Rozwód a władza rodzicielska

Orzeczenie o władzy rodzicielskiej nad wspólnymi małoletnimi dziećmi stron jest obligatoryjną częścią każdego wyroku rozwodowego – oczywiście w przypadku, gdy strony mają wspólne małoletnie dzieci.

Jak rozwód może wpłynąć na władzę rodzicielską? O tym dowiecie się z tego właśnie wpisu.

Ograniczenie władzy rodzicielskiej przy rozwodzie

Cały czas najczęściej spotykanym rozwiązaniem jest powierzenie przez Sąd wykonywania władzy rodzicielskiej jednemu z rodziców, przy jednoczesnym ograniczeniu wykonywania władzy rodzicielskiej drugiemu z nich do współdecydowania o najważniejszych sprawach dziecka takich jak np. zdrowie czy edukacja.

W tym miejscu zaznaczę, że ograniczenie wykonywania władzy rodzicielskiej w takim przypadku to nie jest to samo co ograniczenie władzy rodzicielskiej z uwagi na zagrożenie dobra dziecka (art. 109 Krio). W tym drugim przypadku ograniczenie władzy jest niejako sankcją dla rodzica za jego zachowanie, natomiast w przypadku rozwodu dochodzi do ograniczenia wykonywania władzy rodzicielskiej na skutek rozłączenia rodziców.

Któremu z rodziców Sąd powierzy pełnie wykonywania władzy rodzicielskiej, ustalając przy nim również miejsce pobytu dziecka? Wszystko zależy oczywiście od konkretnej sytuacji i indywidualnych predyspozycji stron. Sąd bierze na pewno pod uwagę kto w jakim zakresie dotychczas przyczyniał się do wychowania i opieki nad dziećmi. Ponadto, Sąd zwraca też uwagę, która ze stron dysponuje czasem i możliwościami (np. odpowiednim mieszkaniem), aby zajmować się dziećmi. Jeśli Sąd zna zdanie dzieci, to na pewno również weźmie je pod uwagę przy dokonywaniu wyboru.

Plan wychowawczy przy rozwodzie

Nie jest jednak tak, że zawsze przy rozwodzie musi dojść do ograniczenia wykonywania władzy rodzicielskiej przez jednego z małżonków. Na szczęście coraz częściej spotyka się sytuacje, kiedy małżonkowie przedstawiają Sądowi wspólne porozumienie o sposobie wykonywania władzy rodzicielskiej i utrzymywaniu kontaktów z dzieckiem po rozwodzie. Jeśli zasadnie można stwierdzić, że małżonkowie będą współdziałać w sprawach małoletniego, to Sąd może pozostawić pełne wykonywanie władzy rodzicielskiej dla obojga rodziców.

W sporządzeniu takiego porozumienia – tzw. planu wychowawczego, może na pewno pomóc osoba mediatora. Warto więc zgodzić się w takiej sytuacji przed Sądem na skierowanie sprawy do postępowania mediacyjnego. W planie ustala się zwykle dość szczegółowo konkretne dni i godziny spotkań z dziećmi, sposób spędzania wakacji i świąt, a także zasady ponoszenia wydatków na dziecko i podejmowania ważniejszych decyzji.

Na koniec warto wspomnieć, że w wyroku rozwodowym Sąd może zawrzeć jeszcze inne postanowienia odnośnie władzy rodzicielskiej takie jak pozbawienie władzy rodzicielskiej czy jej zawieszenie, ale to w praktyce rzadziej spotykane rozwiązania.

***

Kancelaria Adwokacka Maciej Rodacki, zakres usług: prawo rodzinne (rozwód, alimenty, podział majątku, władza rodzicielska, kontakty z dzieckiem, sprawy przeciwko nieletnim) oraz inne.

tel: 693 253 807

e-mail: kontakt@adwokatrodacki.pl

Podobne artykuły:

O mnie

Maciej Rodacki - adwokat

Jestem adwokatem Krakowskiej Izby Adwokackiej. Na blogu dzielę się z Wami moją wiedzą i doświadczeniem, a na co dzień pracując w swojej Kancelarii Adwokackiej, staram się pomagać ludziom w rozwiązywaniu ich problemów prawnych i życiowych. Mam otwartą głowę na nowe pomysły i zawsze staram się kierować przede wszystkim "ludzkim" podejściem do Klienta. W mojej praktyce zawodowej szczególne miejsce zajmuje prawo rodzinne.

Kontakt:
kontakt@adwokatrodacki.pl
693 253 807