Wina w rozwodzie a władza rodzicielska

Czy orzeczenie o winie w rozwodzie ma wpływ na ustalenia w przedmiocie władzy rodzicielskiej? Innymi słowy – czy małżonek, który został uznany za wyłącznie winnego rozkładu pożycia może z tego powodu stracić szansę na przyznanie mu stałej opieki nad dziećmi?

Odpowiadając na to pytanie, należy zdecydowanie rozróżnić dwie kwestie:

I. relacje między małżonkami;

II. relacje między rodzicami a dziećmi.

Wina dotyczy relacji między małżonkami

Orzeczenie Sądu dotyczące rozwodu między małżonkami w pkt. I określa, który z małżonków ponosi winę za rozkład pożycia. To zagadnienie dotyczy więc osobistej relacji między małżonkami. Sąd bada przyczyny tego rozkładu i określa osobę odpowiedzialną za taki stan rzeczy bądź uznaje winę obojga małżonków. Oczywiście przy założeniu, że nie zostały złożone zgodne wnioski o rozwód bez orzekania o winie.

Orzeczenie Sądu w przedmiocie wykonywania władzy rodzicielskiej dotyczy natomiast relacji dziecko – rodzic. Sąd bada w tym przypadku możliwości rodziców do podjęcia się stałej opieki nad dziećmi, uwzględniając możliwości czasowe, warunki mieszkaniowe, stosunek do dzieci, predyspozycje do wychowywania dzieci każdego z rodziców. Oczywiście istotne znaczenie w tej kwestii będzie miała również opinia biegłych specjalistów z Opiniodawczego Zespołu Specjalistów Sądowych. Wreszcie, powinno brać się także pod uwagę zdanie dziecka, które może być poznane bądź w drodze osobistego wysłuchania go przez sędziego bądź za pośrednictwem kuratora czy biegłego-psychologa.

Władza rodzicielska dla “winnego małżonka”?

Kwestia winy za rozkład pożycia jest więc związana z relacjami stricte małżeńskimi i stąd jest istotna z punktu widzenia rozwodu i ewentualnych alimentów na rzecz małżonka niewinnego. Wina nie ma natomiast znaczenia w kontekście zagadnień skoncentrowanych wokół władzy rodzicielskiej nad dzieckiem czy kontaktów z nim. Częste obawy związane z tym, że np. dziecko zostanie odebrane rodzicowi z tego powodu, że dopuścił się on zdrady małżeńskiej nie mają żadnych podstaw prawnych.

Zaznaczę jednak, że może zdarzyć się tak, że przyczyny rozkładu pożycia małżeńskiego pokryją się z przyczynami powierzenia wykonywania władzy rodzicielskiej jednemu z rodziców. Przykładowo mogłoby tak być, gdyby przyczyną rozwodu było np. stosownie przemocy przez jednego z małżonków względem członków rodziny. Wówczas naturalny jest wniosek, że taka osoba nie daje również gwarancji prawidłowego wykonywania obowiązków rodzica. Niemniej jednak, mamy tutaj do czynienia z oceną konkretnego zachowania osoby, a nie prostego przełożenia, że – małżonek winny nie otrzyma opieki nad dzieckiem.

Na koniec zaznaczę jeszcze raz wyraźnie, że Sąd decydując o powierzeniu władzy rodzicielskiej jednemu z rodziców, przy jednoczesnym ograniczeniu tej władzy drugiemu, będzie oceniał zachowania małżonków jako rodziców. Na podstawie tej oceny zostanie wydane rozstrzygnięcie w przedmiocie władzy rodzicielskiej, a nie na podstawie oceny osobistych relacji między małżonkami.

***

Kancelaria Adwokacka Maciej Rodacki, zakres usług: prawo rodzinne (rozwód, alimenty, podział majątku, władza rodzicielska, kontakty z dzieckiem, sprawy przeciwko nieletnim) oraz inne.

tel: 693 253 807

e-mail: kontakt@adwokatrodacki.pl

Podobne artykuły:

O mnie

Maciej Rodacki - adwokat

Jestem adwokatem Krakowskiej Izby Adwokackiej. Na blogu dzielę się z Wami moją wiedzą i doświadczeniem, a na co dzień pracując w swojej Kancelarii Adwokackiej, staram się pomagać ludziom w rozwiązywaniu ich problemów prawnych i życiowych. Mam otwartą głowę na nowe pomysły i zawsze staram się kierować przede wszystkim "ludzkim" podejściem do Klienta. W mojej praktyce zawodowej szczególne miejsce zajmuje prawo rodzinne.

Kontakt:
kontakt@adwokatrodacki.pl
693 253 807