Ile trwa sprawa o rozwód?

Przed założeniem sprawy o rozwód zastanawiasz się zapewne jak długo to wszystko się potoczy? Każda sprawa o rozwód wiąże się przecież ze stresem, którego wolałbyś uniknąć…

Ile zatem może trwać sprawa rozwodowa od momentu złożenia pozwu?

Niestety moja odpowiedź może nie być zadowalająca, dlatego, że nie ma tutaj żadnej generalnej reguły. Rozwód może zakończyć się bardzo szybko – nawet po pierwszej rozprawie, a w razie zaawansowanego konfliktu małżonków może potrwać nawet kilka lat. Na prawomocne orzeczenie sądowe można więc czekać bardzo długo, ale wszystko zależy od indywidualnych okoliczności konkretnej sprawy.

Rozwód na jednej rozprawie

Wariant optymistyczny to taki, w którym małżonkowie są zgodni co do zasad swojego rozstania. Wówczas pozew wyraża tak naprawdę stanowisko obu stron procesu (choć formalnie składa go tylko jeden z małżonków). Jeśli strony potwierdzą tę zgodność na rozprawie, to przy dobrze przygotowanym pozwie Sąd orzeknie rozwód najpewniej jeszcze na pierwszej rozprawie. Całe postępowanie trwa wtedy maksymalnie kilka miesięcy.

Rozwód z winy nawet kilka lat

Zasada jest jednak taka, że im większe rozbieżności między stronami, tym dłuższy proces. W pierwszej kolejności kwestią sporną może być wina co do rozkładu pożycia. Jeśli małżonkowie nie godzą się na rozwód bez orzekania o winie, to już zwiastuje raczej długi proces, ponieważ Sąd będzie musiał przeprowadzić całe postępowanie dowodowe w przedmiocie winy. Najczęściej wiąże się to z przesłuchaniem kilku bądź kilkunastu świadków, a także sprowadzeniem szeregu dokumentów.

Drugim czynnikiem, który wpływa na długość procesu jest kwestia dzieci małżonków. Jeśli strony nie mają dzieci albo są one już pełnoletnie, to wówczas postępowanie na pewno skończy się szybciej. Jeśli natomiast małżonkowie mają małoletnie dzieci (poniżej 18 roku życia), to wówczas przedmiotem badania Sądu będą też zagadnienia dotyczące władzy rodzicielskiej (komu Sąd powierzy jej wykonywanie) oraz ewentualnych kontaktów z dzieckiem (jeśli strony same nie osiągną w tej kwestii porozumienia).

Sąd przeprowadzi zapewne wywiad kuratora, a być może także inne dowody mające na celu ustalenie sytuacji wychowawczej dziecka i możliwości sprawowania nad nim opieki przez każdego z małżonków.

Oczywiście pozostaje jeszcze kwestia alimentów na dzieci plus ewentualnie na jednego z małżonków, jeśli znajduje się on w stanie niedostatku bądź do rozwodu dochodzi z wyłącznej winy drugiego z nich. Wysokość alimentów może być ustalona w drodze ugody, ale może też być przedmiotem postępowania dowodowego – odnośnie uzasadnionych potrzeb uprawnionych i możliwości zarobkowych zobowiązanego.

Jeśli strony nie osiągną porozumienia w tej kwestii, to w procesie o rozwód mamy tak naprawdę do czynienia z dodatkowym procesem o alimenty. A czasem nawet dwoma procesami, jeśli w grę wchodzą alimenty zarówno na dzieci, jak i na małżonka. Oczywiście formalnie to dalej cały czas jeden proces o rozwód. Nie trzeba jednak tłumaczyć, że w takim wypadku może dojść do znaczącego przedłużenia postępowania.

W procesie o rozwód istnieje też możliwość eksmisji drugiego małżonka przy spełnieniu ustawowych przesłanek. Wtedy dochodzi do badania przez Sąd czy ten małżonek swoim rażąco nagannym zachowaniem uniemożliwia wspólne zamieszkiwanie drugiemu. Na tę okoliczność również powinny być przeprowadzone stosowne dowody np. przesłuchania policjantów dokonujących interwencji w domu.

Formalnie wraz ze sprawą rozwodową istnieje możliwość przeprowadzenia sprawy o podział majątku małżonków, ale w praktyce jest to raczej niespotykane zjawisko. Prowadziłoby to bowiem do znaczącego przedłużenia postępowania o rozwód. Myślę, że gdyby w rzeczywistości połączyć sprawy rozwodowe z tymi o podział majątku, to wówczas na orzeczenie rozwodu czekałoby się może nawet kilkanaście lat z uwagi na obszerność materiału dowodowego.

Jak widać w sprawie o rozwód nie brakuje kwestii, które mogą stanowić punkty zapalne między stronami. Być może nie powinno więc dziwić, że postępowania rozwodowe trwają niekiedy tak długo, skoro rozstrzygane są w nich zagadnienia, które mogłyby obdzielić co najmniej kilka spraw sądowych.

O tym, czy i dlaczego warto mieć adwokata w sprawie o rozwód, przeczytasz tutaj.

***

Kancelaria Adwokacka Maciej Rodacki, zakres usług: prawo rodzinne (rozwód, alimenty, podział majątku, władza rodzicielska, kontakty z dzieckiem, sprawy przeciwko nieletnim) oraz inne.

tel: 693 253 807

e-mail: kontakt@adwokatrodacki.pl

Podobne artykuły:

O mnie

Maciej Rodacki - adwokat

Jestem adwokatem Krakowskiej Izby Adwokackiej. Na blogu dzielę się z Wami moją wiedzą i doświadczeniem, a na co dzień pracując w swojej Kancelarii Adwokackiej, staram się pomagać ludziom w rozwiązywaniu ich problemów prawnych i życiowych. Mam otwartą głowę na nowe pomysły i zawsze staram się kierować przede wszystkim "ludzkim" podejściem do Klienta. W mojej praktyce zawodowej szczególne miejsce zajmuje prawo rodzinne.

Kontakt:
kontakt@adwokatrodacki.pl
693 253 807