Ile kosztuje rozwód?

Jedno z najczęściej zadawanych pytań w kancelarii. Określenie kosztów wpływa czasem nawet na decyzję o wszczęciu postępowania rozwodowego przed Sądem.

W tym wpisie postaram się więc możliwie dokładnie odpowiedzieć na tytułowe pytanie, z tym że z uwagi na pewną przejrzystość podzielę ten artykuł na dwie części i w pierwszej omówię wyłącznie kwestię kosztów sądowych.

Zaznaczę od razu, że koszty w sprawie rozwodowej można podzielić na dwie grupy:

I. koszty sądowe;

II. koszty zastępstwa procesowego przez profesjonalnego pełnomocnika (jeśli w sprawie występuje adwokat lub radca prawny), które będą przedmiotem osobnego artykułu.

Opłata od pozwu o rozwód

Podstawowym kosztem sądowym z którym musimy się liczyć w postępowaniu rozwodowym jest opłata od pozwu w wysokości 600 zł. W przypadku rozwodu bez orzekania o winie Sąd zwraca powodowi na koniec postępowania 300 zł, a ponadto nakazuje pozwanemu zwrócić powodowi 150 złotych, więc w praktyce ostateczny koszt opłaty sądowej w takiej sytuacji wynosi po 150 złotych od każdej strony.

W postępowaniu rozwodowym mogą pojawić się także inne opłaty sądowe, a w szczególności:

I. opłata od wniosku o podział majątku – jeśli postępowanie o podział majątku toczy się wraz z rozwodem (co należy do rzadkości z uwagi na obszerność postępowania o podział majątku) – 300 zł w przypadku zgodnego wniosku stron lub 1000 zł – w przypadku braku zgody stron co do podziału majątku;

II. koszty ewentualnej mediacji, jeśli strony podejmą próbę dojścia do porozumienia przed mediatorem sądowym – 100-200 zł;

III. opłata od wniosku o zabezpieczenie kontaktów z dzieckiem, jeśli taki wniosek zostanie przez stronę złożony – 40 zł;

IV. opłata od zażalenia na postanowienie o zabezpieczeniu (odnośnie alimentów lub kontaktów), jeśli strona kwestionuje w/w postanowienie Sądu – 30 zł;

V. opłata za badanie Opiniodawczego Zespołu Sądowych Specjalistów (dawniej RODK), jeśli sytuacja rodzinna, w szczególności dot. władzy rodzicielskiej i kontaktów z dzieckiem, takiej opinii wymaga – 300- 500 zł;

VI. koszty wywiadu kuratora sądowego na temat sytuacji małżonków i dzieci stron – 100-200 zł;

VII. opłata od apelacji (jeśli wyrok Sądu I instancji jest dla strony niezadowalający) – 600 zł.

Dodatkowo, jeśli w postępowaniu rozwodowym  zasądzone zostaną alimenty od jednej ze stron, to strona obciążona alimentami poniesie również koszty opłaty sądowej w wysokości 5 % zasądzonych świadczeń alimentacyjnych w skali roku, czyli np. 500 złotych (alimenty miesięczne) x 12 miesięcy = 6000 złotych x 0, 05 (5%) = 300 złotych. Opłata wyniesie więc w takim przypadku 300 złotych.

W przypadku eksmisji współmałżonka w wyroku rozwodowym opłata sądowa wyniesie 200 złotych.

Podkreślam, że wszystkie w/w opłaty (poza obligatoryjną opłatą sądową) mogą w postępowaniu rozwodowym w ogóle się nie pojawić, niemniej jednak lepiej być na nie przygotowanym.

Kto ponosi opłaty w sprawie o rozwód?

Należy również zwrócić uwagę, że wszystkie opłaty sądowe ponosi ostatecznie co do zasady strona przegrywająca proces, czyli np. winna rozkładu pożycia małżeńskiego bądź przy oddaleniu pozwu rozwodowego – powód.  W razie orzeczenia o rozwodzie bez orzekania o winie opłaty dzielone są przeważnie na pół pomiędzy małżonków.

Oczywiście strona z uwagi na swoją bardzo trudną sytuację materialną ma zawsze prawo wystąpić do Sądu o zwolnienie jej od kosztów sądowych w całości, ale wówczas należy szczegółowo wykazać swoją sytuację finansową poprzez wypełnienie stosownego oświadczenia na formularzu sądowym.

W kolejnym wpisie na moim blogu będziecie mogli przeczytać o kosztach zastępstwa procesowego przez adwokata bądź radcę prawnego w sprawie rozwodowej.

***

Kancelaria Adwokacka Maciej Rodacki, zakres usług: prawo rodzinne (rozwód, alimenty, podział majątku, władza rodzicielska, kontakty z dzieckiem, sprawy przeciwko nieletnim) oraz inne.

tel: 693 253 807

e-mail: kontakt@adwokatrodacki.pl

Podobne artykuły:

O mnie

Maciej Rodacki - adwokat

Jestem adwokatem Krakowskiej Izby Adwokackiej. Na blogu dzielę się z Wami moją wiedzą i doświadczeniem, a na co dzień pracując w swojej Kancelarii Adwokackiej, staram się pomagać ludziom w rozwiązywaniu ich problemów prawnych i życiowych. Mam otwartą głowę na nowe pomysły i zawsze staram się kierować przede wszystkim "ludzkim" podejściem do Klienta. W mojej praktyce zawodowej szczególne miejsce zajmuje prawo rodzinne.

Kontakt:
kontakt@adwokatrodacki.pl
693 253 807