Wynagrodzenie za pracę a majątek wspólny

Co wchodzi w skład majątku wspólnego małżonków według ustawowych zasad? Klasyczna odpowiedź to wynagrodzenie za pracę, jak również dochody z innej działalności zarobkowej (czyli np. z prowadzenia własnej działalności gospodarczej). Czy w tym zakresie istnieją jednak jakieś wyjątki lub ograniczenia?

Ustawowy ustrój wspólności majątkowej małżeńskiej zakłada, że małżonkowie razem budują swój wspólny majątek. W pełni zrozumiałe jest więc, że ustawodawca w przykładowym katalogu przedmiotów, które wchodzą w skład majątku wspólnego na pierwszym miejscu umieścił właśnie wynagrodzenie za pracę oraz dochody z innej działalności zarobkowej, czyli np. z własnej działalności gospodarczej. Te właśnie składniki tworzą bieżący dochód rodziny, który powinien być objęty majątkową wspólnością.

Pobrane wynagrodzenie za pracę a wierzytelność

Czytając uważnie przepis Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, powinniśmy jednak dostrzec, że w tym punkcie mowa jest o „pobranym” wynagrodzeniu i dochodzie. Chodzi więc zatem wyłącznie o środki pieniężne, które zostały już przekazane do rąk małżonka-pracownika czy też małżonka-właściciela firmy.

Wynagrodzenie czy też dochód za wykonaną pracę/zlecenie, które nie zostały jeszcze wypłacone, stanowią wierzytelność z tytułu wynagrodzenia za pracę lub z tytułu innej działalności zarobkowej jednego z małżonków. Zgodnie natomiast z Kodeksem rodzinnym i opiekuńczym taka wierzytelność wchodzi w skład majątku osobistego małżonka, a zatem generalnie może być dochodzona tylko przez niego i jest przedmiotem jego zarządu.

Pewnym punktem granicznym, od którego wynagrodzenie czy też dochód zaliczamy do majątku wspólnego, jest zatem jego wypłata (pobranie). Co ciekawe, nawet jeśli wynagrodzenie za pracę lub z tytułu innej działalności zarobkowej przysługuje za czas trwania wspólności ustawowej, ale jego wypłata nastąpi dopiero po jej ustaniu, to nie możemy zaliczyć tego wynagrodzenia do majątku wspólnego. W czasie trwania małżeństwa nie doszło bowiem do pobrania wynagrodzenia, a więc można było mówić jedynie o wierzytelności z tytułu wynagrodzenia za pracę lub dochodu, a to już jest majątek osobisty.

W praktyce więc te subtelne różnice mogą mieć istotne znaczenie, gdyby przykładowo doszło do znacznego opóźnienia w zapłacie wynagrodzenia (co zdarza się często np. w branży budowlanej) nachodzącego jednocześnie na czas ustania wspólności majątkowej. Opóźnienie wynagrodzenia za pracę za okres kilku miesięcy lub nawet za wykonanie całego zlecenia (w razie prowadzenia działalności gospodarczej) może spowodować małą rewolucję w postępowaniu o podział majątku.

Może się bowiem okazać, że istotny i bardzo wartościowy kontrakt wykonywany przez jednego małżonka początkowo w trakcie trwania małżeństwa, a na samym końcu już po jego ustaniu – w całości trafi ostatecznie do majątku osobistego małżonka. Decydujący będzie bowiem zawsze moment zapłaty wynagrodzenia.

***

Kancelaria Adwokacka Maciej Rodacki, zakres usług: prawo rodzinne (rozwód, alimenty, podział majątku, władza rodzicielska, kontakty z dzieckiem, sprawy przeciwko nieletnim) oraz inne.

tel: 693 253 807

e-mail: kontakt@adwokatrodacki.pl

Podobne artykuły:

O mnie

Maciej Rodacki - adwokat

Jestem adwokatem Krakowskiej Izby Adwokackiej. Na blogu dzielę się z Wami moją wiedzą i doświadczeniem, a na co dzień pracując w swojej Kancelarii Adwokackiej, staram się pomagać ludziom w rozwiązywaniu ich problemów prawnych i życiowych. Mam otwartą głowę na nowe pomysły i zawsze staram się kierować przede wszystkim "ludzkim" podejściem do Klienta. W mojej praktyce zawodowej szczególne miejsce zajmuje prawo rodzinne.

Kontakt:
kontakt@adwokatrodacki.pl
693 253 807