Kompleksowe porady prawne w sprawach spadkowych

Spadek można dziedziczyć ustawowo lub przez testament. Szereg praw i obowiązków spadkodawcy przechodzi na prawnych spadkobierców i wypełnienia się w momencie, kiedy otrzymują oni masę spadkową, czyli schedę. Ostatnia wola zmarłego nie zawsze jest satysfakcjonująca dla wszystkich stron, dlatego niekiedy można dochodzić swoich uprawnień przed sądem. W sprawach spadkowych możliwych jest co najmniej kilka postępowań sądowych.

Kwestie dotyczące dalszych losów majątku na wypadek śmierci jego właściciela należą do jednych z najczęściej poruszanych przez osoby odwiedzające moją kancelarię prawną w Krakowie. Porady prawne, jakich udzielam w sprawach spadkowych, dotyczą różnych przypadków, które obejmuje polskie prawo spadkowe. W głównej mierze obejmują one ogólne doradztwo, ale jako adwokat pomagam też w konkretnych sytuacjach takich jak np. omówienie kwestii – na co zwrócić uwagę przy sporządzeniu testamentu. Właściwe uregulowanie spraw na wypadek śmierci ułatwia spadkobiercom dysponowanie otrzymanym mieniem, a jednocześnie pozwala uniknąć niepotrzebnych problemów prawnych, a także pozwala zapobiec negatywnym skutkom majątkowym. Udzielana przez moją kancelarię adwokacką pomoc prawna polega na przedstawieniu klientowi najbardziej optymalnego rozwiązania w sprawie spadkowej. Wyjaśniam wszelkie zawiłości wynikające z zapisów, a dotyczące sytuacji prawnej, jaka może wystąpić po śmierci określonej osoby.

Pomoc prawna dla klientów z Krakowa i Chrzanowa

Kancelaria adwokacka z Krakowa udziela porad prawnych także mieszkańcom Chrzanowa (filia kancelarii). Zakres pomocy prawnej świadczonej przeze mnie obejmuje w szczególności:

 • pomoc w sporządzeniu testamentu,
 • analizę testamentów,
 • ogólne doradztwo w sprawach spadkowych,
 • pomoc prawną w kwestii zachowku i wydziedziczenia,
 • porady dotyczące długów spadkowych,
 • prowadzenie spraw o stwierdzenie nabycia spadku – stwierdzenie nabycia spadku na podstawie ustawy,
 • sprawy obejmujące kwestie związane z podważaniem ważności testamentu,
 • podważanie skuteczności poszczególnych rozrządzeń testamentowych,
 • prowadzenie spraw o zachowek – jego dochodzenie, obrona przed żądaniem zachowku, dochodzenie zachowku przy dziedziczeniu ustawowym w związku z doliczaniem darowizn itd.,
 • ustalanie ważności testamentu ustnego,
 • prowadzenie spraw o dział spadku – np. przygotowanie umownego działu spadku, sądowy dział spadku, dział spadku połączony ze zniesieniem współwłasności lub podziałem majątku wspólnego małżonków.

Najbardziej optymalne rozwiązanie w każdej sprawie

Oprócz porad prawnych klienci mogą liczyć również na kompleksową obsługę prawną, obejmującą sporządzenie pism procesowych czy reprezentację na rozprawach w sądzie. Dotyczy to wszelkich w/w spraw, w tym w szczególności spraw o stwierdzenie nabycia spadku, dział spadku czy o zachowek.

Moja kancelaria prawna dla klientów z Krakowa i Chrzanowa zajmuje się także prowadzeniem innych spraw spadkowych. Zdarza się bowiem, że spadkodawca nie chce przyjąć zadłużonego spadku albo chce uchylić się od skutków niedochowania terminu do odrzucenia spadku. Wówczas w ramach pomocy prawnej zaproponować mogę różne rozwiązania. Oprócz tego klienci mogą zgłaszać się do mojej kancelarii adwokackiej w sprawach związanych z wyrażeniem zgody przez sąd na odrzucenie spadku przez małoletniego, dochodzeniem wykonania zapisów i poleceń testamentowych czy wykonywaniem testamentów.

Często też udzielam porad prawnych w kwestiach wydziedziczenia. Trzeba mieć na uwadze, że spadkodawca nie w każdym przypadku chce przekazać część lub całość swojego majątku najbliższym.

W każdej problemowej sytuacji jako adwokat zajmujący się na co dzień prawem cywilnym staram się znaleźć najbardziej optymalne rozwiązanie. Warto wiedzieć, że nie we wszystkich sprawach spadkowych proces cywilny jest bowiem koniecznością. Wiele tematów można bowiem załatwić polubownie, wypracowując rozsądny kompromis.

Warto również pamiętać o tym, że prawo do spadku nie ulega przedawnieniu – w każdej chwili można więc zgłosić się po porady prawne do prowadzonej przeze mnie kancelarii prawnej w Krakowie lub Chrzanowie. Profesjonalną pomoc prawną udzielam zarówno osobom, które w drodze dziedziczenia chcą przekazać komuś swój majątek, jak i osobom, które są spadkobiercami.