Co to jest zawieszenie władzy rodzicielskiej?

Pisałem już na blogu sporo o pozbawieniu władzy rodzicielskiej, a ostatnio w swojej praktyce natknąłem się na wątek zawieszenia władzy rodzicielskiej. Pomyślałem, że to dobry temat, aby się nim z Tobą podzielić. A zatem dzisiaj krótka piłka – kilka pytań i odpowiedzi na temat zawieszenia władzy rodzicielskiej.

Kiedy może dojść do zawieszenia władzy rodzicielskiej?

Taka sytuacja może mieć miejsce, gdy powstała przemijająca przeszkoda w wykonywaniu władzy rodzicielskiej. Wówczas Sąd opiekuńczy może z urzędu bądź na wniosek strony orzec o zawieszeniu wykonywania władzy rodzicielskiej przez rodzica. Oczywiście zawieszenie może dotyczyć także obojga rodziców jednocześnie, ale wówczas Sąd musi ustalić opiekuna, pod którego pieczą pozostanie dziecko.

Co może być uznane za przemijającą przeszkodę?

Zwykle chodzi tutaj o sytuacje, które uniemożliwiają wykonywanie władzy rodzicielskiej przez pewien czas. Założenie jest bowiem takie, że po ustaniu tej przeszkody, rodzic powróci do wykonywania władzy rodzicielskiej. Najczęściej chyba podawanym przykładem jest choroba rodzica, która wyklucza możliwość podejmowania racjonalnych decyzji zgodnych z dobrem dziecka.

Innym przykładem jest odbywanie przez rodzica kary pozbawienia wolności w zakładzie karnym. Jeśli jest to kara stosunkowo krótka, to wówczas zasadne może okazać się właśnie zawieszenie wykonywania władzy rodzicielskiej. Jeśli natomiast taka kara została orzeczona na kilka lat, to można zastanawiać się, czy nie mamy już do czynienia z przeszkodą trwałą. Wówczas należałoby rozważyć możliwość pozbawienia władzy rodzicielskiej.

Zawieszenie wykonywania władzy rodzicielskiej jest też możliwe w przypadku dłuższego wyjazdu zagranicznego rodzica. W takim przypadku także trzeba rozważyć czy jest to raczej przeszkoda przemijająca czy trwała. Warto pamiętać, że Sąd zawsze może, ale wcale nie musi, podjąć decyzji o zawieszeniu wykonywania władzy rodzicielskiej.

Skutki zawieszenia wykonywania władzy rodzicielskiej?

Rodzic, którego wykonywanie władzy rodzicielskiej zostało zawieszone, nie może w tym czasie podejmować istotnych decyzji dotyczących dziecka. Prawa i obowiązki takiego rodzica wprawdzie nadal istnieją, ale ich wykonywanie zostało zawieszone. Oznacza to, że ten rodzic w trakcie zawieszenia nie może reprezentować dziecka, zarządzać jego majątkiem ani sprawować nad nim osobistej pieczy. W tym okresie drugi z rodziców, jeśli tylko ma nieograniczoną władzę rodzicielską, może samodzielnie podejmować decyzje dotyczące dziecka.

Czy zawieszenie władzy rodzicielskiej można odwołać?

Wykonywanie władzy rodzicielskiej może zostać przywrócone w każdej chwili, jeśli tylko ustanie przyczyna zawieszenia. Należy wówczas złożyć wniosek do Sądu o uchylenie zawieszenia wykonywania władzy rodzicielskiej. Jeśli Sąd uzna, że rzeczywiście nie ma już podstaw do takiego zawieszenia i jego przyczyna ustała, to wyda orzeczenie o uchyleniu zawieszenia, a rodzic odzyska wówczas pełną władzę rodzicielską.

***

Kancelaria Adwokacka Maciej Rodacki, zakres usług: prawo rodzinne (rozwód, alimenty, podział majątku, władza rodzicielska, kontakty z dzieckiem, sprawy przeciwko nieletnim) oraz inne.

tel: 693 253 807

e-mail: kontakt@adwokatrodacki.pl

Podobne artykuły:

O mnie

Maciej Rodacki - adwokat

Jestem adwokatem Krakowskiej Izby Adwokackiej. Na blogu dzielę się z Wami moją wiedzą i doświadczeniem, a na co dzień pracując w swojej Kancelarii Adwokackiej, staram się pomagać ludziom w rozwiązywaniu ich problemów prawnych i życiowych. Mam otwartą głowę na nowe pomysły i zawsze staram się kierować przede wszystkim "ludzkim" podejściem do Klienta. W mojej praktyce zawodowej szczególne miejsce zajmuje prawo rodzinne.

Kontakt:
kontakt@adwokatrodacki.pl
693 253 807