Kraków i Chrzanów – usługi za zakresu prawa cywilnego

Prawo cywilne

Jedną z moich specjalizacji jest prawo cywilne. To dziedzina prawa, która ma bardzo szeroką tematykę. Dotyczy bowiem m.in.:

  • spraw spadkowych – nabycie i działu spadku, poświadczenie dziedziczenia, odpowiedzialność za długi spadkowe, sprawy z zakresu rozporządzeń testamentowych czy zachowku;
  • prawa rzeczowego – ochrona własności, zniesienie współwłasności czy podziału majątku, a także wszelkie kwestie związane ze stanem prawnym nieruchomości;
  • prawa zobowiązań – dochodzenie roszczeń pieniężnych i niepieniężnych, opiniowanie projektów umów,
  • roszczenia odszkodowawcze – zadośćuczynienie za doznaną krzywdę, odszkodowanie z tytułu poniesionych kosztów leczenia, zniszczonego mienia, pogorszenia sytuacji życiowej po śmierci najbliższej osoby, renta;
  • sprawy związane postępowaniem egzekucyjnym – wnioski egzekucyjne czy skargi na czynności komornicze.

Porady, opinie, prowadzenie spraw

Moja pomoc obejmuje kompleksowe działania zarówno we wspomnianych powyżej, jak i w innych zagadnieniach z zakresu prawa cywilnego. W praktyce oznacza to więc pomoc poprzez m.in. udzielanie porad prawnych, wydawanie pisemnych i ustnych opinii. To również prowadzenie różnego rodzaju spraw cywilnych przed Sądem czy na drodze polubownej, mediacji bądź negocjacji. Na każdym etapie danego postępowania Klienci mogą liczyć na moje pełne wsparcie.
Oczywiście na kompleksową pomoc prawną ze strony prowadzonej przeze mnie kancelarii adwokackiej mogą liczyć przede wszystkim mieszkańcy Krakowa oraz Chrzanowa i okolic.