Kontakty z dzieckiem

Po rozstaniu każde z rodziców zaczyna żyć swoim życie. Każde ma swoje obowiązki. Swój harmonogram zajęć ma także samo dziecko. Jak to wszystko pogodzić, aby dziecko mogło spędzać czas zarówno z jednym, jak i drugim rodzicem? Prawo do bycia wychowywanym przez obojga rodziców jest przecież jednym z podstawowych praw każdego dziecka. Na tym tle niestety często dochodzi do konfliktów. Rozwiązaniem sytuacji niekiedy może być sądowe uregulowanie terminów kontaktów z dzieckiem. Aby wszcząć takie postępowanie należy złożyć stosowny wniosek do Sądu. Oczywiście taki wniosek musi spełniać wszystkie rygory formalne, więc warto w tym zakresie chociażby skonsultować się z kancelarią zajmującą się na co dzień prawem rodzinnym.

Spór o kontakty z dzieckiem

Moja kancelaria adwokacka z Krakowa, jak również filia w Chrzanowie świadczy tego typu usługi prawne. Możliwa jest zarówno pojedyncza konsultacja w sprawie (porada prawna), przygotowanie pisma procesowego (np. wniosek o uregulowanie kontaktów), jak i kompleksowa reprezentacja w sprawie sądowej.

W pierwszej kolejności trzeba odpowiedzieć na pytanie – kto może wystąpić o uregulowanie kontaktów z dzieckiem? Kodeks rodzinny i opiekuńczy wymienia tutaj następujące osoby:

  • rodzice (w tym także rodzic pozbawiony władzy rodzicielskiej);
  • rodzeństwo;
  • dziadkowie;
  • krewni/powinowaci w linii prostej;
  • osoby, które przez dłuższy czas sprawowały opiekę nad nieletnim dzieckiem.

Uregulowanie kontaktów polega na ustaleniu harmonogramu spotkań dziecka z rodzicem przez sąd. W orzeczeniu sądowym ustalane są konkretne dni i godziny spotkań. Możliwe jest też uregulowanie sposobu spędzania wakacji czy świąt. W razie gdyby któreś z rodziców nie stosowało się do postanowienia sądu, możliwa jest egzekucja kontaktów poprzez tzw. kary pieniężne nakładane przez sąd w odrębnym postępowaniu.

Z uwagi na dobro dziecka, sąd może też ograniczyć kontakty dziecka z jednym z rodziców. Ograniczenie takie może polegać na:

  • zakazie osobistych spotkań z dzieckiem;
  • zakazie zabierania dziecka w inne miejsce, aniżeli miejsce zamieszkania/stałego pobytu;
  • zezwoleniu spotykania się z dzieckiem tylko w obecności drugiego rodzina lub opiekuna prawnego, kuratora sądowego lub osoby wyznaczonej do tej roli przez sąd;
  • ograniczeniu kontaktów z nieletnim do określonych przez sąd sposobów porozumiewania się;
  • całkowitym zakazie utrzymywania kontaktów na odległość.

W najbardziej skrajnych przypadkach sąd może nawet całkowicie zakazać kontaktu rodzica z dzieckiem. Dzieje się tak jednak jedynie wówczas, gdy kontakty rodzica z dzieckiem stanowią realne zagrożenie i niebezpieczeństwo dla dobra dziecka.

Wsparcie prawne

Moja krakowska kancelaria prawna zajmuje się sprawami o kontakty z dzieckiem. Oferuję pomoc przy ustaleniu kontaktów, ewentualnej egzekucji kontaktów, a także ograniczeniu bądź zakazaniu kontaktów z dzieckiem – jeśli jest to zgodne z dobrem dziecka. Przyjmuję Klientów w Krakowie (siedziba główna) oraz w Chrzanowie (filia). Przy prowadzeniu spraw rodzinnych zawsze mam świadomość jak delikatna jest to materia i staram się wykazywać empatią, zrozumieniem i dyskrecją.

***

W zakresie spraw rodzinnych wypowiadam się również niekiedy w charakterze eksperta w mediach – zarówno w telewizji, jak i w prasie. Program w TVP2 z moim udziałem można zobaczyć tutaj. Natomiast moją wypowiedź dla prasy można przeczytać m.in. tutaj.