Postępowanie w sprawach nieletnich

Lata młodości bywają trudne. Nie ma chyba osoby, która w tym okresie nie popełniłaby żadnego błędu. Brak dojrzałości, presja ze strony otoczenia albo jeszcze inne powody pchają niekiedy nastolatków do popełniania złych czynów. Najbardziej istotne jest to, aby w odpowiednim momencie wyciągnąć wnioski i powrócić na właściwą drogę. Niekiedy czyny nieletnich znajdują swój finał w sądzie rodzinnym. Ważne jest to, aby w tym momencie dać dziecku wsparcie, jakiego ono potrzebuje. Każdy ma przecież prawo do obrony. Często nie chodzi tutaj nawet o to, aby nieletni uniknął jakiejkolwiek kary, ale o to, by ta kara była sprawiedliwa. Aby kara rzeczywiście skłoniła do refleksji, a nie była tylko impulsem do dalszego buntu i poczucia niesprawiedliwości.

W obronie nieletnich

Miałem to szczęście, że w czasie aplikacji adwokackiej, bardzo często reprezentowałem nieletnich przed sądem. Dzięki temu mogłem lepiej poznać szczegóły tego rodzaju postępowań, a także nauczyłem się jak rozmawiać z nieletnimi i jak bronić ich interesów w sądzie. Reprezentuję moich Klientów na terenie Krakowa i okolic, a także w Chrzanowie (filia kancelarii). Świadczę kompleksową obsługę w zakresie postępowań dotyczących obrony nieletnich przed sądami. Wiem, że w tym trudnym momencie życia nieletnich profesjonalna pomoc prawna jest im często bardzo potrzebna.

Postępowanie wobec dziecka

Dziecko może stanąć przed sądem dla nieletnich w następujących sytuacjach:

  • gdy dziecko wykazuje objawy nieprzystosowania społecznego, czyli jest zdemoralizowane. W takim wypadku prawo nie określa dolnej granicy wiekowej, w której dziecko może zostać uznane za zdemoralizowane, co sprawia, że dzieci poniżej 13 roku życia także mogą zostać postawione przed sądem w postępowaniu o zwalczanie demoralizacji;
  • w przypadku gdy dziecko popełni czyn karalny, którym jest przestępstwo lub wykroczenie, a jest w wieku pomiędzy 13, a 17 rokiem życia. W sytuacji, gdy dziecko ma więcej niż 17 lat odpowiada przed sądem jak dorosły, natomiast mające poniżej 13 lat odpowiada przed sądem jak w przypadku demoralizacji;
  • w sytuacji, w której dziecko odpowiadało już wcześniej na zasadach opisanych w/w punktach i istnieje dodatkowa potrzeba wydania przez sąd orzeczenia o zakresie wykonywania wobec dziecka środków wychowawczych lub poprawczych.

Dziecko ma prawo do skorzystania z pomocy obrońcy. Nie warto z tego uprawnienia rezygnować. Obrońca, jako osoba zajmująca się na co dzień tego rodzaju sprawami, będzie mógł stwierdzić, czy wyrok sądu jest sprawiedliwy czy krzywdzący dla dziecka. W razie wątpliwości od każdego orzeczenia sądu I instancji można przecież się odwoływać. Każdy rodzic chce przecież, aby jego dziecko było osądzone w sposób sprawiedliwy. Obrońca może w tym pomóc.

***

W zakresie spraw rodzinnych wypowiadam się również niekiedy w charakterze eksperta w mediach – zarówno w telewizji, jak i w prasie. Program w TVP2 z moim udziałem można zobaczyć tutaj. Natomiast moją wypowiedź dla prasy można przeczytać m.in. tutaj.