Przestępstwo niealimentacji – wniosek o ściganie

Pisałem już kiedyś na blogu o zmianach w przepisach dotyczących przestępstwa niealimentacji. Kiedy tworzyłem tamten wpis, zmiany były dopiero w fazie projektu. Dzisiaj już wiemy, że skutecznie weszły one w życie od dnia 31.05.2017r. Wydaje Ci się, że w Twojej sprawie nadal nic się nie zmieniło i alimenty w dalszym ciągu nie są egzekwowane, a dłużnik czuje się bezkarny? Być może tego nie wiesz, ale żeby pociągnąć dłużnika alimentacyjnego do odpowiedzialności karnej musisz podjąć odpowiednie działanie…

Przeczytaj cały tekst


Gdy Sąd rozwodowy pyta czy strony podjęły próbę mediacji…

Gdy małżonkowie składają pozwy rozwodowe sami, bez pomocy profesjonalnego pełnomocnika, to borykają się niekiedy z problemami proceduralnymi. Jest to związane z tym, że takie pozwy często dotknięte są brakami formalnymi, czyli mówiąc wprost – nie zawierają informacji, które są konieczne, aby Sąd mógł dalej procedować. Jedną z takich, jest informacja – czy strony podjęły próbę mediacji lub pozasądowego sposobu rozwiązania sporu.

Przeczytaj cały tekst


Rozwód a sprzedaż udziału i wpis w księdze wieczystej

Jeden z rozwiedzionych małżonków chciałby pozbyć się swojego udziału we wspólnej nieruchomości. Co ważne, chciałby tego dokonać jeszcze przed postępowaniem o podział majątku wspólnego, ponieważ znalazł akurat kupca na swój udział. Kupiec chciałby jednak być chroniony zapisami księgi wieczystej, a w tej póki co – widnieją oboje małżonkowie jako współwłaściciele na zasadach ustawowej wspólności. Taki zapis uniemożliwia transakcje w zgodzie z treścią księgi wieczystej. Konieczna będzie zatem zmiana tego wpisu. Czy można jej dokonać w oparciu o wyrok rozwodowy?

Przeczytaj cały tekst


Separacja a rozdzielność majątkowa

Jak wygląda sytuacja majątkowa osób, które zdecydowały się na separację? Formalnie takie małżeństwo trwa nadal i żaden z małżonków nie może zawrzeć nowego związku małżeńskiego. Czy zatem między małżonkami w separacji w dalszym ciągu panuje ustrój wspólności majątkowej małżeńskiej? Czym jest z kolei separacja faktyczna i jaki ma wpływ na rozdzielność majątkową? Na te pytania odpowiem w dzisiejszym wpisie.

Przeczytaj cały tekst


Czy jest możliwa skarga kasacyjna w sprawach o rozwód i alimenty?

Zapadł wyrok Sądu II instancji w sprawie o rozwód bądź alimenty. Czy istnieje jeszcze możliwość odwołania się od takiego wyroku? Czy ten wyrok staje się od razu prawomocny? Czy w przyszłości będzie jeszcze kiedyś możliwość zmiany poszczególnych punktów tego orzeczenia czy może ten wyrok będzie wiązał „raz na zawsze”? W dzisiejszym wpisie postaram się udzielić odpowiedzi na te pytania.

Przeczytaj cały tekst