Prawo pracy – reprezentacja pracowników i pracodawców

Prawo pracy

Pomoc w sprawach pracowniczych – zarówno z perspektywy pracowników, jak i pracodawców – pozwoliła mi zebrać doświadczenie w rozwiązywaniu problemów różnego gatunku. Reprezentowałem zarówno pracowników wobec pracodawców, jak i w innych sprawach występowałem z umocowania pracodawcy przeciwko pracownikom. Ze swojej strony mogę zaoferować pomoc prawną w zakresie:

 • negocjowania i przygotowywania umów o pracę,
 • reprezentowania pracodawców i pracowników w postępowaniu sądowym,
 • mobbingu,
 • przygotowywania umów o zakazie konkurencji,
 • uczestnictwa w negocjacjach i mediacjach z pracownikami oraz związkami zawodowymi,
 • sporządzania porozumień, regulaminów pracy, wynagrodzeń i regulaminów zakładowych,
 • przywrócenia do pracy,
 • w sprawach o dyskryminację,
 • odszkodowania z powodu niezgodnego z prawem rozwiązania umowy o pracę,
 • wypadków przy pracy,
 • sprostowania świadectwa pracy.

Kraków i Chrzanów – opinie, ekspertyzy z zakresu prawa pracy

Poza kompleksową pomocą w rozwiązywaniu problemów wynikających z polityki zatrudnienia pracy, moja kancelaria gwarantuje kompleksowe pełnomocnictwo procesowe przed sądami wszystkich instancji. Jako adwokat specjalizujący się także w prawie pracy przygotowuję również na życzenie klientów fachowe ekspertyzy prawne, opinie i inne dokumenty. Zajmuje się ponadto sprawami z zakresu odszkodowań za wypadki przy pracy i wypadki w miejscach publicznych. Przede wszystkim klienci z Krakowa i Chrzanowa mogą liczyć na profesjonalną pomoc prawną w każdym przypadku związanym z prawem pracy.