Prawo karne – w obronie interesów oskarżonego i pokrzywdzonego

Prawo karne

Szeroko pojmowane prawo karne to kolejna z moich specjalizacji. Prowadzę sprawy karne, w których moim zadaniem jest bronienie interesów zarówno osób oskarżonych, jak również osób pokrzywdzonych – od chwili zatrzymania aż po postępowania przed Sądem I i II instancji, a niejednokrotnie także na etapie wykonawczym. Kancelaria pomaga m.in. w takich sprawach jak:

  • przestępstwa przeciwko mieniu,
  • przestępstwa przeciwko porządkowi publicznemu,
  • przestępczość zorganizowana,
  • przestępstwa związane z posiadaniem lub obrotem narkotykami,
  • przestępstwa przeciwko zdrowiu i życiu.

Bez względu na szczegółową tematykę konkretnych przestępstw, w sprawach karnych duże znaczenie ma zawsze bardzo dobra znajomość przepisów prawa oraz orzeczeń sądowych, a także doświadczenie procesowe. W mojej adwokackiej praktyce mam za sobą już wiele różnorodnych postępowań karnych. Z czystym sumieniem mogę powiedzieć, że udzieliłem wartościowej pomocy prawnej Klientom znajdującym się w realnej potrzebie.

Kraków i Chrzanów – pomoc na każdym etapie postępowania

Jak wspomniałem powyżej, pomoc mojej kancelarii w obszarze prawa karnego gwarantowana jest na każdym etapie postępowania – przygotowawczym (śledztwa, dochodzenia), sądowym, i wykonawczym (np. ubieganie się o warunkowe przedterminowe zwolnienie z odbycia reszty kary pozbawienia wolności, odroczenie lub przerwa w wykonywaniu kary pozbawienia wolności). Z uwagi na lokalizację siedziby mojej kancelarii na realną pomoc mogą liczyć przede wszystkim Klienci z Krakowa, Chrzanowa i okolic. Jeśli tylko zajdzie taka potrzeba, to służę zarówno poradą prawną, jak i pomocą w zakresie przygotowania dokumentów czy pism procesowych takich jak np. apelacja czy zażalenie. Jednocześnie zaznaczam, że w swojej pracy dochowuję najwyższych standardów bezpieczeństwa oraz poufności w zakresie prowadzonych spraw.