Prawo zobowiązań – pomoc prawna kancelarii adwokackiej

Każdego dnia zawieranych jest wiele umów cywilnoprawnych dotyczących spraw bieżących, ale również i takich, które skutkują na wiele lat, jak np. umowy deweloperskie, leasingowe, menadżerskie, o roboty budowlane itd. W ten sposób powstają różnego rodzaju zobowiązania finansowe, a każda ze stron ma określone prawa i obowiązki. Nie zawsze są one przejrzyście sformułowane – brak jest jednoznacznych, konkretnych zapisów, co przyczynia się do powstawania procesów sądowych w zakresie prawa zobowiązań. Prawo to z jednej strony reguluje obowiązki stron, które zawierają umowę, a z drugiej obejmuje problematykę czynów zabronionych. Sprawy wynikające z prawa zobowiązań dotyczą zarówno osób prowadzących działalność gospodarczą, jak i osób prywatnych. Aby uniknąć błędów, zawsze warto skorzystać z porad prawnych i przeanalizować daną sprawę z adwokatem. Można dzięki temu zabezpieczyć się przed niekorzystnymi skutkami zawarcia umowy. Prowadzona przeze mnie kancelaria prawna w Krakowie oferuje pomoc prawną również i w tym zakresie. To propozycja dla klientów z Krakowa i okolicznych miejscowości takich jak m.in. Chrzanów.

Porady prawne i kompleksowa obsługa prawna

Jednym z najważniejszych elementów prawa cywilnego jest prawo zobowiązań. To dziedzina, która zajmuje się powstawaniem, zmianą oraz ustaniem stosunku cywilnoprawnego, w tym również określaniem praw i obowiązków stron, zawierających umowy. Moja kancelaria adwokacka zapewnia kompleksowe porady prawne oraz obsługę prawną w tym zakresie. To oferta dedykowana zarówno przedsiębiorcom, jak i osobom prywatnym.

Poza ustnymi poradami prawnymi kancelaria adwokacka zajmuje sporządzaniem umów, opiniowaniem umów, prowadzeniem sporów wynikających z umowy. Do najczęściej przygotowywanych oraz analizowanych i opiniowanych dokumentów należą m.in.:

 • umowy sprzedaży,
 • umowy zlecenia,
 • umowa zamiany,
 • umowa o dzieło,
 • umowa o roboty budowlane,
 • umowa pożyczki,
 • umowa spedycji,
 • umowa ubezpieczenia,
 • umowa darowizny,
 • umowa poręczenia,
 • umowa najmu,
 • umowa dzierżawy,
 • umowa leasingu,
 • umowa przedwstępna.

Jako adwokat doradzam również w modyfikowaniu zapisów umów już istniejących.

Ponadto – ramach oferowanej pomocy prawnej – przyjmuję zlecenia na prowadzenie spraw z tytułu niewykonania bądź nienależytego wykonania umowy.

Zabezpieczyć interes klienta

Dobrą praktyką jest zawieranie umów na piśmie – wówczas każda ze stron jest odpowiednio zabezpieczona. Strony mają wtedy świadomość zobowiązań oraz przysługujących im z tego tytułu uprawnień. Moja kancelaria adwokacka z Krakowa pomaga klientom – w ramach porad prawnych – odpowiednio skonstruować tego rodzaju dokumenty. Zawsze staram się dokładnie przeanalizować każdą sytuację faktyczną. Zależy mi na tym, aby klient miał należycie uregulowaną sytuację prawną, a jego interes był jak najlepiej zabezpieczony.

Pomoc prawna prowadzonej przeze mnie kancelarii prawnej obejmuje także reprezentację klienta w sądzie na każdym etapie sprawy. W sądzie staram się wykorzystać wszystkie instrumenty procesowe, które mogą okazać się korzystne dla mojego klienta.

Ponadto w ramach prawa zobowiązań i realizowanej pomocy prawnej moja kancelaria prawna:

 • pomaga w tworzeniu i opiniowaniu regulaminów,
 • prowadzi w imieniu klienta negocjacje w zakresie umów,
 • reprezentuje klienta podczas negocjacji i mediacji w sporach – część spraw rozwiązać można polubownie, bez wstępowania na drogę sądową,
 • zajmuje się windykacją należności wynikających z umów.

Jako adwokat na bieżąco śledzę wszelkie zmiany zachodzące w przepisach dotyczących prawa zobowiązań, aby służyć rzetelnymi poradami prawnymi klientom z Krakowa i Chrzanowa.