Wyrok rozwodowy i co dalej?

Tak to już jest, że przeważnie jedna strona jest zadowolona z wyroku sądowego, a druga nie. Czasem zdarza się, że obie strony są niezadowolone i obie chcą się odwoływać. Aby skutecznie zakwestionować wyrok Sądu I instancji trzeba złożyć apelację. Jak to zrobić i co powinna zawierać apelacja?

Pierwszym krokiem powinno być złożenie do Sądu I instancji wniosku o doręczenie wyroku wraz z uzasadnieniem. Strona ma na to 7 dni od dnia ogłoszenia wyroku. Jeśli ktoś zapomniał o złożeniu wniosku o uzasadnienie, to apelację musi wnieść w terminie 21 dni od dnia ogłoszenia wyroku. To jednak niezbyt komfortowa sytuacja, bo bez uzasadnienia Sądu I instancji trudniej zakwestionować wyrok i wyłapać sprzeczności w rozumowaniu Sądu.

Jeśli złożyłeś wniosek o uzasadnienie, to następnie musisz uzbroić się w cierpliwość. Sąd I instancji będzie przygotowywał pisemne uzasadnienie wyroku, w którym przedstawi m.in. jaki ustalił stan faktyczny i jakie były motywy rozstrzygnięcia. Sporządzenie uzasadnienia wyroku może potrwać od kilku tygodni do kilku miesięcy – w zależności od obszerności sprawy i zgromadzonego materiału dowodowego.

Jak złożyć apelację od wyroku?

W końcu jednak nadejdzie ten dzień, w którym otrzymasz przysłany pocztą wyrok Sądu I instancji wraz z pisemnym uzasadnieniem. Od tego dnia masz 14 dni na złożenie apelacji. W przypadku wysyłania przez Ciebie apelacji pocztą polską liczy się data nadania listu poleconego. Napisanie apelacji na pewno nie jest łatwą sprawą, zwłaszcza jeśli robisz to pierwszy raz w życiu. Jeśli więc naprawdę zależy Ci na zakwestionowaniu wyroku Sądu, to lepiej powierz to zadanie profesjonaliście.

Rozumiem jednak, że czasem ktoś z różnych względów może chcieć napisać środek odwoławczy osobiście. A zatem krótko – co powinna zawierać apelacja?

– oznaczenie Sądu, do którego apelacja jest wnoszona, przy czym należy pamiętać, że apelację wnosi się za pośrednictwem Sądu I instancji, który wydał zaskarżony wyrok;

– sygnaturę akt I instancji oraz oznaczenie stron postępowania;

– oznaczenie wyroku, od którego jest wniesiona, ze wskazaniem, czy jest on zaskarżony w całości czy w części;

– zwięzłe przedstawienie zarzutów;

– uzasadnienie zarzutów;

– powołanie, w razie potrzeby, nowych faktów i dowodów oraz wykazanie, że ich powołanie w postępowaniu przed sądem pierwszej instancji nie było możliwe albo że potrzeba powołania się na nie wynikła później;

– wniosek o zmianę lub o uchylenie wyroku z zaznaczeniem zakresu żądanej zmiany lub uchylenia;

– własnoręczny podpis osoby wnoszącej apelację;

– wymienienie załączników;

Do apelacji należy dołączyć dowód uiszczenia opłaty sądowej od apelacji. W sprawach rozwodowych ta opłata wynosi 600 złotych. Apelację należy wnieść wraz z odpisem dla strony przeciwnej. Warto pamiętać, że jeśli do apelacji dołączamy załączniki, to one również muszą być złożone wraz z odpisami dla strony przeciwnej. W razie niedopełnienia jednego z wyżej wymienionych wymogów, Sąd wezwie stronę do uzupełnienia braków formalnych w terminie 7 dni pod rygorem odrzucenia apelacji.

Jeśli wszystkie wymogi formalne zostaną spełnione, Sąd II instancji będzie badał prawidłowość orzeczenia Sądu I instancji, które nie będzie jeszcze prawomocne. Podstawowe znaczenie będą miały podniesione przez Ciebie zarzuty i ich uzasadnienie. Dlatego właśnie tak ważne jest, aby zostały sporządzone fachowo i wskazywały konkretne naruszenia prawa z odniesieniem się do poszczególnych przepisów. Co oczywiste – im lepiej sporządzona apelacja, tym większa szansa na zmianę niekorzystnego wyroku.

Postępowanie apelacyjne w sprawie rozwodowej różni się nieco od „zwykłego” postępowania apelacyjnego. W kolejnym wpisie na moim blogu wskażę na czym te różnice polegają i na co należy zwrócić szczególną uwagę.

***

Kancelaria Adwokacka Maciej Rodacki, zakres usług: prawo rodzinne (rozwód, alimenty, podział majątku, władza rodzicielska, kontakty z dzieckiem, sprawy przeciwko nieletnim) oraz inne.

tel: 693 253 807

e-mail: kontakt@adwokatrodacki.pl

Podobne artykuły:

O mnie

Maciej Rodacki - adwokat

Jestem adwokatem Krakowskiej Izby Adwokackiej. Na blogu dzielę się z Wami moją wiedzą i doświadczeniem, a na co dzień pracując w swojej Kancelarii Adwokackiej, staram się pomagać ludziom w rozwiązywaniu ich problemów prawnych i życiowych. Mam otwartą głowę na nowe pomysły i zawsze staram się kierować przede wszystkim "ludzkim" podejściem do Klienta. W mojej praktyce zawodowej szczególne miejsce zajmuje prawo rodzinne.

Kontakt:
kontakt@adwokatrodacki.pl
693 253 807