Nakłady na majątek wspólny

Każde z małżonków może żądać zwrotu wydatków i nakładów, które poczyniło ze swojego majątku osobistego na majątek wspólny. Brzmi to może nieco zawile, ale w dzisiejszym wpisie postaram się wyjaśnić o jakie sytuacje może tutaj chodzić. A o tym, że nakłady mogą odegrać istotną rolę przy postępowaniu o podział majątku, przekonał się już zapewne niejeden małżonek.

Przeczytaj cały tekst


Bezprawne pozbawienie dostępu do mieszkania przez małżonka

Zakończenie małżeństwa bywa burzliwe. Do tego stopnia, że niekiedy jeden z małżonków zamyka mieszkanie przed drugim. Dochodzi do wymiany zamków w drzwiach bądź innego rodzaju utrudniania dostępu do mieszkania. Oczywiście często jest tak, że to mieszkanie jest wspólne. Czy zatem małżonkowi zawłaszczającemu dla siebie całe mieszkanie grożą jakieś konsekwencje prawne?

Przeczytaj cały tekst


Ciężar dowodu w procesie cywilnym

Jeśli chcesz, aby Sąd uwzględnił Twoje żądanie, to musisz je najpierw udowodnić. Zasady procesu cywilnego zostały ukształtowane w ten sposób, że to powód (czyli osoba wnosząca sprawę do Sądu) musi przedstawić dowody na potwierdzenie swoich twierdzeń. Jeśli tego nie zrobi, przegra sprawę. Na tym właśnie polega tzw. ciężar dowodu w procesie, o którym będzie dzisiejszy wpis.

Przeczytaj cały tekst