Program 500+ a opieka naprzemienna

Coraz częściej zdarza się, że małżonkowie godzą się na to, aby po rozwodzie sprawować nad dziećmi tzw. opiekę naprzemienną. Oznacza to, że zgodnie z ustalonym przez rodziców i zaakceptowanym przez Sąd „planem wychowawczym” dziecko będzie przebywać raz u jednego rodzica (np. przez dwa tygodnie w miesiącu), a w pozostałym czasie u drugiego.

Jakie zastosowanie ma zatem w takich przypadkach program 500+? Który z rodziców otrzyma to świadczenie?

Odpowiedź na to pytanie wcale nie jest taka łatwa i wiem, że w praktyce ta kwestia sprawia wiele trudności. Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej próbowało rozwiać pojawiające się wątpliwości i wydało następującą interpretację:

gdy dziecko, zgodnie z orzeczeniem sądu, jest pod opieką naprzemienną obydwojga rodziców rozwiedzionych, żyjących w separacji lub żyjących w rozłączeniu, kwotę świadczenia wychowawczego przysługującą za niepełny miesiąc ustala się, dzieląc kwotę tego świadczenia przez liczbę wszystkich dni kalendarzowych w tym miesiącu, a otrzymaną kwotę mnoży się przez liczbę dni kalendarzowych, za które to świadczenie przysługuje”.

Teoretycznie mogłoby się więc wydawać, że problem został rozwiązany. Potrzebna będzie odrobina matematyki i wszystko stanie się jasne… Świadczenie zostanie podzielone i wypłacone proporcjonalnie do liczby dni, w których każde z rodziców zajmuje się dzieckiem. Niestety w rzeczywistości nie wygląda to tak kolorowo. Dlaczego?

500+ a jedno miejsce zamieszkania dziecka

Bo urzędy obsługujące program 500+ nie do końca wiedzą jak interpretować pojęcie tzw. opieki naprzemiennej. Niestety w Kodeksie rodzinnym i opiekuńczym nie ma takiego określenia i przez to Sądy również mogą nie stosować go w wyrokach. Obowiązkowo Sądy ustalają natomiast w wyroku miejsce stałego zamieszkania dziecka, przy czym musi to być miejsce zamieszkania ojca albo matki. A zatem wskazuje się tylko jedno miejsce zamieszkania dziecka pomimo ustalenia opieki naprzemiennej. W świetle prawa nie można mieć bowiem dwóch aktualnych adresów zamieszkania.

W związku z tym, rodzic, u którego zgodnie z wyrokiem – dziecko nie ma ustalonego miejsca zamieszkania – może mieć problem z uzyskaniem świadczenia 500+. Z doświadczenia wiem już, że takie kłopoty rzeczywiście się pojawiły, mimo iż w sprawie rozwodowej ustalono zgodnie, że małżonkowie będą realizować plan wychowawczy zakładający tzw. opiekę naprzemienną.

Odwołanie od decyzji w sprawie 500+

Urzędnicy dla „bezpieczeństwa” przyznają świadczenie temu z rodziców, u którego w wyroku wskazano stałe miejsce zamieszkania dziecka. Nie jest to jednak prawidłowa praktyka i należy się odwoływać od takich decyzji, ponieważ ustalenie w wyroku jednego miejsca zamieszkania dziecka nie przekreśla stosowania opieki naprzemiennej. Gdyby tak było, to należałoby uznać, że opieka naprzemienna w ogóle nie jest w polskim systemie prawnym możliwa, bo dziecko zawsze musi mieć jeden stały adres zamieszkania. Tymczasem opieka naprzemienna stała się przecież jednym z powszechnie akceptowanych sposobów wykonywania władzy rodzicielskiej.

Na koniec mogę jedynie napisać, że niestety te przepisy są jeszcze dość świeże i trudno na razie stwierdzić jaka będzie dalsza praktyka orzecznicza w zakresie programu 500+.

***

Kancelaria Adwokacka Maciej Rodacki, zakres usług: prawo rodzinne (rozwód, alimenty, podział majątku, władza rodzicielska, kontakty z dzieckiem, sprawy przeciwko nieletnim) oraz inne.

tel: 693 253 807

e-mail: kontakt@adwokatrodacki.pl

Podobne artykuły:

O mnie

Maciej Rodacki - adwokat

Jestem adwokatem Krakowskiej Izby Adwokackiej. Na blogu dzielę się z Wami moją wiedzą i doświadczeniem, a na co dzień pracując w swojej Kancelarii Adwokackiej, staram się pomagać ludziom w rozwiązywaniu ich problemów prawnych i życiowych. Mam otwartą głowę na nowe pomysły i zawsze staram się kierować przede wszystkim "ludzkim" podejściem do Klienta. W mojej praktyce zawodowej szczególne miejsce zajmuje prawo rodzinne.

Kontakt:
kontakt@adwokatrodacki.pl
693 253 807