Jak uregulować kontakty z dzieckiem?

Jeżeli na tle kontaktów rodzica z dzieckiem dochodzi do sporów pomiędzy rodzicami, to warto zastanowić się nad sądową regulacją tych kontaktów. Nie jest to rozwiązanie idealne, ale być może pozwoli obu stronom na lepsze zaplanowanie swojego czasu i zaoszczędzenie nerwów przy konflikcie.

Nie chciałbym w tym wpisie poruszać tematu alienacji rodzicielskiej, która jest obecnie bardzo poważnym problemem. W mojej ocenie w tej kwestii sądy nie stają na wysokości zadania, ale o tym innym razem.

Dzisiaj mam na myśli raczej sytuację mniej skomplikowaną, w której rodzice nie potrafią się porozumieć co terminów kontaktów z dzieckiem i na tym tle powstają liczne spory. Każde z rodziców – zarówno matka, jak i ojciec – ma prawo złożyć do sądu wniosek o uregulowanie kontaktów z dzieckiem rodzica (tego, który na co dzień nie mieszka z dzieckiem).

Jak napisać wniosek o kontakty z dzieckiem?

W takim wniosku należy zaproponować koncepcję – jak takie kontakty mogłyby wyglądać. Należy wskazać czy kontakty powinny odbywać się w miejscu zamieszkania dziecka (raczej w przypadku malutkich dzieci) czy poza nim, czy w obecności drugiego rodzica czy też nie, a także w jakie dni tygodnia.

Najczęściej rodzice dzielą się weekendami po połowie (gdy dzieci są już raczej samodzielne w codziennym funkcjonowaniu), a nadto regulują dodatkowe dni w ciągu tygodnia (np. jeden lub dwa). Wszystko zależy tutaj oczywiście od indywidualnej sytuacji i możliwości czasowych rodziców.

We wniosku o kontakty można zaproponować także osobną regulację dot. wakacji letnich, ferii zimowych czy świąt Bożego Narodzenia i Wielkanocnych. Sąd może wydać postanowienie także w tym zakresie.

Czy wniosek o kontakty jest skuteczny?

 

W razie braku porozumienia stron, Sąd po przeprowadzeniu postępowania wyda orzeczenie w zakresie kontaktów rodzica z dzieckiem. To orzeczenie będzie wiążące dla obu stron. W razie niezastosowania się do takiego orzeczenia rodzicowi grożą sankcje określone odrębnymi przepisami. W mojej ocenie sankcje te są zbyt łagodne, ale o tym również innym razem.

Mimo wszystko uważam, że w razie sporu, co do którego nie ma widoków na jego szybkie zakończenie, warto złożyć wniosek o kontakty do Sądu. Pomimo całej niedoskonałości tych przepisów, udawało mi się niejednokrotnie doprowadzić poprzez tego rodzaju postępowanie do odblokowania kontaktów rodzica z dzieckiem i ich usystematyzowania. Brak jakiegokolwiek działania na pewno nie poprawi sytuacji, natomiast inicjatywa zawsze daje na to szansę. Jeżeli obawiasz się tej sprawy, zawsze możesz skorzystać z pomocy profesjonalnego pełnomocnika, który przygotuje Cię do jak najlepszego przeprowadzenia sprawy o kontakty z dzieckiem.

***

Kancelaria Adwokacka Maciej Rodacki, zakres usług: prawo rodzinne (rozwód, alimenty, podział majątku, władza rodzicielska, kontakty z dzieckiem, sprawy przeciwko nieletnim) oraz inne. 

tel.: 693 253 807                                                                      

e-mail: kontakt@adwokatrodacki.pl

Podobne artykuły:

O mnie

Maciej Rodacki - adwokat

Jestem adwokatem Krakowskiej Izby Adwokackiej. Na blogu dzielę się z Wami moją wiedzą i doświadczeniem, a na co dzień pracując w swojej Kancelarii Adwokackiej, staram się pomagać ludziom w rozwiązywaniu ich problemów prawnych i życiowych. Mam otwartą głowę na nowe pomysły i zawsze staram się kierować przede wszystkim "ludzkim" podejściem do Klienta. W mojej praktyce zawodowej szczególne miejsce zajmuje prawo rodzinne.

Kontakt:
kontakt@adwokatrodacki.pl
693 253 807