Dowód osobisty dziecka a zgoda rodziców

Pisałem już na blogu osobne artykuły dotyczące zgody obojga rodziców na wyrobienie paszportu oraz na wyjazd zagraniczny. Coraz częściej spotykam się jednak z pytaniem: czy można wyrobić dowód osobisty dla małoletniego dziecka bez zgody drugiego rodzica? W dzisiejszym wpisie postanowiłem poruszyć ten problem.

Zacznę od tego, że to pytanie wcale mnie nie dziwi. Polska należy do tzw. strefy Schengen, a zatem po Europie możemy poruszać się dość swobodnie, a przy przekraczaniu granic wystarczy nam jedynie dokument tożsamości. Takim dokumentem jest zarówno paszport, jak i dowód osobisty. Z poprzednich wpisów na moim blogu wiesz już, że aby wyrobić paszport dla dziecka potrzebna jest zgoda obojga rodziców (albo ewentualnie orzeczenie Sądu opiekuńczego zastępującego zgodę jednego z rodziców). Czy tak samo będzie w przypadku dowodu osobistego?

Wyrobienie dowodu osobistego dziecka a zgoda rodzica

Co ciekawe, jeśli chodzi o dowód osobisty dziecka sytuacja wygląda inaczej. Od 1 marca 2015r. zmieniły się przepisy i wniosek o wyrobienie dowodu osobistego może złożyć jeden z rodziców. Nie jest wymagana zgoda ani obecność drugiego rodzica. Na marginesie dodam, że oprócz tego wniosek o wydanie dowodu osobistego może złożyć jeszcze opiekun prawny dziecka lub ustanowiony przez Sąd kurator.

Jeśli chodzi o kwestie formalne, to warto pamiętać także o tym, że przy składaniu wniosku i odbiorze dowodu osobistego nie jest konieczna obecność dziecka, które nie ukończyło 5 lat. Starsze dzieci muszą być już obecne przy składaniu wniosku wraz z rodzicem bądź opiekunem prawnym. W przypadku gdy dziecko nie ukończyło 5 lat, dowód osobisty ma krótszy termin ważności tj. 5 lat ( w pozostałych wypadkach okres ważności dokumentu wynosi 10 lat).

Wyjazd zagraniczny dziecka a zgoda rodziców

To tyle o formalnościach i przechodzę do istoty sprawy. Nie da się przecież ukryć, że zdecydowanie najczęściej przyczyną wyrobienia dowodu osobistego dla małoletniego dziecka jest chęć wyjazdu zagranicznego. I tutaj chyba nie będę miał dobrej wiadomości dla rodziców chcących zabrać dziecko zagranicę.

Wyjazd zagraniczny dziecka należy do istotnych spraw dziecka i co do zasady potrzebna jest zgoda obojga rodziców (chyba, że jeden z rodziców został pozbawiony władzy rodzicielskiej). Ewentualnie w grę wchodzić może jeszcze zezwolenie Sądu opiekuńczego zastępujące zgodę drugiego rodzica na wyjazd. Więcej pisałem o tym tutaj.

A zatem reasumując: dowód osobisty dla małoletniego dziecka można wyrobić bez zgody drugiego rodzica, ale nie rozwiązuje to problemu wyjazdu zagranicznego dziecka. Na taki wyjazd i tak potrzebna jest zgoda drugiego rodzica. W razie wątpliwości najlepiej, aby była ona udzielona na piśmie z podpisem notarialnie poświadczonym. Przepisy o wydawaniu dowodów osobistych, mimo iż są bardziej liberalne od „paszportowych”, to jednak nie stwarzają furtki na wyjazd zagraniczny dziecka bez zgody drugiego rodzica.

Oczywiście mając już dokument tożsamości dziecka faktycznie granice będą stały otworem… Ale zawsze pamiętaj, że wywożąc dziecko zagranicę bez zgody drugiego rodzica (który nie jest pozbawiony władzy rodzicielskiej), narażasz się na zarzut dopuszczenia się uprowadzenia dziecka, co może mieć dla Ciebie przykre konsekwencje. Szerzej na ten temat, możesz przeczytać w jednym z moich wpisów na blogu.

***

Kancelaria Adwokacka Maciej Rodacki, zakres usług: prawo rodzinne (rozwód, alimenty, podział majątku, władza rodzicielska, kontakty z dzieckiem, sprawy przeciwko nieletnim) oraz inne.

tel: 693 253 807

e-mail: kontakt@adwokatrodacki.pl

Podobne artykuły:

O mnie

Maciej Rodacki - adwokat

Jestem adwokatem Krakowskiej Izby Adwokackiej. Na blogu dzielę się z Wami moją wiedzą i doświadczeniem, a na co dzień pracując w swojej Kancelarii Adwokackiej, staram się pomagać ludziom w rozwiązywaniu ich problemów prawnych i życiowych. Mam otwartą głowę na nowe pomysły i zawsze staram się kierować przede wszystkim "ludzkim" podejściem do Klienta. W mojej praktyce zawodowej szczególne miejsce zajmuje prawo rodzinne.

Kontakt:
kontakt@adwokatrodacki.pl
693 253 807