Zakres usług – porady prawne i pomoc prawna w Krakowie

usługi prawne

W swojej działalności zawodowej służę Klientom pomocą prawną na terenie Krakowa i Chrzanowa w wielu dziedzinach prawa. Poniżej przedstawiam zakres spraw, jakimi zajmuję się na co dzień. Pamiętaj jednak, że to wyliczenie ma jedynie przykładowy charakter. Trudno byłoby wymienić tutaj wszystkie sprawy, z którymi zetknąłem się w swojej praktyce zawodowej. A zatem jeśli chcesz porozmawiać o Twojej sprawie, zadzwoń do mnie i po wstępnej konsultacji uczciwie odpowiem Ci czy podejmę się poprowadzenia tego rodzaju sprawy.

Pomoc prawna – Kraków i Chrzanów

Prowadzona przeze mnie kancelaria prawna to miejsce, w którym każdy człowiek potrzebujący pomocy może liczyć na profesjonalne porady prawne. Moje usługi dedykowane są przede wszystkim Klientom z takich miast jak Kraków i Chrzanów. Pomoc prawna, którą osobiście oferuję, obejmuje kilka gałęzi prawa i dotyczy problemów, z którymi zwykli ludzie spotykają się na co dzień. Z porad prawnych korzystają bowiem osoby, które np. chcą wnieść sprawę o rozwód, uzyskać alimenty, rozwiązać sprawę spadkową, poradzić sobie z mobbingiem w pracy albo mają na swoim koncie wykroczenia mniejszej lub większej wagi. Wiele pytań Klientów wynika z nieznajomości skomplikowanych i niezrozumiałych przepisów prawa. Naturalnym zachowaniem w takiej sytuacji jest chęć dowiedzenia się, jakie wyjście z danej sytuacji będzie najlepsze i najbezpieczniejsze. W ramach świadczonych porad prawnych w Krakowie i w Chrzanowie gwarantuję szczegółową analizę każdej sprawy oraz wyszukanie najkorzystniejszych dla klientów rozwiązań. Jako prawnik pomagam w przygotowaniu różnego rodzaju umów, pism procesowych do Sądu, skarg, apelacji, zażaleń, a także pism do organów czy instytucji administracyjnych. Na prośbę klientów przygotowuję także opinie prawne. W każdym przypadku zapewniam rzetelną realizację świadczonych usług. Uczciwie przedstawiam, jak wygląda sytuacja prawna przy każdym problemie, z którym zwróci się do mnie Klient.

Prawo rodzinne:

 • rozwód;
 • separacja;
 • podział majątku;
 • alimenty na małżonka / na dzieci (ustalenie, podwyższenie, obniżenie, uchylenie);
 • władza rodzicielska (ograniczenie / pozbawienie władzy rodzicielskiej);
 • ustalenie / zaprzeczenie ojcostwa;
 • kontakty z dzieckiem;
 • postępowanie w sprawach nieletnich;

W zakresie prawa rodzinnego prowadzę bloga “Adwokat Rodzinny”, a niekiedy także wypowiadam się w charakterze eksperta w mediach – zarówno w telewizji, jak i w prasie. Program w TVP2 z moim udziałem można zobaczyć tutaj. Natomiast moją wypowiedź dla prasy można przeczytać m.in. tutaj.

Prawo cywilne:

 • odszkodowania i zadośćuczynienia;
 • nieruchomości (m.in. zniesienie współwłasności, zasiedzenie, ochrona własności);
 • sprawy spadkowe (m.in. stwierdzenie nabycia spadku, dział spadku, zachowek);
 • ochrona dóbr osobistych;
 • roszczenia wynikające z umów między stronami (m.in. niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania, kary umowne);

Prawo karne:

 • obrona w postępowaniu przygotowawczym – przed Prokuraturą / Policją;
 • obrona w postępowaniu sądowym karnym i karno-skarbowym;
 • obrona w sprawach o wykroczenia;
 • reprezentacja osób pokrzywdzonych we wszystkich stadiach postępowania karnego;
 • reprezentacja skazanego w postępowaniu wykonawczym (m.in. odroczenie kary, przerwa, dozór elektroniczny, warunkowe przedterminowe zwolnienie);

Prawo gospodarcze:

 • sporządzanie umów między stronami;
 • sporządzanie statutów lub regulaminów;
 • sporządzanie opinii prawnych;
 • reprezentowanie wierzyciela w sprawach dotyczących windykacji należności na każdym etapie postępowania;
 • reprezentowanie dłużnika  w sprawach dotyczących windykacji należności na każdym etapie postępowania;
 • reprezentacja podmiotów gospodarczych w procesach sądowych;

Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych:

 • reprezentacja strony w postępowaniu o wszelkie roszczenia ze stosunku pracy;
 • reprezentacja strony w postępowaniu dotyczącym odwołania od decyzji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych;

Prawo administracyjne:

 • reprezentacja strony w postępowaniu administracyjnym przed organami państwowymi;
 • reprezentacja strony w postępowaniu sądowo-administracyjnym przed Sądem administracyjnym;

Kraków i Chrzanów – w tych miastach możesz liczyć na moją uczciwą pomoc prawną.