Zatajenie faktu przed małżonkiem a rozwód

Wydaje się, że małżonkowie wszystko o sobie wiedzą. Znają wzajemnie wszystkie istotne fakty w swoich życiorysach. Tymczasem niekiedy już po ślubie może dojść do niemiłej niespodzianki. Może okazać się, że współmałżonek ma już dziecko z inną osobą albo zataił fakt ciężkiej choroby. Czy taka okoliczność będzie miała wpływ na orzeczenie rozwodowe?

Podstawowa zasada jest taka, że Sąd w procesie o rozwód bada okres wspólnego pożycia małżeńskiego. Sąd będzie więc zainteresowany głównie faktami i wydarzeniami, mającymi miejsce już po ślubie. Istotne znaczenie mogą mieć jeszcze pobudki zawarcia związku małżeńskiego – czy małżeństwo zostało zawarte z miłości czy może z jakiegoś innego ukrytego powodu. Przeprowadzone postępowanie pozwoli ustalić Sądowi, jakie są przyczyny rozkładu pożycia małżeńskiego i kto za nie odpowiada.

Szczerość i uczciwość małżeńska a wina w rozwodzie

Fakty z przeszłości (z okresu przed ślubem) teoretycznie nie mieszczą się więc w opisanym przeze mnie powyżej zakresie. Czasem Sąd ma jednak prawo wziąć je pod uwagę w kontekście orzekania o winie za rozwód.  Kiedy tak będzie?

Gdy Sąd stwierdzi, że doszło do naruszenia zasady szczerości i uczciwości małżeńskiej. Także zwykła lojalność względem drugiego małżonka nakazywałaby poinformowanie go o wszystkich istotnych faktach dotyczących swojego życia jeszcze przed ślubem.

Jakie fakty można byłoby uznać w tym kontekście za istotne? Z pewnością są to ważne informacje dotyczące stanu zdrowia (np. o poważnej chorobie) oraz posiadania potomstwa z inną osobą. Dla przykładu prezentuję orzeczenia Sądu Najwyższego dotyczące tych zagadnień:

W przypadku, gdy choroba psychiczna jednego z małżonków stała się powodem rozkładu, fakt celowego zatajenia tej choroby przed zawarciem związku małżeńskiego może uzasadnić winę w spowodowaniu tego.” (orzeczenie SN z dnia 29.02.1952r., C 690/51)

Za ważny powód rozkładu należy uznać zatajenie przed drugim z małżonków posiadania dziecka pozamałżeńskiego. Obowiązek szczerości obejmuje bowiem wszystkie fakty z przeszłości z wyjątkiem tych, które nie znajdują już odbicia w istniejącej sytuacji małżonków.” (orzeczenie SN z dnia 19.06.1956r., I CR 49/56)

A zatem z punktu widzenia postępowania rozwodowego istotne są te fakty z przeszłości, które zostały przez jednego z małżonków zatajone, a znajdują odbicie w istniejącej sytuacji małżonków. Naruszenie obowiązku szczerości i lojalności dotyczące tych faktów, może doprowadzić do uznania winy za rozkład pożycia przez jednego z małżonków.

***

Kancelaria Adwokacka Maciej Rodacki, zakres usług: prawo rodzinne (rozwód, alimenty, podział majątku, władza rodzicielska, kontakty z dzieckiem, sprawy przeciwko nieletnim) oraz inne.

tel: 693 253 807

e-mail: kontakt@adwokatrodacki.pl

Podobne artykuły:

O mnie

Maciej Rodacki - adwokat

Jestem adwokatem Krakowskiej Izby Adwokackiej. Na blogu dzielę się z Wami moją wiedzą i doświadczeniem, a na co dzień pracując w swojej Kancelarii Adwokackiej, staram się pomagać ludziom w rozwiązywaniu ich problemów prawnych i życiowych. Mam otwartą głowę na nowe pomysły i zawsze staram się kierować przede wszystkim "ludzkim" podejściem do Klienta. W mojej praktyce zawodowej szczególne miejsce zajmuje prawo rodzinne.

Kontakt:
kontakt@adwokatrodacki.pl
693 253 807