Czy można cofnąć pozew o rozwód?

Czy w sprawie o rozwód powód może cofnąć pozew? Jakie są konsekwencje takiego cofnięcia, a przede wszystkim czy zawsze jest ono skuteczne?

Z poprzedniego wpisu dowiedziałeś się już o możliwości zmiany swojego stanowiska w sprawie rozwodowej. Dzisiaj kilka zdań na temat cofnięcia pozwu w sprawach rozwodowych.

Cofnięcie pozwu w sprawie o rozwód może mieć różne przyczyny. Oczywiście najbardziej optymistyczny wariant to ten, w którym małżonkowie zdecydowali się pojednać i ponownie rozpocząć wspólne pożycie. Niestety nie zawsze wygląda to jednak tak dobrze. Niekiedy cofnięcie pozwu może być efektem złośliwości powoda, który może chcieć w ten sposób wydłużyć cały proces, kiedy akurat pozwanej zaczyna zależeć na jego szybszym zakończeniu…

Cofnięcie pozwu rozwodowego a zgoda pozwanego

Ale po kolei. Pozew rozwodowy może być cofnięty bez zgody drugiego małżonka aż do rozpoczęcia rozprawy.  Można to zrobić poprzez złożenie zwykłego pisma procesowego zawierającego oświadczenie o cofnięciu pozwu.

Jeśli drugi małżonek otrzymał już pozew, to wtedy wiele zależy od jego stanowiska. Jeśli nie będzie on żądał rozwodu, to wówczas cofnięcie pozwu będzie skuteczne i postępowanie powinno zostać umorzone. Jeśli natomiast pozwany będzie domagał się orzeczenia rozwodu, to wówczas Sąd nie umorzy sprawy i będzie prowadził normalny proces o rozwód. Jak widać w takiej sytuacji, piłeczka leży więc po stronie pozwanego.

Wynika to z tego, że proces o rozwód jest tak naprawdę wspólną sprawą obu małżonków. Żadna ze stron nie może czuć się bardziej uprzywilejowana np. z tego tytułu, że to ona jako pierwsza złożyła pozew rozwodowy.

„W wypadku zatem, gdy pozwany małżonek również żąda rozwodu, przedmiot procesu rozwodowego jest taki sam, jak gdyby rozwodu żądał powód. Rozróżnienie stron na powoda i pozwanego ma wówczas jedynie znaczenie zewnętrzne, a okoliczność, że pozew został wniesiony przez jednego z małżonków, zanim wniósł go drugi, nie umniejsza uprawnień małżonka pozwanego. Gdy pozwany żąda również orzeczenia rozwodu, mamy do czynienia z tożsamością procesu rozwodowego i powództwo wytoczone przeciwko niemu jest w rzeczywistości także jego własnym powództwem” (Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 23 listopada 1983 r., III CZP 59/83)

Gdyby do cofnięcia pozwu doszło wskutek pojednania się stron przed Sądem I instancji, to Sąd zwraca wówczas całą opłatę uiszczoną tytułem wpisu od pozwu. Jeśli do pojednania doszłoby natomiast przed Sądem II instancji, to Sąd zwróci połowę uiszczonej opłaty od apelacji.

Cofnięcie pozwu związane jest przeważnie z wahaniem się stron co do chęci dalszego wspólnego pożycia. W związku z tym w praktyce Sądy często kierują tego typu sprawy do postępowania mediacyjnego, dając niejako małżonkom szansę na wypracowanie wspólnego stanowiska.

***

Kancelaria Adwokacka Maciej Rodacki, zakres usług: prawo rodzinne (rozwód, alimenty, podział majątku, władza rodzicielska, kontakty z dzieckiem, sprawy przeciwko nieletnim) oraz inne.

tel: 693 253 807

e-mail: kontakt@adwokatrodacki.pl

Podobne artykuły:

O mnie

Maciej Rodacki - adwokat

Jestem adwokatem Krakowskiej Izby Adwokackiej. Na blogu dzielę się z Wami moją wiedzą i doświadczeniem, a na co dzień pracując w swojej Kancelarii Adwokackiej, staram się pomagać ludziom w rozwiązywaniu ich problemów prawnych i życiowych. Mam otwartą głowę na nowe pomysły i zawsze staram się kierować przede wszystkim "ludzkim" podejściem do Klienta. W mojej praktyce zawodowej szczególne miejsce zajmuje prawo rodzinne.

Kontakt:
kontakt@adwokatrodacki.pl
693 253 807