Co to jest zaprzeczenie ojcostwa?

Na moim blogu mogłeś już przeczytać m.in. o ustaleniu ojcostwa, uznaniu ojcostwa oraz ustaleniu bezskuteczności uznania ojcostwa. Choć wszystko brzmi bardzo podobnie, to jednak są to odrębne instytucje i w ostatnich dniach starałem się pokazać występujące między nimi różnice.

Dzisiaj natomiast wpis o zaprzeczeniu ojcostwa. Wyjaśnię co to właściwie jest i kogo może dotyczyć.

Jak już kiedyś wspominałem, w przepisach prawa mamy ustanowione domniemanie, że ojcem dziecka narodzonego w trakcie trwania małżeństwa jest mąż matki. Domniemanie to jest aktualne również wtedy, gdy narodziny dziecka miały miejsce w ciągu 300 dni od ustania lub unieważnienia małżeństwa.

Jeśli więc dziecko urodzi się w tym okresie – w trakcie trwania małżeństwa lub w ciągu 300 dni od jego ustania – to do aktu stanu cywilnego jako ojciec zostanie wpisany mąż matki. Zaznaczę jeszcze, że jeśli w ciągu 300 dni od ustania małżeństwa, matka dziecka zawrze nowy związek małżeński, to przyjmuje się, że ojcem narodzonego dziecka będzie drugi mąż matki.

Nie może być jednak tak, że domniemania nie da się obalić. Jeśli miałoby dojść do nieprawdziwych ustaleń, to strony muszą mieć prawo, aby zareagować. Może być przecież tak, że okaże się, że mąż matki dziecka jest bezpłodny albo przez dłuższy czas przebywał zagranicą albo w szpitalu i nie było żadnej możliwości, aby doszło do zapłodnienia przez męża.

Kiedy powództwo o zaprzeczenie ojcostwa?

Dlatego uprawnieniem dającym możliwość zanegowania tego domniemania jest powództwo o zaprzeczenie ojcostwa. W razie takiego powództwa w toku postępowania sądowego zostanie ustalone czy mąż matki dziecka naprawdę jest jego biologicznym ojcem. Sąd przeprowadzi w tym zakresie potrzebne dowody, w tym w szczególności badanie DNA, które często ma decydujące znaczenie w tej kwestii.

Z powództwem o zaprzeczenie ojcostwa może wystąpić domniemany ojciec (mąż matki), matka, dziecko (po osiągnięciu pełnoletniości) oraz prokurator (gdy wymaga tego ochrona praworządności). Mąż matki może wytoczyć powództwo w terminie 6 miesięcy od dnia, kiedy dowiedział się o narodzeniu dziecka przez żonę. Matka ma natomiast otwarty termin do złożenia pozwu w ciągu 6 miesięcy od dnia narodzin dziecka, zaś dziecko w ciągu 3 lat od uzyskania pełnoletniości. Dodam jeszcze, że zaprzeczenie ojcostwa jest niedopuszczalne po śmierci dziecka.

W orzeczeniu końcowym Sąd w razie uznania zasadności powództwa, stwierdza, że dany mężczyzna (mąż matki) nie jest w rzeczywistości ojcem dziecka. Dochodzi zatem do skutecznego obalenia domniemania prawnego. Wówczas w innym postępowaniu (o uznanie lub ustalenie ojcostwa) może dojść do stwierdzenia kto jest faktycznym ojcem dziecka.

***

Kancelaria Adwokacka Maciej Rodacki, zakres usług: prawo rodzinne (rozwód, alimenty, podział majątku, władza rodzicielska, kontakty z dzieckiem, sprawy przeciwko nieletnim) oraz inne.

tel: 693 253 807

e-mail: kontakt@adwokatrodacki.pl

Podobne artykuły:

O mnie

Maciej Rodacki - adwokat

Jestem adwokatem Krakowskiej Izby Adwokackiej. Na blogu dzielę się z Wami moją wiedzą i doświadczeniem, a na co dzień pracując w swojej Kancelarii Adwokackiej, staram się pomagać ludziom w rozwiązywaniu ich problemów prawnych i życiowych. Mam otwartą głowę na nowe pomysły i zawsze staram się kierować przede wszystkim "ludzkim" podejściem do Klienta. W mojej praktyce zawodowej szczególne miejsce zajmuje prawo rodzinne.

Kontakt:
kontakt@adwokatrodacki.pl
693 253 807