Utrata prawa jazdy za niepłacenie alimentów

W ostatnim czasie przedstawiłem kilka sposobów, które mogą pomóc w egzekucji alimentów. Obok karnego ścigania przestępstwa niealimentacji czy pozywania rodziców dłużnika (czyli dziadków uprawnionego dziecka), można wymienić jeszcze jeden sposób…

O tym sposobie przeczytasz w dzisiejszym wpisie.

Korzystanie z pomocy Funduszu Alimentacyjnego ma dwie zasadnicze zalety. Po pierwsze rodzina otrzymuje od Funduszu realne pieniądze, czyli alimenty, których nie płaci dłużnik (wprawdzie tylko do maksymalnej wysokości 500 złotych na jednego uprawnionego). Po drugie, fakt pobierania przez rodzinę alimentów z Funduszu, może skutkować … pozbawieniem prawa jazdy dłużnika alimentacyjnego. A to często sprawia, że dłużnik zaczyna szybciej i chętniej płacić alimenty.

Kiedy dłużnik alimentacyjny straci prawo jazdy?

Dłużnik alimentacyjny może stracić prawo jazdy, jeżeli w ciągu ostatnich sześciu miesięcy nie zapłacił więcej niż 50 procent zasądzonych alimentów. Można by jednak zadać pytanie – co ma prawo jazdy do alimentów i jaką rolę pełni w tym wszystkim Fundusz Alimentacyjny?

Otóż, pieniądze dla Funduszu Alimentacyjnego nie spadają z nieba. Choć to bardzo szlachetna instytucja, to jednak nawet ona nie może liczyć na boską interwencję. Pieniądze na świadczenia dla dzieci i osoby niepełnosprawne zapewnia Gmina. Tym samym Gmina wyręcza dłużnika alimentacyjnego w spełnianiu jego zobowiązań, a przez to staje się też jego wierzycielem.

Na Gminę przechodzi zatem prawo pewnego dyscyplinowania dłużnika alimentacyjnego. Jeśli brak środków na alimenty jest wynikiem bezrobocia dłużnika, organ samorządu gminnego zobowiązuje dłużnika do zarejestrowania się w urzędzie pracy jako osoba bezrobotna bądź poszukująca pracy. Zadaniem takiego urzędu jest oczywiście aktywizacja zawodowa dłużnika.

Zatrzymanie prawa jazdy przez starostę

Dłużnik alimentacyjny na żądanie Gminy powinien złożyć również w takiej sytuacji oświadczenie majątkowe i umożliwić odpowiednim organom przeprowadzenie wywiadu alimentacyjnego. Taki wywiad polega na sprawdzeniu m.in. sytuacji mieszkalnej dłużnika oraz jego realnych możliwości zarobkowych.

Jeśli dłużnik nie zastosuje się do tej procedury, to samorząd gminny ma prawo zawiadomić organy ścigania o popełnieniu przestępstwa niealimentacji przez dłużnika. Oprócz tego skierowany zostaje także wniosek do starosty o zatrzymanie prawa jazdy dłużnika alimentacyjnego. Starosta odbiera prawo jazdy w trybie decyzji administracyjnej.

Aby odzyskać prawo jazdy dłużnik musi poddać się całej wyżej wymienionej procedurze administracyjnej, co kosztuje go zwykle trochę czasu. W tym okresie dłużnik pozbawiony jest możliwości prowadzenia samochodu, a to jest dla niego szczególnie dotkliwe. Oprócz tego równocześnie prowadzona jest też przez urząd skarbowy egzekucja administracyjna, celem odzyskania od dłużnika pieniędzy, które wypłacił za niego Fundusz Alimentacyjny.

Los dłużnika alimentacyjnego, który stał się jednocześnie dłużnikiem Gminy nie jest więc zbyt ciekawy. Dlatego właśnie z perspektywy osób uprawnionych do alimentów, warto jest skorzystać z pomocy Funduszu Alimentacyjnego. A zwłaszcza wtedy jeśli dłużnik lubi szybką jazdę samochodem…

***

Kancelaria Adwokacka Maciej Rodacki, zakres usług: prawo rodzinne (rozwód, alimenty, podział majątku, władza rodzicielska, kontakty z dzieckiem, sprawy przeciwko nieletnim) oraz inne.

tel: 693 253 807

e-mail: kontakt@adwokatrodacki.pl

Podobne artykuły:

O mnie

Maciej Rodacki - adwokat

Jestem adwokatem Krakowskiej Izby Adwokackiej. Na blogu dzielę się z Wami moją wiedzą i doświadczeniem, a na co dzień pracując w swojej Kancelarii Adwokackiej, staram się pomagać ludziom w rozwiązywaniu ich problemów prawnych i życiowych. Mam otwartą głowę na nowe pomysły i zawsze staram się kierować przede wszystkim "ludzkim" podejściem do Klienta. W mojej praktyce zawodowej szczególne miejsce zajmuje prawo rodzinne.

Kontakt:
kontakt@adwokatrodacki.pl
693 253 807