Kiedy możliwe zabezpieczenie alimentów?

Jak już pewnie wiesz, w sprawach o alimenty osoba uprawniona (najczęściej dziecko) może uzyskiwać alimenty już w trakcie trwania procesu. Bywa tak, że w sprawie nie zapadł jeszcze prawomocny wyrok, a Sąd stosownym postanowieniem przyznał już alimenty w określonej kwocie i można je egzekwować. Taka sytuacja jest jak najbardziej możliwa, bo na tym polega właśnie zabezpieczenie roszczenia. I właśnie na temat tej instytucji przedstawię dzisiaj kilka moich przemyśleń.

W sprawach o alimenty musi istnieć mechanizm, który pozwoli na natychmiastową egzekucję roszczenia. Mówimy przecież o zaspokojeniu podstawowych potrzeb człowieka takich jak koszty utrzymania mieszkania, zakupu wyżywienia, odzieży, obuwia, środków na leczenie itd. Jasne jest, że w takim przypadku nie można pozwolić na to, aby egzekucja była możliwa dopiero po uprawomocnieniu się wyroku Sądu. Gdyby jedna ze stron złożyła apelację, to taki wyrok byłby prawomocny pewnie ok. dwa lata od wniesienia powództwa. A egzekucja przy alimentach jest potrzebna tu i teraz.

A zatem dobrze jest już w pozwie o alimenty złożyć wniosek o zabezpieczenie roszczenia. Zabezpieczenie powinno być nieco niższe niż kwota, którą domagamy się w pozwie jako kwota główna alimentów. Jeśli złożysz ten wniosek prawidłowo i uprawdopodobnisz swoje roszczenie, to masz szansę uzyskać zabezpieczenie w postaci alimentów na czas procesu.

Nie da się ukryć, że to bardzo komfortowa sytuacja. Po pierwsze dlatego, że masz już zapewnione środki do życia w trakcie trwania procesu. A po drugie dlatego, że dzięki temu wiesz już, że Sąd uznaje twoje żądanie za słuszne co najmniej w pewnym zakresie. Obserwując praktykę mogę powiedzieć, że zwykle kwota alimentów w wyroku końcowym odpowiada kwocie z zabezpieczenia bądź jest wyższa.

Kiedy Sąd rozpozna wniosek o zabezpieczenie?

Kiedy można spodziewać się rozpoznania wniosku o zabezpieczenie roszczenia przez Sąd? To zależy od konkretnej sytuacji, ale mogę posłużyć się tutaj pewnymi przykładami. Na pewno szybciej Sąd rozpozna wniosek o zabezpieczenie roszczenia, gdy alimenty ustanawiane są pierwszy raz. Wtedy można spodziewać się postanowienia Sądu jeszcze przed wyznaczeniem terminu pierwszej rozprawy, niekiedy nawet kilka dni po złożeniu powództwa.

Gdy natomiast domagamy się podwyższenia alimentów (już wcześniej ustanowionych na określoną kwotę), to Sąd może działać nieco wolniej, ponieważ „jakieś” alimenty już otrzymujemy. Nie jest to więc sytuacja całkowitego pozbawienia środków do życia. Dlatego w takich przypadkach niekiedy sędziowie chcą najpierw wysłuchać drugiej strony (pozwanej) i postanowienie o zabezpieczeniu jest wydane dopiero po pierwszej rozprawie, a czasem nawet później.

Chociaż oczywiście nie jest to też żadna wiążąca reguła. W oczywistych przypadkach dot. podwyższenia alimentów (np. po upływie kilku lat) Sąd może również bardzo szybko wydać postanowienie o zabezpieczeniu roszczenia. Sam ostatnio miałem taki przypadek w swojej praktyce, gdy Sąd zareagował natychmiastowo. Mój pozew o podwyższenie alimentów na dziecko wpłynął do Sądu w dniu 11 września, a już 14 września Sąd wydał postanowienie o zabezpieczeniu alimentów, podwyższając je na początek o 350 zł.

Wszystko zależy więc od konkretnej sprawy i okoliczności, których dotyczy zmiana od czasu ostatniego orzeczenia. W moim przykładzie, egzaminu nie zdała akurat opieka naprzemienna i pojawiła się konieczność jej zmiany i nowego uregulowania świadczeń alimentacyjnych. Jest to oczywiście istotna okoliczność i dobrze, że Sąd zadział bardzo szybko.

Jak złożyć wniosek o zabezpieczenie alimentów?

 Z drugiej strony, czasem wcale nie dziwię się sędziom, że wstrzymują się z rozpoznaniem wniosku o zabezpieczenia roszczenia o podwyższenie alimentów. Takie orzeczenie wydane tuż po przeczytaniu pozwu nie uwzględnia kompletnie stanowiska drugiej strony – bo siłą rzeczy jeszcze go nie ma. A postanowienie o zabezpieczeniu jest swego rodzaju „przedsądem”, z którego potem nie tak łatwo się wycofać. Dlatego jako adwokat prezentujący stanowiska różnych stron w procesie, rozumiem tego rodzaju dylematy sędziowskie i sam też wolałbym niejednokrotnie być wysłuchanym przed wydaniem postanowienia o zabezpieczeniu.

Nie zmienia to jednak faktu, że uważam, że osoba uprawniona do alimentów powinna oczywiście składać wnioski o zabezpieczenie roszczenia. Nie można bowiem narażać siebie na obstrukcyjne działania procesowe ze strony przeciwnika, które służą wyłącznie przedłużeniu postępowania. Pamiętaj jednak, aby ten wniosek został należycie sformułowany, nie zawierał braków formalnych i miał oparcie w odpowiednich dowodach. Zwłaszcza, jeśli chcesz, aby został on szybko rozpoznany przez Sąd. Jeśli masz jakieś wątpliwości czy wniosek jest przygotowany właściwie, to najlepiej skonsultuj się z profesjonalistą. Nie ryzykuj oddaleniem wniosku o zabezpieczenie roszczenia, bo nigdy nie wiadomo jak długo będzie trwał twój proces.

***

Kancelaria Adwokacka Maciej Rodacki, zakres usług: prawo rodzinne (rozwód, alimenty, podział majątku, władza rodzicielska, kontakty z dzieckiem, sprawy przeciwko nieletnim) oraz inne.

tel.: 693 253 807                                                                     

e-mail: kontakt@adwokatrodacki.pl

Podobne artykuły:

O mnie

Maciej Rodacki - adwokat

Jestem adwokatem Krakowskiej Izby Adwokackiej. Na blogu dzielę się z Wami moją wiedzą i doświadczeniem, a na co dzień pracując w swojej Kancelarii Adwokackiej, staram się pomagać ludziom w rozwiązywaniu ich problemów prawnych i życiowych. Mam otwartą głowę na nowe pomysły i zawsze staram się kierować przede wszystkim "ludzkim" podejściem do Klienta. W mojej praktyce zawodowej szczególne miejsce zajmuje prawo rodzinne.

Kontakt:
kontakt@adwokatrodacki.pl
693 253 807