Jak ograniczyć kontakty rodzica z dzieckiem?

Czy Sąd może ograniczyć kontakty rodzica z dzieckiem? Jak takie ograniczenie może wyglądać i kiedy w ogóle może dojść do takiej sytuacji? W tym wpisie kilka odpowiedzi dotyczących tematu kontaktów rodzica z dziećmi.

Zacznę od tego, że prawo rodzica do kontaktu ze swoim dzieckiem to jedno z podstawowych praw rodzicielskich. Jeśli zatem, chciałabyś lub chciałbyś ograniczyć drugiemu rodzicowi te prawa, to pamiętaj, że musisz mieć ku temu mocne przesłanki. Sąd zawsze będzie patrzył przede wszystkim na dobro dziecka i na to czy kontakty z konkretnym rodzicem mu nie zagrażają. Teoretycznie Sąd ma prawo nawet w całości zakazać kontaktów dziecka z rodzicem (o czym już kiedyś pisałem tutaj), ale nie zdarza się to zbyt często.

Czy można ograniczyć kontakt dziecka z rodzicem?

Możesz zatem złożyć do Sądu wniosek o ustalenie kontaktów i jednocześnie ich ograniczenie (jeśli do tej pory nie były jeszcze sądownie ustalane). Pamiętaj jednak, że Sąd będzie w takiej sprawie patrzył na drugiego rodzica pod kątem jego właściwości rodzicielskich. To, że nie był on dobrym partnerem i przez to Wasz związek nie potoczył się tak jak planowaliście nie będzie miało znaczenia. Liczy się przede wszystkim relacja rodzic – dziecko. Znaczenie mogą mieć więc tylko okoliczności, które wiążą się z bezpieczeństwem i dobrem dziecka.

Jeśli masz wątpliwości czy drugi z rodziców będzie w stanie należycie opiekować się dzieckiem w trakcie kontaktów, to masz prawo powiadomić o tym Sąd. Być może będzie to podstawa do ograniczenia kontaktów drugiego rodzica. Zawsze możesz wspomóc się dodatkowym wnioskiem o dopuszczenie dowodu z opinii biegłego z Opiniodawczego Zespołu Specjalistów Sądowych, który stwierdziłby czy istnieją jakieś przeciwwskazania do kontaktów danego rodzica z dzieckiem i ewentualnie w jakiej formie takie kontakty powinny się odbywać.

Ograniczenie kontaktów z dzieckiem – sposoby

Jeśli Sąd dojdzie do przekonania, że należy ograniczyć kontakty rodzica z dzieckiem, to ma wówczas kilka możliwości. Sąd może:

I. zakazać spotykania się z dzieckiem;

II. zakazać zabierania dziecka poza miejsce jego stałego pobytu;

III. zezwolić na spotykanie się z dzieckiem tylko w obecności drugiego z rodziców albo opiekuna, kuratora sądowego lub innej osoby wskazanej przez Sąd;

IV. ograniczyć kontakty do określonych sposobów porozumiewania się na odległość;

V. zakazać porozumiewania się na odległość;

Sąd wybierze sposób ograniczenia kontaktów, który jest najbardziej adekwatny w konkretnej sytuacji. Powinno się brać pod uwagę także rozsądne życzenia dziecka w tym zakresie. Ponadto, Sąd w sprawie o kontakty z dzieckiem może zobowiązać rodziców do określonego postępowania, w szczególności skierować ich do placówek lub specjalistów zajmujących się terapią rodzinną.

Na koniec wspomnę jeszcze, że Sąd może w każdym czasie zmienić swoje orzeczenie dotyczące kontaktów, jeśli wymaga tego dobro dziecka. Taka zmiana może polegać zarówno na ustaleniu całkowitego zakazu kontaktów, jak i zniesieniu ograniczeń w kontaktach – wszystko zależy tak naprawdę od postawy rodzica i zachowania dziecka.

***

Kancelaria Adwokacka Maciej Rodacki, zakres usług: prawo rodzinne (rozwód, alimenty, podział majątku, władza rodzicielska, kontakty z dzieckiem, sprawy przeciwko nieletnim) oraz inne.

tel: 693 253 807

e-mail: kontakt@adwokatrodacki.pl

Podobne artykuły:

O mnie

Maciej Rodacki - adwokat

Jestem adwokatem Krakowskiej Izby Adwokackiej. Na blogu dzielę się z Wami moją wiedzą i doświadczeniem, a na co dzień pracując w swojej Kancelarii Adwokackiej, staram się pomagać ludziom w rozwiązywaniu ich problemów prawnych i życiowych. Mam otwartą głowę na nowe pomysły i zawsze staram się kierować przede wszystkim "ludzkim" podejściem do Klienta. W mojej praktyce zawodowej szczególne miejsce zajmuje prawo rodzinne.

Kontakt:
kontakt@adwokatrodacki.pl
693 253 807