Kontakty z dziećmi w trakcie procesu

Wiesz już, że Sąd może zasądzić alimenty od zobowiązanego w trakcie procesu przez cały okres jego trwania. Z egzekucją nie trzeba wtedy czekać na prawomocny wyrok w sprawie. Czy z podobnego mechanizmu można skorzystać w przypadku kontaktów z dzieckiem? Co zrobić gdy w trakcie procesu rozwodowego jeden małżonek utrudnia te kontakty drugiemu?

Skoro jedną z koniecznych przesłanek orzeczenia rozwodu jest ustanie między stronami więzi gospodarczej, to naturalne jest, że przeważnie w trakcie procesu rozwodowego małżonkowie nie mieszkają już razem. Pojawia się zatem problem dotyczący dzieci. Jeśli małżonkowie nie są w stanie się porozumieć, to Sąd ustala miejsce pobytu dziecka w trakcie trwania postępowania rozwodowego. Nie inaczej może być z kontaktami z dzieckiem.

Zabezpieczenie kontaktów z dzieckiem

Co zatem trzeba zrobić, aby Sąd uregulował kontakty rodzica (niemieszkającego z rodziną) z dziećmi w trakcie postępowania? Należy złożyć wniosek o ustalenie kontaktów przez Sąd w trybie zabezpieczenia roszczenia. Aby wniosek był prawidłowy, trzeba przedstawić konkretną propozycję jak kontakty z dziećmi miałyby wyglądać w trakcie trwania procesu rozwodowego.

Wniosek o kontakty powinien więc zawierać konkretne wskazanie poszczególnych dni tygodnia i godzin, w których kontakty by się odbywały. Należałoby zaproponować zasady odbierania dzieci przed i po zakończonym kontakcie. Jeśli zanosi się na długi proces rozwodowy, to warto też uregulować sposób spędzania świąt czy wakacji oraz ferii.

Zasadą postępowania zabezpieczającego jest to, że „zabezpieczenie nie może zmierzać do zaspokojenia roszczenia w całości”. Jakie to ma realne znaczenie dla spraw o kontakty? Wniosek o uregulowanie kontaktów w trybie zabezpieczenia powinien być nieco węższy niż wniosek główny dotyczący kontaktów. A zatem w trakcie trwania procesu można zrezygnować np. z jednego dodatkowego dnia kontaktu albo skrócić jego czas w stosunku do propozycji głównej, która znajduje się w pozwie bądź odpowiedzi na pozew.

Kto może złożyć wniosek o zabezpieczenie kontaktów?

Istotne jest też pytanie: kto może wystąpić z wnioskiem o uregulowanie kontaktów w trybie zabezpieczenia w trakcie trwania postępowania? Odpowiedź brzmi: Każdy z rodziców. Pod tym względem nie jest ważne, które z rodziców przebywa na stałe z dzieckiem. Przyjmuje się, że oboje rodziców mają interes w tym, aby te kontakty sądownie uregulować. Zwłaszcza jeśli między rodzicami dochodzi do nieporozumień na tym tle. Rodzic sprawujący stałą opiekę nad dzieckiem może więc również złożyć taki wniosek i przedstawić swoją propozycję kontaktów na czas trwania procesu.

Z praktycznego doświadczenia dodam, że w przypadku nieco starszych dzieci warto najpierw przedyskutować z nimi kwestię kontaktów i uzgodnić z nimi propozycję zaprezentowaną Sądowi. Może się bowiem okazać, że w przyszłości kontakty nie będą efektywnie wykonywane z uwagi na postawę dziecka, z którego zdaniem rodzice nie liczyli się ustalając zasady kontaktów.

Postanowienie Sądu o zabezpieczeniu kontaktów z dziećmi będzie obowiązywało aż do uprawomocnienia się wyroku rozwodowego. A następnie, to już treść prawomocnego wyroku będzie wiążąca dla stron także w kwestii kontaktów z dziećmi.

Czy taki prawomocny wyrok będzie można jeszcze kiedyś zmienić poprzez ustalenie „nowych” kontaktów? Jak najbardziej tak. Tyle tylko, że robi się to już w trybie innego postępowania przed Sądem rejonowym. Oczywiste jest przecież, że dzieciom zmienia się rozkład zajęć, rodzice mogą zmienić pracę, a zatem w razie zmiany istotnych okoliczności jest przewidziana możliwość ustalenia kontaktów na nowo.

Podsumowując, tryb zabezpieczenia roszczenia znajduje więc realne zastosowanie także w sprawach rodzinnych. Niewątpliwą jego zaletą jest uzyskanie możliwości szybkiego działania i egzekucji. W sprawach o kontakty z dzieckiem również nie trzeba więc czekać na prawomocny wyrok Sądu.

***

Kancelaria Adwokacka Maciej Rodacki, zakres usług: prawo rodzinne (rozwód, alimenty, podział majątku, władza rodzicielska, kontakty z dzieckiem, sprawy przeciwko nieletnim) oraz inne.

tel: 693 253 807

e-mail: kontakt@adwokatrodacki.pl

Podobne artykuły:

O mnie

Maciej Rodacki - adwokat

Jestem adwokatem Krakowskiej Izby Adwokackiej. Na blogu dzielę się z Wami moją wiedzą i doświadczeniem, a na co dzień pracując w swojej Kancelarii Adwokackiej, staram się pomagać ludziom w rozwiązywaniu ich problemów prawnych i życiowych. Mam otwartą głowę na nowe pomysły i zawsze staram się kierować przede wszystkim "ludzkim" podejściem do Klienta. W mojej praktyce zawodowej szczególne miejsce zajmuje prawo rodzinne.

Kontakt:
kontakt@adwokatrodacki.pl
693 253 807