Czy Sąd doręczy wyrok i co z egzekucją?

Klienci często pytają mnie, czy Sąd doręczy im wyrok do domu czy może trzeba złożyć w tym celu jakieś pismo. Nie da się ukryć, że ma to istotne znaczenie, ponieważ wyrok Sądu to dokument, który umożliwia prowadzenie egzekucji. Jeśli nie masz wyroku na papierze, a dłużnik nie chce Ci zapłacić, to niewiele możesz zrobić.

A więc po kolei. Po pierwsze musimy ustalić, czy mamy do czynienia z wyrokiem prawomocnym i czy chcemy się od niego odwoływać. Jeśli chcesz składać odwołanie (apelację), to polecam Ci mój wpis sprzed kilku tygodni. Nie chciałbym się powtarzać, dlatego przypomnę tutaj tylko, że w takim wypadku masz 7 dni od ogłoszenia wyroku na złożenie wniosku o doręczenie go wraz z uzasadnieniem bądź 21 dni na złożenie od razu apelacji (bez zapoznawania się z uzasadnieniem).

Ten wpis ma jednak bardziej dotyczyć kwestii egzekucji wyroku niż procedury odwoławczej, dlatego załóżmy, że wyrok jest już prawomocny – nie przysługuje od niego już żaden środek zaskarżenia. Na marginesie zaznaczę, że jeśli chodzi o kwestię wykonalności, to mógłby być to też wyrok nieprawomocny, któremu nadany został rygor natychmiastowej wykonalności, o czym pisałem już wcześniej.

I tutaj właśnie pojawia się kluczowe pytanie – czy Sąd doręczy taki wyrok (prawomocny bądź nieprawomocny, ale wykonalny) stronom?

Trzeba zapamiętać, że co do zasady Sąd nie doręcza stronom wyroku z urzędu, czyli bez wniosku strony. Aby otrzymać wyrok Sądu trzeba zatem złożyć wniosek o doręczenie go na Twój adres. Jeśli chcesz ten wyrok egzekwować, to należy złożyć wniosek o doręczenie orzeczenia wraz z klauzulą wykonalności. Do wniosku należy dołączyć dowód uiszczenia opłaty sądowej – za każdą rozpoczętą stronę wyroku – 6 złotych.

Doręczenie wyroku alimentacyjnego

Powyższa zasada doznaje jednak pewnych wyjątków. Zdarzają się bowiem sytuacje, kiedy Sąd bez wniosku strony doręczy jej wyrok. Kiedy tak może być? Przykładowo wtedy, gdy strona jest pozbawiona wolności i nie była obecna przy ogłoszeniu wyroku. Znacznie bardziej popularnym wyjątkiem są jednak sprawy alimentacyjne.

Sąd ma bowiem obowiązek z urzędu doręczyć wierzycielowi każde orzeczenie zasądzające alimenty, jak również ma obowiązek z urzędu nadać takiemu orzeczeniu klauzulę wykonalności. Wierzyciel (uprawniony do alimentów) nie ponosi więc w tym zakresie żadnych dodatkowych kosztów i otrzymuje orzeczenie Sądu na swój adres bez żadnych dodatkowych działań.

Wniosek o wszczęcie egzekucji do komornika sądowego

Kiedy masz już wyrok Sądu zaopatrzony w klauzulę wykonalności, to możesz przystąpić do egzekucji. W tym celu należy złożyć wniosek o wszczęcie egzekucji do komornika sądowego. Do tego wniosku trzeba oczywiście dołączyć orzeczenie Sądu. Pamiętaj, że nie może być to kserokopia, lecz dokładnie ten dokument, który otrzymałeś z Sądu. Mając prawidłowo złożony wniosek egzekucyjny wraz z orzeczeniem sądowym, komornik może rozpocząć działania w celu odzyskania dla Ciebie pieniędzy.

Dobrze jest być w bieżącym kontakcie z komornikiem. Wtedy regularnie możesz uzyskiwać informacje na temat prowadzonych działań i aktualnego stanu zadłużenia. Jeśli dłużnik w dalszym ciągu uchyla się od zapłaty, warto rozważyć, czy nie wspomóc egzekucji dodatkowymi działaniami. O tym, co można zrobić, gdy dłużnik nie płaci alimentów, pisałem już kiedyś tutaj – zapraszam wszystkich zainteresowanych do przeczytania tego wpisu. Być może ktoryś z przedstawionych tam sposobów pomoże w bardziej skutecznym egzekwowaniu alimentów.

***

Kancelaria Adwokacka Maciej Rodacki, zakres usług: prawo rodzinne (rozwód, alimenty, podział majątku, władza rodzicielska, kontakty z dzieckiem, sprawy przeciwko nieletnim) oraz inne.

tel: 693 253 807

e-mail: kontakt@adwokatrodacki.pl

Podobne artykuły:

O mnie

Maciej Rodacki - adwokat

Jestem adwokatem Krakowskiej Izby Adwokackiej. Na blogu dzielę się z Wami moją wiedzą i doświadczeniem, a na co dzień pracując w swojej Kancelarii Adwokackiej, staram się pomagać ludziom w rozwiązywaniu ich problemów prawnych i życiowych. Mam otwartą głowę na nowe pomysły i zawsze staram się kierować przede wszystkim "ludzkim" podejściem do Klienta. W mojej praktyce zawodowej szczególne miejsce zajmuje prawo rodzinne.

Kontakt:
kontakt@adwokatrodacki.pl
693 253 807