Zdrada małżeńska a wina w rozkładzie pożycia

Naruszenie obowiązku wierności małżeńskiej, czyli potocznie mówiąc – „zdrada” – jest jedną z najczęstszych przyczyn orzekania o winie w rozkładzie pożycia małżeńskiego w sprawach o rozwód. Czy jednak zawsze małżonek, który zdradził będzie uznany przez Sąd za wyłącznie winnego rozkładu pożycia?

Jak już kiedyś wspominałem, aby w ogóle Sąd orzekał o winie małżonków w rozwodzie – musi tego chcieć co najmniej jedna ze stron. Sam z siebie Sąd nie będzie tego robił. Jeśli więc strony chcą rozstać się bez orzekania o winie (nawet pomimo zdrady jednej ze stron) i złożą takie wnioski, to zostanie orzeczony rozwód bez orzekania o winie. Zdrada nie będzie więc miała wówczas żadnego wpływu na winę.

Rozwód z winy zdrada

Może być jednak tak, że małżonek zdradzony będzie chciał, aby Sąd orzekł o winie drugiego małżonka. Wówczas Sąd przeprowadzi postępowanie dowodowe, w którym zbada przebieg pożycia małżeńskiego stron i ustali który z małżonków ponosi winę za rozkład pożycia małżeńskiego. Sąd może orzec winę jednego z małżonków bądź współwinę obojga małżonków.

Zdrada małżeńska stanowi poważne obciążenie po stronie małżonka, który się jej dopuścił. W tego rodzaju sprawach najczęściej małżonek, który zdradził jest uznawany wyłącznie winnym rozkładu pożycia. Zdradę oczywiście trzeba udowodnić. Najczęściej robi się to za pomocą: korespondencji, zdjęć, zeznań świadków bądź raportów detektywistycznych. Jeżeli zdrada zostanie udowodniona, to znacząco zwiększa się prawdopodobieństwo orzeczenia o winie małżonka, który jej dokonał.

Czy małżonek który zdradził zawsze jest winny w rozwodzie?

 

Nie mogę jednak powiedzieć, że zdrada przesądza o wyłącznej winie w rozkładzie pożycia. Zdrada może być jedną z przyczyn rozkładu pożycia, a Sąd ma obowiązek zweryfikować czy nie było także innych przyczyn. O winie może świadczyć każde zachowanie, które przyczyniło się do rozkładu pożycia. Można więc wyobrazić sobie sytuację, w której zachowanie obojga małżonków będzie podlegało negatywnej ocenie Sądu.

Jako prosty przykład podam sytuację, gdy jeden z małżonków wprawdzie zdradził, ale drugi wcześniej np. stosował przemoc fizyczną albo nadużywał alkoholu. Są możliwe również inne – bardziej skomplikowane sytuacje. Może być więc tak, że Sąd pomimo zdrady małżeńskiej uzna jednak, że winni są oboje małżonkowie.

Raczej mało prawdopodobny jest scenariusz, aby małżonek, który zdradził był w stanie całkiem „wywinąć się” nawet ze współwiny w rozkładzie pożycia. Niemniej jednak, pewnie argumentacja musiałaby tutaj iść w kierunku tego, że rozkład pożycia małżeńskiego nastąpił już znacznie wcześniej zanim doszło do zdrady. Czy udałoby się to wykazać? To już zależy od konkretnych okoliczności danej sprawy i wymagałoby szczegółowej analizy.

***

Kancelaria Adwokacka Maciej Rodacki, zakres usług: prawo rodzinne (rozwód, alimenty, podział majątku, władza rodzicielska, kontakty z dzieckiem, sprawy przeciwko nieletnim) oraz inne. 

tel.: 693 253 807                                                                      

e-mail: kontakt@adwokatrodacki.pl

Podobne artykuły:

O mnie

Maciej Rodacki - adwokat

Jestem adwokatem Krakowskiej Izby Adwokackiej. Na blogu dzielę się z Wami moją wiedzą i doświadczeniem, a na co dzień pracując w swojej Kancelarii Adwokackiej, staram się pomagać ludziom w rozwiązywaniu ich problemów prawnych i życiowych. Mam otwartą głowę na nowe pomysły i zawsze staram się kierować przede wszystkim "ludzkim" podejściem do Klienta. W mojej praktyce zawodowej szczególne miejsce zajmuje prawo rodzinne.

Kontakt:
kontakt@adwokatrodacki.pl
693 253 807