Władza rodzicielska

Rozwód czy separacja to nie tylko trudny okres dla małżonków, ale przede wszystkim dla ich wspólnych dzieci. Rozłąka pomiędzy rodzicami z pewnością negatywnie wpływa na samopoczucie dzieci. Niektóre dzieci obwiniają nawet same siebie za niepowodzenie związku rodziców. Rolą rodziców jest wytłumaczyć dziecku na czym polega proces o rozwód bądź separację i jakie są tego skutki. Warto wyjaśnić również dziecku, jaki wpływ na jego życie będzie miało orzeczenie sądu w przedmiocie władzy rodzicielskiej rodziców. Sąd, orzekając rozwód bądź separację, musi mieć zawsze na uwadze dobro małoletnich dzieci małżonków. Obecnie możliwe jest zarówno przyznanie pełni władzy rodzicielskiej jednemu z rodziców, jak i pozostawienie jej obojgu rodzicom – jeśli tylko Sąd nabierze przekonania, że będą oni po rozwodzie skutecznie współpracować w sprawach dziecka.

Adwokat rodzinny

Sprawy rozwodowe oraz związane z nimi sprawy dotyczące władzy rodzicielskiej to jedne z najczęstszych, z jakimi spotykam się w praktyce. Moja kancelaria adwokacka z Krakowa, jak i filia kancelarii prawnej w Chrzanowie świadczy usługi przede wszystkim z zakresu prawa rodzinnego. Moja oferta obejmuje udzielanie porad prawnych na terenie Krakowa lub Chrzanowa, pomoc w gromadzeniu i wypełnianiu dokumentacji, przygotowywanie pism procesowych i wniosków, aż wreszcie kompleksową reprezentację w procesie sądowym wraz z udziałem w rozprawach. Przy czym główny nacisk kładę na prawo rodzinne, które jest moją wiodącą dziedziną prawa.

Przyznanie władzy rodzicielskiej

Sprawy sądowe o władzę rodzicielską należą do najczęstszych z gatunku prawa rodzinnego. W takich sprawach sąd w orzeczeniu końcowym może powierzyć wykonywanie władzy rodzicielskiej jednemu z rodziców, ograniczając jednocześnie prawa drugiego rodzica do współdecydowania o istotnych sprawach dziecka takich jak edukacja, leczenie itd. Obecnie sąd może także pozostawić wykonywanie władzy rodzicielskiej nad dzieckiem obojgu rodzicom. Sąd zrobi tak jednak tylko wtedy, gdy będzie miał pełne przekonanie, że rodzice będą współpracować dla dobra dziecka. W takim wypadku sądowi należy przedstawić rodzicielski plan wychowawczy, w którym rodzice opiszą dokładnie zasady sprawowania opieki nad dzieckiem.

Moja kancelaria prawna udziela wszelkiej pomocy prawnej w zakresie mediacji pomiędzy stronami w celu dojścia do kompromisu. Osobiście przygotowuję i sporządzam również dokument nazywany „rodzicielskim planem wychowawczym”, aby strony mogły w bezpieczny sposób przedstawić go przed sądem.

Warto pamiętać, że w treści porozumienia stron co do sprawowania władzy rodzicielskiej nad wspólnym małoletnim dzieckiem powinna znaleźć się informacja:

  • o miejscu pobytu dziecka;
  • o sposobie wykonywania władzy rodzicielskiej;
  • o sposobie kontaktów rodziców z małoletnim dzieckiem.

W planie można też umieścić zasady alimentacji dziecka przez jednego z rodziców.

***

W zakresie spraw rodzinnych wypowiadam się również niekiedy w charakterze eksperta w mediach – zarówno w telewizji, jak i w prasie. Program w TVP2 z moim udziałem można zobaczyć tutaj. Natomiast moją wypowiedź dla prasy można przeczytać m.in. tutaj.