Roszczenia odszkodowawcze

Pomoc prawna w roszczeniach odszkodowawczych

Codziennie zdarzają się niestety wypadki komunikacyjne, wypadki przy pracy czy też wypadki jeszcze innego rodzaju. Osoby, które w jakikolwiek sposób zostały w nich bezpośrednio lub pośrednio poszkodowane, mają prawo domagać się należnego im odszkodowania od podmiotów, które odpowiedzialne są za daną szkodę. Trzeba pamiętać, że zadośćuczynienie za doznaną krzywdę powinno być ekonomicznie odczuwalną wartością majątkową, ale też równocześnie nie może stanowić źródła nadmiernego wzbogacenia się osoby, która została poszkodowana.

Prowadzona przeze mnie kancelaria prawna w Krakowie w ramach świadczonych porad prawnych zajmuje się także problemami, jakie związane są z roszczeniami odszkodowawczymi. Praktyka pokazuje, że wiele osób za doznany uszczerbek na zdrowiu otrzymało od ubezpieczyciela zaniżone lub rażąco niskie odszkodowanie. Dlatego warto zwrócić się o pomoc do osoby, która potrafi realnie ocenić czy przyznane odszkodowanie bądź zadośćuczynienie są adekwatne do doznanej krzywdy. Ja osobiście taką pomoc oferuję przede wszystkim klientom z Krakowa czy Chrzanowa.

Porady prawne – rzetelna ocena każdej sytuacji

Podczas konsultacji prawnych oceniam również czy dane roszczenie nie uległo przedawnieniu. Ważne jest też ustalenie jakie podmioty są odpowiedzialne za powstanie danej szkody. Na spotkaniach w kancelarii udzielam też informacji, jakie dokumenty są potrzebne, aby uzyskać należne odszkodowanie. Podczas udzielania porad prawnych dotyczących szczególnych przypadków roszczeń odszkodowawczych ustalam także czy osoba, która odniosła szkodę w zdarzeniu, nie przyczyniła się w jakikolwiek sposób do jej zaistnienia. Jeśli by tak było, to należy wiedzieć, że wówczas odszkodowanie może ulec odpowiedniemu zmniejszeniu. Należy mieć na uwadze wszystkie okoliczności sprawy, aby jak najlepiej zabezpieczyć interes klienta.
Roszczenia odszkodowawcze – za uszczerbek na zdrowiu, za uszkodzone mienie itd.

Roszczenia odszkodowawcze mogą dotyczyć odszkodowań za np.:

  • błędy medyczne,
  • wypadki przy pracy,
  • wypadki komunikacyjne,
  • wypadki w szkole,
  • wypadki sportowe,
  • śmierć bliskiej osoby

O odszkodowanie można się starać nie tylko w zakresie doznanego uszczerbku na zdrowiu, ale również w zakresie uszkodzonego mienia (np. samochodu). Roszczenia odszkodowawcze tego rodzaju zazwyczaj dotyczą zaniżonego odszkodowania poprzez niedoszacowanie wartości pojazdu bądź kosztów naprawy. Po porady prawne w zakresie roszczeń odszkodowawczych zwracają się do mnie klienci z Krakowa czy Chrzanowa, którzy ucierpieli wskutek różnego rodzaju zdarzeń losowych. Podczas konsultacji z poszkodowanymi nacisk kładę przede wszystkim na to, aby właściwie i dokładnie zabezpieczyć środki dowodowe i je udokumentować. Wówczas proces na etapie sądowym przebiega dużo sprawniej i może przynieść lepsze efekty.

Nie tylko porady prawne

Pomoc prawna prowadzonej przeze mnie w Krakowie kancelarii prawnej nie ogranicza się tylko do porad prawnych. Podejmuje się również reprezentacji klientów przed sądem, a także w postępowaniu toczącym się wcześniej przed ubezpieczycielem. Często w imieniu klientów prowadzę negocjacje z firmami ubezpieczeniowymi. W ramach pomocy prawnej pomagam też skompletować niezbędną dokumentację np. medyczną, rachunki za zakup leków, wizyty lekarskie, naprawę samochodu. Gwarantuję, że szczegółowo przeanalizuję pod względem merytorycznym i prawnym każdą sprawę. Postaram się również zawsze przestawić najkorzystniejsze rozwiązanie dla klienta, które może jednocześnie należycie zabezpieczyć jego interes.