Jakich błędów uniknąć w pozwie o rozwód?

Napisanie dobrego pozwu o rozwód nie należy wcale do najłatwiejszych zadań. Oczywiście w Internecie dostępnych jest sporo wzorów takiego pozwu, niemniej jednak skorzystanie z nich zawsze jest pewnym ryzykiem. Do każdej sprawy trzeba podejść indywidualnie, zwracając uwagę na najistotniejsze zagadnienia w konkretnym stanie faktycznym.

Jakie mogą być konsekwencje złożenia nieprawidłowego pozwu o rozwód i jakich błędów należy uniknąć?

Braki formalne w pozwie o rozwód

Zacznę od uchybień formalnych. Jeśli w pozwie brakuje jakiegoś elementu, który powinien się w nim obligatoryjnie znaleźć (np. PESEL powoda), to Sąd wezwie stronę powodową do uzupełnienia tego braku w terminie 7 dni pod rygorem zwrotu pozwu. W przypadku prawidłowego uzupełnienia braku konsekwencją błędu w pozwie będzie jedynie przedłużenie postępowania. W przypadku nieuzupełnienia braku w terminie dojdzie natomiast do zwrotu pozwu i nie wywoła on wówczas żadnych skutków prawnych.

Brak wniosków dowodowych

Znacznie poważniejsze w mojej ocenie mogą być jednak błędy dotyczące wniosków dowodowych. Jak wiadomo o wyniku sprawy przed Sądem decydują dowody. Nie ma przesady w powiedzeniu, że – kto ma lepsze dowody, ten wygrywa.

Sprawy rodzinne podlegają pod Kodeks postępowania cywilnego, a zatem dotyczy ich również zasada prekluzji dowodowej. Oznacza to, że co do zasady (istnieją pewne wyjątki) wszystkie dowody strona powinna przedłożyć wraz ze swoim pierwszym pismem procesowym w sprawie. Jeśli strona złoży je później bez należytego usprawiedliwienia, to Sąd pominie takie dowody, czyli uzna, że ich po prostu nie ma.

To bardzo istotna konsekwencja, bo jeśli nie powołasz w pozwie jakiegoś świadka lub nie przedłożysz określonego dokumentu, to istnieje ryzyko, że Sąd nie dopuści już tego dowodu do końca postępowania. W dalszej perspektywie może to oznaczać nawet przegraną w całej sprawie, jeśli ten dowód mógł mieć naprawdę istotne znaczenie.

Uzasadnienie pozwu rozwodowego

Jako błędy w pozwie można zakwalifikować też złe sformułowanie uzasadnienia. Jeśli pewne okoliczności nie będą wynikać z uzasadnienia pozwu, to może dojść nawet do oddalenia powództwa o rozwód. Taką okolicznością jest na pewno trwały i zupełny rozkład pożycia. Uzasadnienie powinno w sposób wyraźny wskazywać, że taki rozkład nastąpił.

Jeśli natomiast napiszesz w pozwie, że strony dalej mieszkają razem i prowadzą wspólne gospodarstwo, to tym samym wysyłasz do Sądu sygnał, że nie doszło do zerwania wszystkich więzi między małżonkami istotnych z punktu widzenia rozwodu. A to już grozi oddaleniem powództwa.

Niekiedy opis małżeństwa w uzasadnieniu jest też napisany w sposób szkodzący samej stronie, która składa pozew. Kilka bądź kilkanaście stron historii małżeństwa raczej nie zainteresuje Sądu. Podstawą jest, aby wyłowić z tego to co jest najistotniejsze i przekazać to Sądowi w kilkunastu zdaniach. Ważne oczywiście, by nie zapomnieć przy tym o swoim interesie i nie podawać Sądowi informacji, które nie są specjalnie istotne, a mogą zaszkodzić stronie.

Nawet jeśli wydaje Ci się, że jesteś już ze swoim małżonkiem „umówiony” na rozwód, to pamiętaj, że może on w każdej chwili zmienić zdanie. Pozew o rozwód powinien być przygotowany tak, aby zabezpieczyć się na każdą ewentualność i nieprzewidywaną reakcję przeciwnika. Nie mówię tutaj oczywiście o celowym uprzednim oczernianiu drugiego małżonka przed Sądem (bo to mogłoby zainicjować eskalację konfliktu), ale raczej o przygotowanie swojego stanowiska, w tym wniosków dowodowych, w sposób elastyczny i gotowy na każdy przebieg procesu.

Jeśli uważasz, że napisanie dobrego pozwu rozwodowego może sprawić Ci kłopot, to lepiej powierz to zadanie specjaliście. Sprawa rozwodowa jest tylko jedna (przynajmniej między tymi samymi stronami), a konsekwencje na tyle poważne, że nie warto ryzykować pomyłką.

***

Kancelaria Adwokacka Maciej Rodacki, zakres usług: prawo rodzinne (rozwód, alimenty, podział majątku, władza rodzicielska, kontakty z dzieckiem, sprawy przeciwko nieletnim) oraz inne.

tel: 693 253 807

e-mail: kontakt@adwokatrodacki.pl

Podobne artykuły:

O mnie

Maciej Rodacki - adwokat

Jestem adwokatem Krakowskiej Izby Adwokackiej. Na blogu dzielę się z Wami moją wiedzą i doświadczeniem, a na co dzień pracując w swojej Kancelarii Adwokackiej, staram się pomagać ludziom w rozwiązywaniu ich problemów prawnych i życiowych. Mam otwartą głowę na nowe pomysły i zawsze staram się kierować przede wszystkim "ludzkim" podejściem do Klienta. W mojej praktyce zawodowej szczególne miejsce zajmuje prawo rodzinne.

Kontakt:
kontakt@adwokatrodacki.pl
693 253 807