Kto to jest nieletni?

Moja praca jako prawnika od samego początku związana była w dużej mierze z wydziałem rodzinnym. Wiele czasu zajmowały mi nie tylko sprawy rozwodowe czy alimentacyjne, ale także te dotyczące postępowań przeciwko nieletnim. Do tej pory pisałem o tym na blogu niewiele. A może nawet nie było żadnego artykułu dotyczącego konkretnie tej materii? Pora to zmienić – wydział rodzinny to w końcu także wydział do spraw nieletnich.

Zacznijmy po kolei. Chociaż sprawy te rozstrzygane są przez sędziów sądu rodzinnego, to jednak mają one najwięcej wspólnego ze sprawami karnymi. Postępowanie przeciwko nieletniemu zostaje wszczęte najczęściej w związku z podejrzeniem popełnienia przez niego czynu karalnego bądź dopuszczenia się zachowania nieakceptowanego w konkretnym wieku (np. spożywanie alkoholu).

Definicja nieletniego

Tytułowe pytanie dzisiejszego wpisu brzmi: Kto to jest nieletni?

W prawie tak wiele jest różnych definicji, że naprawdę można się od tego wszystkiego pogubić. Na wstępie zaznaczę więc, że nieletniego nie należy mylić z małoletnim. Małoletni to osoba, która zgodnie z prawem cywilnym, ukończyła 18 rok życia. Jeszcze kim innym jest natomiast młodociany. Zgodnie z kodeksem karnym za młodocianego uważa się sprawcę przestępstwa, który popełnił je przed ukończeniem 21 roku życia, a w czasie orzekania przez sąd I instancji ma nie więcej niż 24 lata.

Powróćmy więc do nieletniego, bo to temat przewodni tego wpisu. Ta definicja będzie niestety najbardziej skomplikowana ze wszystkich do tej pory. Wszystko będzie bowiem zależało od kategorii sprawy, z jaką mamy do czynienia.

I tak:

I. w zakresie zapobiegania i zwalczania demoralizacji nieletnim jest osoba do 18 roku życia, przy czym dolna granica wieku nie jest tutaj określona;

II. w sprawach o popełnienie czynu karalnego nieletnim jest osoba między 13. a 17. rokiem życia (osoba, która popełnia czyn zabroniony po ukończeniu 17 roku życia odpowiada jak dorosły);

III. w zakresie wykonywania środków wychowawczych lub poprawczych (orzeczonych wcześniej) – do ukończenia 21 roku życia.

Nieletni a granica wieku

Właśnie tych trzech kategorii osób dotyczą „postępowania w sprawach nieletnich”. Jak widać nie ma więc sztywnej granicy wieku w tym zakresie. Nieletnim może być osoba mająca 10 bądź 14 albo nawet 20 lat. Wszystko zależy o jakiej sprawie i jakich okolicznościach mówimy.

Oczywiście intuicyjnie możemy przyjąć, że sprawy nieletnich dotyczą młodych ludzi, którzy sprawiają „kłopoty wychowawcze” – w szerokim tego określenia znaczeniu. Pomoc obrońcy na sali rozpraw w tych sprawach może okazać się bardzo przydatna. Dlatego właśnie tej grupie osób i tym postępowaniom poświęcę kilka następnych wpisów na moim blogu.

***

Kancelaria Adwokacka Maciej Rodacki, zakres usług: prawo rodzinne (rozwód, alimenty, podział majątku, władza rodzicielska, kontakty z dzieckiem, sprawy przeciwko nieletnim) oraz inne.

tel: 693 253 807

e-mail: kontakt@adwokatrodacki.pl

Podobne artykuły:

O mnie

Maciej Rodacki - adwokat

Jestem adwokatem Krakowskiej Izby Adwokackiej. Na blogu dzielę się z Wami moją wiedzą i doświadczeniem, a na co dzień pracując w swojej Kancelarii Adwokackiej, staram się pomagać ludziom w rozwiązywaniu ich problemów prawnych i życiowych. Mam otwartą głowę na nowe pomysły i zawsze staram się kierować przede wszystkim "ludzkim" podejściem do Klienta. W mojej praktyce zawodowej szczególne miejsce zajmuje prawo rodzinne.

Kontakt:
kontakt@adwokatrodacki.pl
693 253 807