Statystki spraw o rozwód w Polsce

Ile w Polsce jest zawieranych małżeństw w skali roku? Ile zakończyło się rozwodem? Czy Sąd orzeka częściej winę żony czy męża? Czy częściej sprawę o rozwód wnoszą kobiety czy mężczyźni? W jakim województwie było najwięcej rozwodów? Czy rozwodzą się głównie mieszkańcy miast czy wsi? Jak długo trwają sprawy o rozwód? Jakie są główne przyczyny rozwodów? I wreszcie komu częściej przyznawana jest opieka nad dzieckiem? Dzisiaj postanowiłem przybliżyć trochę statystyk z Głównego Urzędu Statystycznego dotyczących rozwodów w Polsce.

Dane pochodzą z 2015 roku, bo o ile wiem to ostatni aktualnie dostępny zbiór danych w tym zakresie. Od razu zaznaczam, że będę operował liczbami i procentami w zaokrągleniu, aby ten artykuł nie zamienił się w niekończące się ciągi cyfr.

Ile rocznie rozwodów w Polsce?

A więc po kolei. Liczba małżeństw w badanym roku wyniosła 188 tysięcy. Co ciekawe, z każdym rokiem mamy systematyczny spadek w tym zakresie. Dla porównania w 1980r. zawarto aż 307 tysięcy związków małżeńskich.

A jak się mają do tego rozwody? Rozwodów jest bardzo dużo, bo w 2015 roku było ich 67 tysięcy, co oznacza, że statystycznie co trzecie małżeństwo w Polsce się rozpada. Liczba rozwodów z każdym rokiem rośnie, pomimo malejącej liczby małżeństw. Dla porównania w 1980r. sądy orzekły niespełna 40 tysięcy rozwodów.

Jakim orzeczeniem najczęściej kończą się rozwody? Najwięcej rozwodów stanowią rozwody bez orzekania o winie (74 %). Jeśli chodzi o kwestię winy, to częściej wyłącznie winni są mężowie (17 %) niż kobiety (4%). Wina obu stron zdarzyła się tylko w 5 % spraw rozwodowych, co dla mnie akurat jest zaskakującym wynikiem, bo w przypadku orzekania o winie z takim przypadkiem spotykam się dość często.

Kto zwykle wnosi sprawę o rozwód? W przeważającej części są to kobiety (66%). Jak widać, mężczyźni są stroną powodową tylko w ok. 1/3 spraw rozwodowych.

Ile trwają sprawy o rozwód? Statystycznie dłużej niż 1 rok trwa tylko ok. 15 % spraw rozwodowych. Pozostałe kończą się szybciej. Oczywiście te dane należy połączyć z danymi dotyczącymi częstotliwości rozwodów bez orzekania o winie (74%). Nie jest tajemnicą, że rozwód bez orzekania o winie kończy się zwykle na pierwszej rozprawie w przeciągu ok. 3 miesięcy od złożenia pozwu, chyba że zachodzą jakieś nadzwyczajne okoliczności.

Jakie są najczęstsze przyczyny rozwodów? Polacy rozstają się z powodu niezgodności charakterów (29%), niedochowania wierności (7%), nadużywania alkoholu (5%.), dłuższej nieobecności (2%), a ponadto także: nagannego stosunku do rodziny, nieporozumień na tle finansowym, różnic światopoglądowych oraz problemów seksualnych. Dodam, że pierwsza pozycja również związana jest najczęściej z rozwodem bez orzekania o winie.

Jeśli chodzi o rejony Polski, to najwięcej rozwodów orzeknięto w województwie Mazowieckim (prawie 10 tysięcy rozwodów) oraz Śląskim (ponad 8 tysięcy). Głównie rozwodzą się ludzie z miast (75 % rozwodów), a rzadziej mieszkańcy wsi (25%).

W jakim okresie życia Polacy decydują się na rozwód? Tutaj nie ma jakiejś daleko idącej reguły, może poza tym, że po 50 roku życia prawdopodobieństwo rozwodu maleje. Rozwodzący się małżonkowie w wieku 40-49 lat stanowią 27 %, w wieku 30-34 lat 20 %, a w wieku 35-39 lat również ok. 20 % wszystkich rozwodów.

Komu Sąd przyzna opiekę nad dzieckiem?

Na koniec jeszcze statystyka dotycząca dzieci przy rozwodach. Ponad 75 % rozwodów stanowią małżeństwa bez dzieci lub z jednym dzieckiem. Najwięcej jest rozwodów małżeństw bezdzietnych (28 tysięcy, czyli ok. 40 %). Małżeństwa posiadające dwójkę dzieci lub więcej rozwodzą się już rzadziej.

A jakie orzeczenia wydają sądy w zakresie opieki nad dzieckiem? Opieka przyznawana była wyłącznie matkom w 59 %. Rośnie popularność tzw. opieki naprzemiennej, czyli powierzenia wykonywania władzy rodzicielskiej obojgu rodzicom (36 %). Ojcowie byli wyłączonymi opiekunami dzieci jedynie w 5 % zakończonych spraw.

Każda sprawa jest oczywiście inna i konkretnego wyroku rozwodowego na podstawie statystyk nie da się przewidzieć. Uważam jednak, że mimo wszystko warto mieć je czasem na uwadze, zastanawiając się nad doborem strategii procesowej w danej sprawie.

***

Kancelaria Adwokacka Maciej Rodacki, zakres usług: prawo rodzinne (rozwód, alimenty, podział majątku, władza rodzicielska, kontakty z dzieckiem, sprawy przeciwko nieletnim) oraz inne.

tel.: 693 253 807                                                                     

e-mail: kontakt@adwokatrodacki.pl

Podobne artykuły:

O mnie

Maciej Rodacki - adwokat

Jestem adwokatem Krakowskiej Izby Adwokackiej. Na blogu dzielę się z Wami moją wiedzą i doświadczeniem, a na co dzień pracując w swojej Kancelarii Adwokackiej, staram się pomagać ludziom w rozwiązywaniu ich problemów prawnych i życiowych. Mam otwartą głowę na nowe pomysły i zawsze staram się kierować przede wszystkim "ludzkim" podejściem do Klienta. W mojej praktyce zawodowej szczególne miejsce zajmuje prawo rodzinne.

Kontakt:
kontakt@adwokatrodacki.pl
693 253 807