Separacja a rozwód – jakie są różnice?

Zastanawiasz się czym różni się separacja od rozwodu? Jaki pozew powinieneś złożyć w Sądzie?

Ten wpis pomoże Ci wyłapać różnicę między rozwodem a separacją i wybrać rozwiązanie bardziej pasujące do Twojej sytuacji.

Rozkład zupełny, ale nie trwały

W pierwszej kolejności muszę zwrócić uwagę, że różne są przesłanki orzeczenia przez Sąd rozwodu i separacji. Jak pamiętasz przesłanką orzeczenia rozwodu jest zupełny i trwały rozkład pożycia małżonków. W przypadku separacji nie trzeba wykazywać, że rozkład ma charakter trwały. Wystarczające jest udowodnienie przesłanki zupełności rozkładu pożycia małżonków. Separacja na pewno wiąże się więc z łatwiejszym i krótszym postępowaniem dowodowym.

Obowiązek udzielania pomocy

Separacja ze swojej istoty zakłada, że więzy między małżonkami nie zostają zerwane na trwałe. W związku z powyższym, małżonkowie pomimo orzeczenia separacji, w dalszym ciągu obowiązani są udzielać sobie wzajemnej pomocy. Dotyczy to zarówno pomocy materialnej, jak i wsparcia psychicznego, w tym także pomocy w trakcie choroby.

Separacja a nowy związek małżeński

Mówiąc najbardziej obrazowo w przypadku separacji małżeństwo nadal istnieje. Tym samym małżonkowie nie mogą zawrzeć nowych związków małżeńskich, ponieważ dopuściliby się przestępstwa bigamii. W przypadku rozwodu zawarcie nowego małżeństwa jest oczywiście możliwe.

Zniesienie separacji

Rozwód ma skutki nieodwracalne i małżeństwo przestaje istnieć. Separację można natomiast znieść na zgodny wniosek stron  i wówczas małżeństwo „odżywa” w pełnej formie.

Obowiązek alimentacyjny przy separacji

Ponadto, jeśli chodzi o obowiązek alimentacyjny między małżonkami, to w przypadku rozwodu bez orzekania o winie mamy ograniczenie do 5-letniego terminu (oczywiście przy spełnieniu wszystkich pozostałych przesłanek) i ewentualne przedłużenie w wyjątkowych okolicznościach, natomiast w przypadku separacji ten maksymalny 5-letni termin przy alimentach nie obowiązuje.

Opłata sądowa przy separacji

Kolejna różnica dotyczy wysokości opłaty sądowej. Opłata od rozwodu wynosi zawsze 600 złotych. W razie rozwodu bez orzekania o winie Sąd dopiero po zakończeniu postępowania zwróci powodowi 300 złotych i dodatkowo zobowiąże pozwanego do zwrotu 150 złotych na rzecz powoda. Natomiast koszt separacji przy zgodnym wniosku stron małżonków, którzy nie mają wspólnych małoletnich dzieci to 100 złotych (w innych wypadkach wynosi również 600 złotych).

Separacja a zmiana nazwiska

Jeśli chodzi o kwestie formalne, to warto zauważyć, że zmiana nazwiska (powrotu do poprzedniego nazwiska) wchodzi w grę tylko w przypadku rozwodu. Przy separacji nie ma takiej możliwości.

Rozwód i separacja – podobieństwa

Podobieństwa w obu instytucjach możemy natomiast dopatrywać się m.in. w tym, że w obu przypadkach dochodzi do powstania ustroju rozdzielności majątkowej między małżonkami. Zarówno w przypadku rozwodu i separacji małżonek zostaje wyłączony od dziedziczenia z ustawy po drugim małżonku. Jeśli strony mają natomiast małoletnie dzieci, to Sąd może orzekać o kwestii władzy rodzicielskiej zarówno w postępowaniu o rozwód, jak i separację np. ograniczając władzę rodzicielską jednego z rodziców.

Generalnie Kodeks rodzinny i opiekuńczy stwierdza, że: „orzeczenie separacji ma skutki takie jak rozwiązanie małżeństwa przez rozwód, chyba że ustawa stanowi inaczej”, a zatem jeśli jakaś różnica nie jest dokładnie wymieniona w przepisach, to wówczas należy przyjąć, że skutek separacji jest taki jak rozwodu.

Mając więc na uwadze te wszystkie argumenty, być może łatwiej będzie Ci podjąć decyzję czy napisać pozew o rozwód czy separację.

***

Kancelaria Adwokacka Maciej Rodacki, zakres usług: prawo rodzinne (rozwód, alimenty, podział majątku, władza rodzicielska, kontakty z dzieckiem, sprawy przeciwko nieletnim) oraz inne.

tel: 693 253 807

e-mail: kontakt@adwokatrodacki.pl

Podobne artykuły:

O mnie

Maciej Rodacki - adwokat

Jestem adwokatem Krakowskiej Izby Adwokackiej. Na blogu dzielę się z Wami moją wiedzą i doświadczeniem, a na co dzień pracując w swojej Kancelarii Adwokackiej, staram się pomagać ludziom w rozwiązywaniu ich problemów prawnych i życiowych. Mam otwartą głowę na nowe pomysły i zawsze staram się kierować przede wszystkim "ludzkim" podejściem do Klienta. W mojej praktyce zawodowej szczególne miejsce zajmuje prawo rodzinne.

Kontakt:
kontakt@adwokatrodacki.pl
693 253 807