Czy Sąd może zakazać kontaktów rodzica z dzieckiem?

Czy jest możliwe, aby Sąd całkowicie zakazał rodzicowi kontaktowania się ze swoim dzieckiem? Czy prawo przewiduje taką możliwość?

Powyższe pytania będą przedmiotem tego właśnie wpisu.

Odpowiedź brzmi: tak, Sąd może całkowicie zakazać rodzicowi utrzymywania kontaktów z dzieckiem. Taka sytuacja może zdarzyć się jednak w zupełnie wyjątkowych okolicznościach. Z mojego doświadczenia wynika, że o ile Sądy nie wahają się przy odbieraniu czy ograniczaniu władzy rodzicielskiej, to przy kwestii kontaktów są jednak bardzo ostrożne. Każdy rodzic ma prawo do utrzymywania kontaktów ze swoim dzieckiem. Zakazać korzystania z tego prawa można tylko wtedy, gdy zagraża to dobru dziecka lub je narusza.

Kiedy Sąd zakaże kontaktów z dzieckiem?

Kiedy w rzeczywistości może dojść do takiego orzeczenia? Chodzi przede wszystkim o sytuacje stosowania przemocy domowej. Jeśli spotkania z rodzicem są dla dziecka pewną traumą, to Sąd z całą pewnością może ograniczyć kontakty bądź też zakazać ich w całości. Podobnie, można spotkać się z taką sytuacją w przypadku, gdy rodzic popadł w nałóg alkoholowy bądź inne uzależnienie i jego kontakt wpływałby na dziecko całkowicie demoralizująco.

Zawsze jednak pierwszym krokiem przed zakazaniem kontaktów w całości jest ograniczenie kontaktów. Kodeks rodzinny i opiekuńczy szczegółowo wymienia w jaki sposób Sąd może ograniczyć kontakty dziecka z rodzicem. W szczególności Sąd może z uwagi na dobro dziecka:

I. zakazać spotykania się z dzieckiem;

II. zakazać zabierania dziecka poza miejsce jego stałego pobytu;

III. zezwolić na spotykanie się z dzieckiem tylko w obecności drugiego z rodziców albo opiekuna, kuratora sądowego lub innej osobywskazanej przez Sąd;

IV. ograniczyć kontakty do określonych sposobówporozumiewania się na odległość;

V. zakazać porozumiewania się na odległość;

Co może zrobić Sąd w sprawie o kontakty?

Ponadto, w trakcie postępowania o kontakty, Sąd może zobowiązać rodziców dziecka do określonego zachowania, a w szczególności skierować ich do placówek lub specjalistów zajmujących się terapią rodzinną. Jednocześnie Sąd wskazuje zwykle sposób kontroli wykonania tych zarządzeń.

Na koniec zaznaczę jeszcze, że Sąd zawsze może zmienić swoje orzeczenie w sprawie kontaktów, jeśli wymaga tego dobro dziecka.  Jeśli więc rodzic zmieni swoje zachowanie i wykaże to stosownymi dowodami, a dziecko zaakceptuje taki stan, to rodzic ma szansę odzyskać kontakty z dzieckiem bez żadnych ograniczeń.

***

Kancelaria Adwokacka Maciej Rodacki, zakres usług: prawo rodzinne (rozwód, alimenty, podział majątku, władza rodzicielska, kontakty z dzieckiem, sprawy przeciwko nieletnim) oraz inne.

tel: 693 253 807

e-mail: kontakt@adwokatrodacki.pl

Podobne artykuły:

O mnie

Maciej Rodacki - adwokat

Jestem adwokatem Krakowskiej Izby Adwokackiej. Na blogu dzielę się z Wami moją wiedzą i doświadczeniem, a na co dzień pracując w swojej Kancelarii Adwokackiej, staram się pomagać ludziom w rozwiązywaniu ich problemów prawnych i życiowych. Mam otwartą głowę na nowe pomysły i zawsze staram się kierować przede wszystkim "ludzkim" podejściem do Klienta. W mojej praktyce zawodowej szczególne miejsce zajmuje prawo rodzinne.

Kontakt:
kontakt@adwokatrodacki.pl
693 253 807