O roli adwokata w mediacji

W ostatnim artykule pisałem trochę o mediacji w sprawach rozwodowych. Zgodnie z zapowiedzią, dzisiaj kilka moich przemyśleń dotyczących roli profesjonalnego pełnomocnika w trakcie mediacji między stronami.

Decydując się na skorzystanie z usług adwokata, liczysz że pomoże Ci on w jak najlepszym zakończeniu sprawy sądowej. O tym, co rzeczywiście dla Ciebie jest „najlepsze”, wiesz jednak Ty sam. Jedna osoba marzy o tym, aby jak najszybciej zakończyć małżeństwo, inna chciałaby, aby drugi małżonek został uznany wyłącznie winnym rozkładu pożycia, a jeszcze inna osoba chciałaby zapewnić sobie godne alimenty na siebie i dzieci.

Adwokat jest także po to, aby pomóc Ci ustalić Twoje priorytety. Po rozmowie z adwokatem powinieneś wiedzieć, co jest Twoją największą potrzebą i czego oczekujesz od toczącego się postępowania.

Pełnomocnik przy mediacji

Piszę o tym wszystkim nieprzypadkowo właśnie tutaj. Zadaniem profesjonalnego pełnomocnika jest bowiem przygotowanie swojego Klienta (Mocodawcy) do mediacji, a to zakłada dokonanie analizy rzeczywistych potrzeb. Przed spotkaniem mediacyjnym warto więc spotkać się w tym celu w kancelarii i porozmawiać z pełnomocnikiem jeszcze przed rozmową z drugą stroną.

Ustalenie hierarchii potrzeb jest ważne, bo pozwala na poszukiwanie kompromisu. Jeśli twój przeciwnik procesowy swoje priorytety „ulokował” w innych obszarach, to istnieje duża szansa, że dojdziecie do porozumienia. Oczywiście zakładam, że jest u Was dobra wola negocjowania, bo bez tego niestety mediacja nie ma większego sensu.

Rolą adwokata jest także zadbanie o to, aby osobiste animozje nie przysłoniły Ci tego, co jest dla Ciebie naprawdę ważne i korzystne. Czasem nie ma sensu unosić się dumą, jeśli istnieje realna szansa na kompromis. Przy czym istotne jest oczywiście to, aby obok Ciebie była osoba, która potrafi obiektywnie i realnie ocenić, czy zawarta ugoda nie jest dla Ciebie krzywdząca. Umiejętność analizy ryzyka procesowego to także atrybut profesjonalnych pełnomocników.

W trakcie samej mediacji adwokat powinien głównie prowadzić stronę, ale nie powinien jej zastępować. Idea mediacji jest taka, aby to jednak przede wszystkim strony spróbowały dojść do porozumienia. Profesjonalny pełnomocnik powinien natomiast czuwać nad przebiegiem mediacji, spójnością przekazu jego Klienta, ucinać wątki osobiste (niemające znaczenia dla sprawy), a na koniec powinien dokonać oceny ewentualnych ustaleń stron.

W razie zawarcia ugody profesjonalny pełnomocnik pomoże Ci natomiast dopilnować wszystkich kwestii formalnych. Aby ugoda mogła być egzekwowana, powinna być zatwierdzona przez Sąd i zaopatrzona w klauzulę wykonalności. Adwokat w imieniu strony powinien również złożyć w tym zakresie stosowny wniosek.

Decyzja należy zawsze do Ciebie, ale w mojej ocenie nie warto rezygnować z udziału profesjonalnego pełnomocnika przy mediacji. Pełnomocnik dobrze rozumiejący swoją rolę w tym postępowaniu, może Ci naprawdę bardzo dużo pomóc.

***

Kancelaria Adwokacka Maciej Rodacki, zakres usług: prawo rodzinne (rozwód, alimenty, podział majątku, władza rodzicielska, kontakty z dzieckiem, sprawy przeciwko nieletnim) oraz inne.

tel.: 693 253 807                                                                     

e-mail: kontakt@adwokatrodacki.pl

Podobne artykuły:

O mnie

Maciej Rodacki - adwokat

Jestem adwokatem Krakowskiej Izby Adwokackiej. Na blogu dzielę się z Wami moją wiedzą i doświadczeniem, a na co dzień pracując w swojej Kancelarii Adwokackiej, staram się pomagać ludziom w rozwiązywaniu ich problemów prawnych i życiowych. Mam otwartą głowę na nowe pomysły i zawsze staram się kierować przede wszystkim "ludzkim" podejściem do Klienta. W mojej praktyce zawodowej szczególne miejsce zajmuje prawo rodzinne.

Kontakt:
kontakt@adwokatrodacki.pl
693 253 807