Co to jest wina w rozwodzie?

Jeżeli małżonkowie nie złożą zgodnych wniosków o orzeczenie rozwodu bez orzekania o winie, to wówczas – co do zasady – Sąd będzie miał obowiązek orzec o winie jednego z nich bądź obojga za rozkład pożycia małżeńskiego.

W tym wpisie postaram się wyjaśnić co właściwie może zostać uznane przez Sąd za „winę w rozkładzie pożycia”.

Wina za rozkład pożycia – przykłady

Na wstępie zaznaczę, że w przepisach prawa nie ma żadnego katalogu zachowań, które mogą być uznane za winę w rozkładzie pożycia. Wszystko zależeć więc będzie od konkretnej sprawy, niemniej jednak mogę pokusić się o podanie przykładowych zachowań, które w praktyce były uznawane za okoliczności, które przesądzały o winie jednej ze stron.

I tak do takich zachowań mogą należeć z pewnością: zdrada małżeńska jako naruszenie obowiązku wierności; nadużywanie alkoholu czy innych uzależniających używek; popełnienie przestępstwa w rodzinie (np. znęcania się); używanie przemocy fizycznej bądź psychicznej w stosunku do członków rodziny; nieprzyczynianie się do zaspokajania podstawowych potrzeb rodziny (np. brak aktywności zarówno zawodowej, jak i w gospodarstwie domowym); nieuczciwość małżeńska (np. zatajanie przed drugim małżonkiem istotnych faktów, w tym także związanych z finansami); istotne zaniedbanie rodziny (np. całkowity brak czasu).

Oczywiście powyższa lista mogłaby być uzupełniona o wiele innych zachowań, ale nie sposób wymienić w tym wpisie wszystkie. Jeśli masz wątpliwości czy w Twojej sprawie może dojść do orzeczenia rozwodu z wyłącznej winy jednej strony, to powinieneś skonsultować się z adwokatem.

Konsekwencje prawne uznania jednego z małżonków za wyłącznie winnego rozkładu pożycia małżeńskiego mogą być bardzo poważne. W następnym wpisie powiem Ci z czym konkretnie w takiej sytuacji małżonek musi się liczyć.

***

Kancelaria Adwokacka Maciej Rodacki, zakres usług: prawo rodzinne (rozwód, alimenty, podział majątku, władza rodzicielska, kontakty z dzieckiem, sprawy przeciwko nieletnim) oraz inne.

tel: 693 253 807

e-mail: kontakt@adwokatrodacki.pl

Podobne artykuły:

O mnie

Maciej Rodacki - adwokat

Jestem adwokatem Krakowskiej Izby Adwokackiej. Na blogu dzielę się z Wami moją wiedzą i doświadczeniem, a na co dzień pracując w swojej Kancelarii Adwokackiej, staram się pomagać ludziom w rozwiązywaniu ich problemów prawnych i życiowych. Mam otwartą głowę na nowe pomysły i zawsze staram się kierować przede wszystkim "ludzkim" podejściem do Klienta. W mojej praktyce zawodowej szczególne miejsce zajmuje prawo rodzinne.

Kontakt:
kontakt@adwokatrodacki.pl
693 253 807