Wyrobienie paszportu dziecka a zgoda rodzica

Chcesz wyrobić paszport dla swojego dziecka, a drugi z rodziców nie wyraża na to zgody? Takie sytuacje nie zdarzają się wcale rzadko…

Co należy zatem zrobić?

Podstawowa zasada jest taka, że pod wnioskiem o paszport dla małoletniego dziecka powinni podpisać się oboje rodziców. Dopuszczalnym sposobem jest też złożenie wniosku przez tylko jednego z rodziców przy jednoczesnym okazaniu w urzędzie pisemnej zgody drugiego z rodziców. Podpis drugiego rodzica pod taką zgodą powinien być poświadczony przez notariusza bądź organ paszportowy.

W przypadku konfliktu rodziców dochodzi jednak niekiedy do sytuacji, w której jedno z nich odmawia udzielenia wspomnianej zgody. Kiedy zgoda drugiego rodzica nie będzie w ogóle potrzebna?

Paszport dla dziecka bez zgody drugiego rodzica

Tylko w wypadku, gdy drugi rodzic nie żyje lub został pozbawiony władzy rodzicielskiej albo też jego władza rodzicielska została ograniczona. Jeśli żadna z tych sytuacji nie miała miejsca, możesz wówczas podjąć jeden z dwóch kroków:

I. złożyć wniosek o zastąpienie zgody drugiego rodzica zezwoleniem Sądu opiekuńczego na wydanie paszportu;

II. złożyć wniosek o pozbawienie lub ograniczenie władzy rodzicielskiej drugiego z rodziców.

Odnośnie pierwszej sytuacji zwrócę uwagę, że zezwolenie Sądu nie zastępuje jeszcze decyzji organu paszportowego. Dopiero z prawomocnym orzeczeniem Sądu możesz się wiec udać do organu paszportowego, który po przeprowadzeniu stosownej procedury powinien wydać Ci paszport dla dziecka.

Odnośnie natomiast drugiej sytuacji, to należy zwrócić uwagę, że pozbawienie władzy rodzicielskiej „załatwiłoby” w jednym postępowaniu znacznie więcej problemów. Rodzic posiadający wówczas władzę rodzicielską mógłby bowiem w pełni samodzielnie decydować o losie wychowywanego dziecka (w tym także złożyć skuteczny wniosek o paszport). Nie jest to jednak takie proste, ponieważ najpierw należy wykazać, że zachodzą przesłanki do pozbawienia drugiego z rodziców władzy rodzicielskiej.

Zgoda na paszport a ograniczenie władzy rodzicielskiej

Osobno należy zastanowić się jeszcze nad kwestią ograniczenia władzy rodzicielskiej. W takich przypadkach teoretycznie – zgodnie z przepisem – organ paszportowy mógłby wydać paszport bez zgody drugiego rodzica. Jaka jest jednak praktyka? Zgoda drugiego rodzica jest bardzo często wymagana nawet w sytuacji ograniczenia jego władzy rodzicielskiej.

Dlaczego tak się dzieje? Ponieważ Sądy orzekając o ograniczeniu władzy rodzicielskiej często stosują zapis: „Sąd ogranicza władzę rodzicielską rodzica do współdecydowania o istotnych sprawach dziecka”. Niekiedy następuje dalej jeszcze konkretne wyliczenie takich spraw. Nie ulega raczej wątpliwości, że wyjazd zagraniczny, z którym wiąże się wyrobienie paszportu, jest istotną sprawą dla dziecka. Polemizować można jedynie w przypadku, gdy Sąd w wyroku pokusił się o dokładne wyliczenie tych istotnych spraw i nie ma tam ani słowa o kwestii paszportu i wyjeździe zagranicznym.

Na koniec warto jeszcze zwrócić uwagę, że paszport co do zasady ważny jest przez 10 lat, natomiast paszport wydany małoletniemu, który nie ukończył 13 lat jest ważny przez 5 lat. Co oczywiste jest to uzasadnione między innymi szybko zmieniającym się wyglądem dziecka.

A co jeśli chodzi o dowód osobisty małoletniego dziecka? Czy do jego wyrobienia również potrzebna jest zgoda obojga rodziców? O tym dowiesz się z jednego z kolejnych wpisów na moim blogu.

***

Kancelaria Adwokacka Maciej Rodacki, zakres usług: prawo rodzinne (rozwód, alimenty, podział majątku, władza rodzicielska, kontakty z dzieckiem, sprawy przeciwko nieletnim) oraz inne.

tel: 693 253 807

e-mail: kontakt@adwokatrodacki.pl

Podobne artykuły:

O mnie

Maciej Rodacki - adwokat

Jestem adwokatem Krakowskiej Izby Adwokackiej. Na blogu dzielę się z Wami moją wiedzą i doświadczeniem, a na co dzień pracując w swojej Kancelarii Adwokackiej, staram się pomagać ludziom w rozwiązywaniu ich problemów prawnych i życiowych. Mam otwartą głowę na nowe pomysły i zawsze staram się kierować przede wszystkim "ludzkim" podejściem do Klienta. W mojej praktyce zawodowej szczególne miejsce zajmuje prawo rodzinne.

Kontakt:
kontakt@adwokatrodacki.pl
693 253 807