W wyroku rozwodowym brakuje alimentów. Co zrobić?

Sąd nie umieścił w wyroku rozwodowym rozstrzygnięcia dotyczącego alimentów, a powinien był to uczynić. Co w takiej sytuacji należy zrobić?

Zanim przejdę do odpowiedzi na tytułowe pytanie, przypomnę, że w sprawie rozwodowej Sąd może zasadzić alimenty na rzecz małoletnich dzieci stron, a także na rzecz małżonka. W tym drugim przypadku muszą spełnić się jeszcze określone przesłanki – stan niedostatku małżonka bądź istotne pogorszenie sytuacji materialnej małżonka (w zależności od treści orzeczenia w przedmiocie winy).

Ważne jest to, że w przypadku alimentów dla małżonka konieczne jest złożenie wniosku o zasądzenie alimentów przez małżonka, który chciałby otrzymywać alimenty. Jeśli taki wniosek nie zostanie złożony, to Sąd w wyroku nie orzeknie o alimentach na rzecz małżonka.

Inaczej będzie w przypadku alimentów na małoletnie dzieci. Jeśli strony mają wspólne małoletnie dzieci, to obowiązkiem Sądu jest umieszczenie rozstrzygnięcia w przedmiocie alimentów w wyroku niezależnie od tego, czy któraś ze stron złożyła taki wniosek. Sąd robi to bowiem z urzędu, bo wymaga tego interes małoletnich dzieci.

Co gdy Sąd nie orzekł o alimentach?

Powracam jednak do tytułowego pytania – co w przypadku, gdy Sąd nie wydał rozstrzygnięcia o alimentach w sytuacji, gdy powinien był to zrobić? Podkreślam, że “nie wydał rozstrzygnięcia” to nie jest to samo, co “oddalił wniosek”. W tym wpisie chodzi mi o sytuację, kiedy Sąd w wyroku w ogóle nie wypowiedział się na temat alimentów.

Strona pokrzywdzona brakiem takiego rozstrzygnięcia w wyroku powinna złożyć wniosek o uzupełnienie wyroku. Taki wniosek należy złożyć w terminie 14 dni od ogłoszenia orzeczenia Sądu. Zwracam uwagę, że w takim przypadku nie będzie prawidłowym zachowaniem złożenie apelacji od wyroku. Formalnie punkt dotyczący alimentów, który strona chciałaby zaskarżyć, w rzeczywistości bowiem nie istnieje. A zatem Sąd II instancji nie ma czego skontrolować.

Wydaje się, że to drobnostka formalna, ale wniesienie apelacji w takiej sytuacji – zamiast wniosku o uzupełnienie wyroku – nie odniosłoby skutku oczekiwanego przez stronę skarżącą. Efekt mógłby być taki, że alimentów trzeba by domagać się w kolejnym odrębnym postępowaniu sądowym o alimenty. Dotyczy to zarówno alimentów na rzecz dzieci, jak i małżonka.

Warto zatem zadbać wcześniej o swój interes. W takim przypadku wniosek o uzupełnienie wyroku jest adekwatnym krokiem proceduralnym do zaistniałej sytuacji.

***

Kancelaria Adwokacka Maciej Rodacki, zakres usług: prawo rodzinne (rozwód, alimenty, podział majątku, władza rodzicielska, kontakty z dzieckiem, sprawy przeciwko nieletnim) oraz inne.

tel: 693 253 807

e-mail: kontakt@adwokatrodacki.pl

Podobne artykuły:

O mnie

Maciej Rodacki - adwokat

Jestem adwokatem Krakowskiej Izby Adwokackiej. Na blogu dzielę się z Wami moją wiedzą i doświadczeniem, a na co dzień pracując w swojej Kancelarii Adwokackiej, staram się pomagać ludziom w rozwiązywaniu ich problemów prawnych i życiowych. Mam otwartą głowę na nowe pomysły i zawsze staram się kierować przede wszystkim "ludzkim" podejściem do Klienta. W mojej praktyce zawodowej szczególne miejsce zajmuje prawo rodzinne.

Kontakt:
kontakt@adwokatrodacki.pl
693 253 807