Opieka naprzemienna a alimenty

Z ostatniego wpisu na moim blogu dowiedziałeś już czym jest opieka naprzemienna i kiedy Sąd rodzinny może zgodzić się ją zastosować. Dzisiaj, zgodnie z zapowiedzią, wpis dotyczący kwestii alimentów na dzieci w przypadku ustanowienia przez Sąd opieki naprzemiennej obojga rodziców.

Przypomnę krótko, że ustanowienie opieki naprzemiennej zakłada, że oboje rodziców sprawują władzę rodzicielską w równym zakresie. Najczęściej oznacza to, że dziecko spędza u każdego z rodziców podobną ilość czasu (np. podział po dwa tygodnie w skali miesiąca). Naturalne jest, że w takiej sytuacji rodzic, który w danym tygodniu sprawuję opiekę nad dzieckiem, finansuje również w tym okresie jego potrzeby.

Wspomnę również jeszcze o tym, że obowiązkiem Sądu w sprawach o rozwodowych, a już tym bardziej alimentacyjnych jest wydanie orzeczenia w przedmiocie alimentów na małoletnie dzieci stron. W przypadku rozwodów Sąd powinien rozstrzygnąć tę kwestię orzeczeniem nawet, gdyby nie było w tym zakresie wniosku stron.

Koszty utrzymania dzieci a opieka naprzemienna

Jak zatem pogodzić obowiązek orzekania o alimentach na rzecz małoletnich dzieci z ustanowieniem opieki naprzemiennej przez Sąd? Praktyka wskazuje tutaj na rozwiązanie, w którym Sądy w takich przypadkach orzekają, że: „kosztami utrzymania małoletnich dzieci obciąża się obojga rodziców po połowie”. Nie dochodzi wówczas do sprecyzowania żadnych kwot, a w gestii rodziców leży dojście do porozumienia co do większych wydatków, niezwiązanych stricte z pobytem u jednego z rodziców (np. dentysta-lekarz, opłata za korepetycje, dodatkowe zajęcia itd.)

Aby Sąd mógł wydać takie orzeczenie, konieczna jest jednak zgoda pomiędzy rodzicami. Jeśli tej zgody nie ma, to Sąd ma prawo, nawet przy ustaleniu opieki naprzemiennej, wydać orzeczenie o alimentach, określające kwotowo w jakim zakresie jeden z rodziców zobowiązany jest do zaspokajania potrzeb dziecka.

Wydając takie orzeczenie, Sąd weźmie pod uwagę ilość czasu, jaką każde z rodziców poświęca dziecku (czy rzeczywiście jest to równy podział) oraz możliwości zarobkowe każdego z rodziców. Na przyznanie alimentów przy opiece naprzemiennej ma więc szansę rodzic, który poświęca dziecku nieco więcej czasu bądź też znajduje się w gorszej sytuacji finansowej od drugiego rodzica.

Obowiązek alimentacyjny przy opiece naprzemiennej

Przykładowo może być więc tak, że między rodzicami jest zgoda co do wspólnego wykonywania władzy rodzicielskiej, ale jedno z rodziców z uwagi na swoją trudną sytuacje finansową, nie jest w stanie zaspokajać potrzeb dzieci, kiedy przebywają u niego. Wówczas należałoby rozważyć, czy Sąd nie powinien zasądzić alimentów na rzecz dzieci od rodzica bardziej zamożnego, które umożliwiałyby w praktyce równy podział spędzania czasu z dziećmi pomiędzy obojga rodziców.

W takiej sytuacji Sąd musi mieć jednak zawsze na uwadze, że obowiązek alimentacyjny powinien być odpowiednio pomniejszony o czas, w którym ten drugi z rodziców (bardziej zamożny) przebywa z dzieckiem i pokrywa wszystkie jego potrzeby. Od razu rzuca się więc w oczy, że przy opiece naprzemiennej alimenty, jeśli w ogóle są, to powinny być znacznie niższe niż w przypadku, gdy wykonywanie władzy rodzicielskiej przysługuje tylko jednej osobie.

A zatem jak widać, w przypadku ustanowienia opieki naprzemiennej Sąd może ustanowić alimenty na rzecz dzieci, ale w razie osiągnięcia porozumienia rodziców nie musi tego robić.

***

Kancelaria Adwokacka Maciej Rodacki, zakres usług: prawo rodzinne (rozwód, alimenty, podział majątku, władza rodzicielska, kontakty z dzieckiem, sprawy przeciwko nieletnim) oraz inne.

tel: 693 253 807

e-mail: kontakt@adwokatrodacki.pl

Podobne artykuły:

O mnie

Maciej Rodacki - adwokat

Jestem adwokatem Krakowskiej Izby Adwokackiej. Na blogu dzielę się z Wami moją wiedzą i doświadczeniem, a na co dzień pracując w swojej Kancelarii Adwokackiej, staram się pomagać ludziom w rozwiązywaniu ich problemów prawnych i życiowych. Mam otwartą głowę na nowe pomysły i zawsze staram się kierować przede wszystkim "ludzkim" podejściem do Klienta. W mojej praktyce zawodowej szczególne miejsce zajmuje prawo rodzinne.

Kontakt:
kontakt@adwokatrodacki.pl
693 253 807