Sprawa o rozwód a mediacja

Czy warto skierować sprawę rozwodową do mediacji? Na czym polega mediacja i jakie są jej konsekwencje?

Mediacja jest możliwa zarówno przed wszczęciem postępowania, jak i zawsze w trakcie jego trwania. W dzisiejszym wpisie opowiem czy mediator może realnie pomóc w rozwiązaniu konfliktu małżonków.

Moim zdaniem w sprawach rodzinnych w zdecydowanej większości przypadków warto skorzystać z instytucji mediacji. Oczywiście zdarzają się czasem sytuacje skrajne, kiedy sam kontakt małżonków powoduje u nich (lub jednego z nich) traumatyczne odczucia. Może tak być szczególnie, gdy w małżeństwie dochodziło do przemocy domowej czy innych silnie negatywnych zjawisk.

Mediacja między małżonkami

Generalnie jednak jeśli małżonkowie potrafią jeszcze ze sobą rozmawiać, to wychodzę z założenia, że mediacja jest przydatna, a niekiedy może bardzo pomóc.  Nie chodzi mi tutaj nawet o próbę ratowania małżeństwa (choć czasem mediacja może doprowadzić też do takiego skutku), lecz raczej o próbę ustalenia zasad zakończenia małżeństwa. Obecność profesjonalnego i bezstronnego mediatora sprzyja zawieraniu kompromisów, a te mogą doprowadzić do szybszego zakończenia postępowania oraz ochrony interesu i bezpieczeństwa dzieci.

W mediacji uczestniczą strony oraz mediator. Strony mogą wskazać osobę mediatora lub zgodzić się na wyznaczenie go przez Sąd. Podstawową cechą mediacji jest dobrowolność, a zatem strona może w każdej chwili zrezygnować z udziału w mediacji. Koszty mediacji nie są wysokie, bo przeważnie obejmują jedynie zwrot wydatków mediatora tj. ok. kilkadziesiąt złotych. Gdy dojdzie do zawarcia ugody, strony mogą za to szybciej odzyskać wpis sądowy.

Poufność mediacji

Zagwarantowana jest też poufność mediacji, a zatem gdyby przed mediatorem nie doszło do zawarcia ugody, to nikt nie ma prawa powoływać się na ustalenia i stanowiska przedstawione w toku mediacji. Co do zasady cała mediacja objęta jest bowiem tajemnicą, a w przypadku zawarcia porozumienia przez małżonków do Sądu trafia jedynie protokół z mediacji stwierdzający wyłącznie ostateczne ustalenia stron.

Przedmiotem mediacji w sprawach rodzinnych są przede wszystkim kwestie: winy w rozkładzie pożycia, wysokości alimentów, sposobu sprawowania władzy rodzicielskiej nad dzieckiem i kontaktów z nim, a także niekiedy sprawy majątkowe między małżonkami. Ewentualna ugoda wypracowana przez strony w toku mediacji ma moc prawną ugody sądowej po zatwierdzeniu jej przez Sąd.

Mediacji nie należy się więc bać. Jeśli nie masz oporów, żeby porozmawiać ze swoim małżonkiem w obecności bezstronnego mediatora, to zawsze warto spróbować wypracować przynajmniej częściowy kompromis. Mediacja może znacznie przyśpieszyć Twoją sprawę, a niekiedy nawet doprowadzić do jej całkowitego zakończenia przy poszanowaniu interesów obu stron.

***

Kancelaria Adwokacka Maciej Rodacki, zakres usług: prawo rodzinne (rozwód, alimenty, podział majątku, władza rodzicielska, kontakty z dzieckiem, sprawy przeciwko nieletnim) oraz inne.

tel: 693 253 807

e-mail: kontakt@adwokatrodacki.pl

Podobne artykuły:

O mnie

Maciej Rodacki - adwokat

Jestem adwokatem Krakowskiej Izby Adwokackiej. Na blogu dzielę się z Wami moją wiedzą i doświadczeniem, a na co dzień pracując w swojej Kancelarii Adwokackiej, staram się pomagać ludziom w rozwiązywaniu ich problemów prawnych i życiowych. Mam otwartą głowę na nowe pomysły i zawsze staram się kierować przede wszystkim "ludzkim" podejściem do Klienta. W mojej praktyce zawodowej szczególne miejsce zajmuje prawo rodzinne.

Kontakt:
kontakt@adwokatrodacki.pl
693 253 807