów własnymi słowami. Wychodzę z założenia, że z bloga ma płynąć prosty przekaz dla Czytelnika. Choć nie zawsze jest to łatwe (z uwagi na złożoność przepisów), to jednak mam nadzieję, że znaczna część rzeczy jest dla odbiorców zrozumiała.

Dzisiaj jednak posłużę się prawie wyłącznie przepisem. Dlaczego? Ponieważ postanowiłem uporządkować szereg moich artykułów dotyczących przedmiotów wchodzących w skład majątku osobistego każdego z małżonków. Dzięki temu każdy kto czyta ten wpis będzie mógł bez problemu przenieść się do interesującego go poszczególnego zagadnienia, klikając w podlinkowane słowa.

Skład majątku osobistego

A więc zapraszam na małe podsumowanie.

Do majątku osobistego każdego z małżonków należą:

1) przedmioty majątkowe nabyte przed powstaniem wspólności ustawowej;

2) przedmioty majątkowe nabyte przez dziedziczenie, zapis lub darowiznę, chyba że spadkodawca lub darczyńca inaczej postanowił;

3) prawa majątkowe wynikające ze wspólności łącznej podlegającej odrębnym przepisom;

4) przedmioty majątkowe służące wyłącznie do zaspokajania osobistych potrzeb jednego z małżonków;

5) prawa niezbywalne, które mogą przysługiwać tylko jednej osobie;

6) przedmioty uzyskane z tytułu odszkodowania za uszkodzenie ciała lub wywołanie rozstroju zdrowia albo z tytułu zadośćuczynienia za doznaną krzywdę; nie dotyczy to jednak renty należnej poszkodowanemu małżonkowi z powodu całkowitej lub częściowej utraty zdolności do pracy zarobkowej albo z powodu zwiększenia się jego potrzeb lub zmniejszenia widoków powodzenia na przyszłość;

7) wierzytelności z tytułu wynagrodzenia za pracę lub z tytułu innej działalności zarobkowej jednego z małżonków;

8) przedmioty majątkowe uzyskane z tytułu nagrody za osobiste osiągnięcia jednego z małżonków;

9) prawa autorskie i prawa pokrewne, prawa własności przemysłowej oraz inne prawa twórcy;

10) przedmioty majątkowe nabyte w zamian za składniki majątku osobistego, chyba że przepis szczególny stanowi inaczej.

Pamiętaj, że przedmioty i prawa, które nie zostały powyżej wymienione (a które zostały nabyte w trakcie trwania małżeństwa) – będą na zasadzie ustawowego domniemania należeć do majątku wspólnego małżonków i mogą podlegać podziałowi w postępowaniu o podział majątku.

***

Kancelaria Adwokacka Maciej Rodacki, zakres usług: prawo rodzinne (rozwód, alimenty, podział majątku, władza rodzicielska, kontakty z dzieckiem, sprawy przeciwko nieletnim) oraz inne.

tel: 693 253 807

e-mail: kontakt@adwokatrodacki.pl

Podobne artykuły:

O mnie

Maciej Rodacki - adwokat

Jestem adwokatem Krakowskiej Izby Adwokackiej. Na blogu dzielę się z Wami moją wiedzą i doświadczeniem, a na co dzień pracując w swojej Kancelarii Adwokackiej, staram się pomagać ludziom w rozwiązywaniu ich problemów prawnych i życiowych. Mam otwartą głowę na nowe pomysły i zawsze staram się kierować przede wszystkim "ludzkim" podejściem do Klienta. W mojej praktyce zawodowej szczególne miejsce zajmuje prawo rodzinne.

Kontakt:
kontakt@adwokatrodacki.pl
693 253 807