Prawo rzeczowe – rzetelne porady prawne w Krakowie i Chrzanowie

Jedną z części prawa cywilnego jest prawo rzeczowe. Reguluje ono stosunek prawny dotyczący relacji rzeczy z konkretnymi podmiotami prawa. Prowadzona przeze mnie kancelaria prawna w Krakowie i w Chrzanowie udziela wyczerpujących porad prawnych klientom, którzy borykają się z różnymi problemami w sprawach związanych z prawem rzeczowym. Moją rolą, jako adwokata, jest nie tylko rzetelne doradztwo, ale przede wszystkim szczegółowe przeanalizowanie sytuacji pod kątem prawnym. Prawo rzeczowe to zakres prawny, z którym praktycznie każdy z nas ma do czynienia na co dzień. Dotyczy ono bowiem wszystkich właścicieli nieruchomości, jak i ruchomości.

Najważniejsze prawo rzeczowe – prawo własności

Prawo własności to najważniejsze prawo rzeczowe, gdyż jest bezwzględne i skuteczne wobec osób trzecich. To bowiem właściciel danej rzeczy ma prawo z niej korzystać i czerpać z niej pożytek. W ramach świadczonej pomocy prawnej, informuję klientów, jakie są sposoby prawne ochrony własności. Udzielam też porad prawnych osobom, których prawa zostały naruszone przez osoby trzecie, poprzez nieprawidłowe wykonywanie prawa własności. Ponadto zajmuję się przygotowywaniem, opiniowaniem, analizowaniem projektów umów związanych z prawem rzeczowym. Oprócz tego, zapewniam także opiekę prawną przy zawieraniu takich umów czy ich późniejszym egzekwowaniu.

Klienci mogą mi także zlecić reprezentację w postępowaniach sądowych, które dotyczą zarówno nieruchomości, jak i ruchomości. Moja kancelaria adwokacka z Krakowa zajmuje się prowadzeniem postępowań z zakresu prawa własności takich jak np.:

 • zniesienie współwłasności nieruchomości – podział majątku dorobkowego małżonków,
 • podział nieruchomości, dział spadku itp.,
 • zasiedzenie,
 • stwierdzenie nieważności aktu notarialnego dotyczącego np. umowy darowizny, sprzedaży, wydanie nieruchomości,
 • przyjęcie lub odrzucenie spadku,
 • stwierdzenie nabycia spadku,
 • zachowek,
 • naruszenie posiadania,
 • ustanowienie drogi koniecznej.

Ponadto w ramach pomocy prawnej w prowadzonej przez mnie kancelarii adwokackiej w Krakowie pomagam w kwestiach związanych z wnioskami w postępowaniu wieczysto-ksiegowym. Ten zakres świadczonych usług dotyczy takich zagadnień jak m.in.:

 • założenie księgi wieczystej,
 • wpis własności,
 • wpis hipoteki,
 • wykreślenie hipoteki.

Dokładna analiza stanu prawnego nieruchomości i ruchomości

Skorzystanie z porad prawnych pozwala uzyskać dokładną i rzetelną analizę stanu prawnego danej nieruchomości czy ruchomości. Porady dotyczyć mogą także takich sytuacji jak ustanawianie i znoszenie obciążeń na nieruchomościach. W zakresie prawa rzeczowego swoją pomoc dedykuję również cudzoziemcom z terenu Krakowa i Chrzanowa.

Do prowadzonej przeze mnie kancelarii adwokackiej można również zwrócić się o pomoc w sprawach, które dotyczą regulacji stanów prawnych nieruchomości czy ich zwrotu – jeśli zostały wywłaszczone przez Skarb Państwa. Pomoc prawna z mojej strony dotyczy także uzyskiwania odszkodowań od gminy z tytułu bezumownego zajmowania lokalu przez najemcę z orzeczoną eksmisją do lokalu socjalnego. Zajmuję się też:

 • odszkodowaniami z tytułu służebności przesyłu (linie energetyczne, przesyłowe, wodociągowe, gazowe),
 • roszczeniami z tytułu najmu i dzierżawy,
 • roszczeniami z tytułu wad fizycznych i prawnych nieruchomości.

Prowadzona przeze mnie kancelaria prawna ma doświadczenie w sprawach wchodzących w zakres prawa rzeczowego. Jako adwokat zajmujący się na co dzień prawem cywilnym, na bieżąco śledzę wszystkie zmiany, jakie zachodzą w przepisach prawa i analizuję orzecznictwo sądów.