Jak pozbawić władzy rodzicielskiej?

Czym jest władza rodzicielska, dowiedziałeś się już z moich poprzednich wpisów. Teraz wyjaśnię w jaki sposób można pozbawić władzy rodzicielskiej rodzica, który wykonuje ją w sposób nieprawidłowy.

 Co należy w takiej sytuacji zrobić?

Postępowanie o pozbawienie władzy rodzicielskiej może być wszczęte przez Sąd z urzędu. Zakładam jednak, że nie jesteś sędzią, lecz rodzicem, który chciałby pozbawić drugiego z rodziców władzy rodzicielskiej. Powinieneś więc złożyć do Sądu, właściwego z uwagi na miejsce zamieszkania dziecka, wniosek o pozbawienie władzy rodzicielskiej. Wniosek taki jest wolny od opłat.

Przyczyny pozbawienia władzy rodzicielskiej

W swoim wniosku powinieneś odpowiednio uzasadnić, dlaczego drugiego z rodziców należy całkowicie pozbawić władzy rodzicielskiej. Pamiętaj, że jest to najsurowszy  środek, jaki Sąd może orzec względem rodzica odnośnie władzy rodzicielskiej. Z kodeksu rodzinnego i opiekuńczego wynika, że Sąd podejmuje decyzje o pozbawieniu władzy rodzicielskiej, jeżeli:

I. władza rodzicielska nie może być wykonywana z powodu trwałej przeszkody (np. rodzic odbywa karę pozbawienia wolności; wyjechał na stałe zagranicę; od dłuższego czasu nie jest znane jego miejsce pobytu);

II. rodzic nadużywa władzy rodzicielskiej (np. poprzez bicie dziecka; stosowanie kar cielesnych; nakłanianie do popełnienia przestępstwa; wydawanie poleceń, które narażają dziecko na utratę życia bądź zdrowia);

III. rodzic w sposób rażący zaniedbuje swoje obowiązki względem dziecka (np. nie zajmuje się wychowaniem dziecka; nie interesuje się losami dziecka; nie łoży środków finansowych na utrzymanie dziecka; zaniedbuje dziecko z powodu własnych problemów alkoholowych czy też innych uzależnień).

Pozbawienie władzy rodzicielskiej może być orzeczone w stosunku do obu rodziców lub tylko jednego z nich – w zależności od spełnienia powyższych przesłanek. Jak widać w takim postępowaniu Sąd będzie badał przede wszystkim czy dobro dziecko jest zagrożone.

Utrata uprawnień rodzicielskich

Rodzic pozbawiony władzy rodzicielskiej nie ma prawa decydowania o wychowaniu dziecka (w tym podejmowania decyzji o miejscu zamieszkania dziecka, wyborze szkoły, wyjeździe zagranicznym itd.), nie ma również prawa zarządzania majątkiem dziecka oraz prawa do reprezentowania dziecka. Oczywiście rodzic pozbawiony władzy rodzicielskiej dalej ma obowiązek alimentacji względem dziecka.

Rodzic pozbawiony władzy rodzicielskiej ma natomiast w dalszym ciągu uprawnienie do utrzymywania kontaktów z dzieckiem, które w takiej sytuacji powinny być sądowo uregulowane (poprzez wskazanie konkretnych dni i godzin spotkań). Sąd może jednak z uwagi na dobro dziecka całkowicie zakazać takiemu rodzicowi  kontaktów z dzieckiem. Sąd może to zrobić w postępowaniu o pozbawienie władzy rodzicielskiej bądź w późniejszym postępowaniu.

Na koniec dodam jeszcze, że jeśli ustaną przyczyny pozbawienia władzy rodzicielskiej, Sąd ma prawo przywrócić władzę rodzicielską rodzicowi. Przy rozpatrywaniu tej kwestii Sąd będzie miał jednak zawsze na uwadze przede wszystkim dobro dziecka.

***

Kancelaria Adwokacka Maciej Rodacki, zakres usług: prawo rodzinne (rozwód, alimenty, podział majątku, władza rodzicielska, kontakty z dzieckiem, sprawy przeciwko nieletnim) oraz inne.

tel: 693 253 807

e-mail: kontakt@adwokatrodacki.pl

Podobne artykuły:

O mnie

Maciej Rodacki - adwokat

Jestem adwokatem Krakowskiej Izby Adwokackiej. Na blogu dzielę się z Wami moją wiedzą i doświadczeniem, a na co dzień pracując w swojej Kancelarii Adwokackiej, staram się pomagać ludziom w rozwiązywaniu ich problemów prawnych i życiowych. Mam otwartą głowę na nowe pomysły i zawsze staram się kierować przede wszystkim "ludzkim" podejściem do Klienta. W mojej praktyce zawodowej szczególne miejsce zajmuje prawo rodzinne.

Kontakt:
kontakt@adwokatrodacki.pl
693 253 807