Ciężar dowodu w procesie cywilnym

Jeśli chcesz, aby Sąd uwzględnił Twoje żądanie, to musisz je najpierw udowodnić. Zasady procesu cywilnego zostały ukształtowane w ten sposób, że to powód (czyli osoba wnosząca sprawę do Sądu) musi przedstawić dowody na potwierdzenie swoich twierdzeń. Jeśli tego nie zrobi, przegra sprawę. Na tym właśnie polega tzw. ciężar dowodu w procesie, o którym będzie dzisiejszy wpis.

Przeczytaj cały tekst


Jak wygląda mediacja w sprawie o rozwód?

Po długim weekendzie przyszła pora na poruszenie na moim blogu tematu mediacji. Może udany wypoczynek skłonił kogoś do bardziej kompromisowego stanowiska w swojej sprawie? Ja osobiście jestem zwolennikiem tego, aby strony podejmowały próby rozmów i polubownego zakończenia sporu nawet już na etapie sądowym, a szczególnie w sprawach rodzinnych. Dzisiaj napiszę trochę więcej na temat tego, jak taka mediacja wygląda w praktyce i czego można się po niej spodziewać.

Przeczytaj cały tekst


Statystki spraw o rozwód w Polsce

Ile w Polsce jest zawieranych małżeństw w skali roku? Ile zakończyło się rozwodem? Czy Sąd orzeka częściej winę żony czy męża? Czy częściej sprawę o rozwód wnoszą kobiety czy mężczyźni? W jakim województwie było najwięcej rozwodów? Czy rozwodzą się głównie mieszkańcy miast czy wsi? Jak długo trwają sprawy o rozwód? Jakie są główne przyczyny rozwodów? I wreszcie komu częściej przyznawana jest opieka nad dzieckiem? Dzisiaj postanowiłem przybliżyć trochę statystyk z Głównego Urzędu Statystycznego dotyczących rozwodów w Polsce.

Przeczytaj cały tekst


Pobyt dziecka zagranicą a rozwód w Polsce

Mieszkasz wraz z dzieckiem zagranicą, a chcesz rozwieść się w Polsce? W takiej sytuacji zasadnicze pytanie brzmi – czy Sąd w Polsce przy rozwodzie będzie rozstrzygał też o wszystkich kwestiach związanych ze wspólnym dzieckiem małżonków (władza rodzicielska, alimenty, kontakty) czy może w ogóle nie wypowie się na ten temat z uwagi na jego aktualne miejsce pobytu?

Przeczytaj cały tekst