Jak wyegzekwować kontakty z dzieckiem?

Co zrobić, gdy jeden rodzic utrudnia drugiemu kontakty z dzieckiem i nie stosuje się do uregulowanych przed Sądem ustaleń w sprawie kontaktów?

Dzisiaj przedstawię jak wygląda procedura egzekwowania kontaktów z dzieckiem.

Procedura egzekucji kontaktów podzielona jest tak naprawdę na dwa etapy.

Zawiadomienie o utrudnianiu kontaktów

Pierwszy etap polega na tym, że strona uprawniona do kontaktów zgłasza do Sądu zawiadomienie o utrudnianiu kontaktów wraz z wnioskiem o wszczęcie postępowania w tej sprawie. Do wniosku powinien być dołączony odpis postanowienia Sądu bądź ugody, z których wynika jak te kontakty miały w rzeczywistości wyglądać.

Następnie Sąd wysłuchuje strony i przeprowadza ewentualnie inne dowody. Jeśli Sąd stwierdzi, że doszło do naruszenia postanowienia Sądu bądź ugody, to zagraża osobie utrudniającej kontakty nakazaniem zapłaty na rzecz osoby uprawnionej do kontaktu oznaczonej sumy pieniężnej za każde naruszenie obowiązku. W pierwszym etapie dochodzi więc przed Sądem do swego rodzaju ustalenia stawki za jednorazowe naruszenie obowiązku przestrzegania kontaktu.

Nakaz zapłaty na rzecz uprawnionego

Jeżeli to pierwsze ostrzegawcze postępowanie nie przyniosło rezultatu, to Sąd na skutek ponownego zawiadomienia, ma prawo w drugim etapie nakazać osobie utrudniającej kontakty zapłatę należnej sumy pieniężnej na rzecz osoby uprawnionej do kontaktów z dzieckiem. Wysokość kwoty pieniężnej ustalana jest w oparciu o liczbę stwierdzonych naruszeń według przyjętej uprzednio stawki. Sąd może w drugim etapie zmienić wysokość stawki, jeśli zmienią się okoliczności sprawy.

Warto odnotować, że prawomocne postanowienie sądu, w którym nakazano zapłatę należnej sumy pieniężnej, jest tytułem wykonawczym bez potrzeby nadawania mu klauzuli wykonalności. Z tym postanowieniem możemy więc udać się prosto do komornika, celem wyegzekwowania należności od drugiego z rodziców.

Uprawnionemu do kontaktów przysługuje również zwrot uzasadnionych wydatków, jakie poniósł w związku z przygotowaniem się do kontaktu z dzieckiem (np. koszty podróży na miejsce spotkania), które ostatecznie nie nastąpiło z przyczyn leżących po stronie osoby, pod której pieczą na stałe znajduje się dziecko.

Sąd umorzy postępowanie, jeżeli w ciągu sześciu miesięcy od uprawomocnienia ostatniego postanowienia nie wpłynął kolejny wniosek w sprawach wykonywania kontaktów z dzieckiem. Tym samym sprawa zostanie zakończona.

Co jednak jeśli ta procedura nie przyniesie pożądanego rezultatu i w dalszym ciągu nagminnie będą łamane zasady dotyczące utrzymywania kontaktów z dzieckiem? Pokrzywdzony rodzic ma jeszcze jeden skuteczny sposób na wyegzekwowanie kontaktów, ale o nim dowiesz się już z kolejnego wpisu.

***

Kancelaria Adwokacka Maciej Rodacki, zakres usług: prawo rodzinne (rozwód, alimenty, podział majątku, władza rodzicielska, kontakty z dzieckiem, sprawy przeciwko nieletnim) oraz inne.

tel: 693 253 807

e-mail: kontakt@adwokatrodacki.pl

Podobne artykuły:

O mnie

Maciej Rodacki - adwokat

Jestem adwokatem Krakowskiej Izby Adwokackiej. Na blogu dzielę się z Wami moją wiedzą i doświadczeniem, a na co dzień pracując w swojej Kancelarii Adwokackiej, staram się pomagać ludziom w rozwiązywaniu ich problemów prawnych i życiowych. Mam otwartą głowę na nowe pomysły i zawsze staram się kierować przede wszystkim "ludzkim" podejściem do Klienta. W mojej praktyce zawodowej szczególne miejsce zajmuje prawo rodzinne.

Kontakt:
kontakt@adwokatrodacki.pl
693 253 807