Jakie dowody w sprawie o rozwód?

Jakie dowody można powołać w sprawie o rozwód? Jakie dowody mogą mieć dla Sądu rozwodowego znaczenie? Dzisiaj o istocie postępowania sądowego, czyli o tym co może stanowić dowód w sprawie.

W pierwszej kolejności zaznaczam oczywiście, że wiele zależy od tego co poprzez dany dowód chcemy udowodnić. Oczywiście inne dowody będą składane na kwestię dot. niewierności małżeńską, inne na przemoc, a jeszcze inne na koszty utrzymania związane z obowiązkiem alimentacyjnym. Trudno więc bardzo ogólnie odpowiedzieć na to pytanie, więc postaram się to uporządkować.

Co może być dowodem w Sądzie

Jeśli chodzi o dowody związane z przebiegiem pożycia małżeńskiego, czyli tego jak ono wyglądało i ewentualnie kto ponosi winę za rozkład pożycia – częstym dowodem są zeznania świadków. Ilość świadków zależy od tego, ile jest osób, które rzeczywiście mogą coś istotnego wnieść do sprawy. Zwyczajowo jest to ok. 2-4 świadków, ale czasem zdarza się i więcej, dlatego wszystko zależy tutaj od indywidualnych okoliczności danej sprawy.

Dowodem mogą być również wydruki z korespondencji. Korespondencja może potwierdzać pewne ustalenia, rozmowy, a także konkretne wypowiedzi, które miały miejsce w przeszłości, a które mogą jednocześnie być istotne w kontekście ustaleń stron.

Dowody dotyczące stosowania przemocy to najczęściej zaświadczenia lekarskie (obdukcje), zdjęcia dokumentujące obrażenia czy zgłoszenia na Policję. Można zwrócić się w wnioskiem do Sądu, aby to Sąd skierował zapytanie na dany komisariat Policji czy były odnotowywane jakieś interwencje Policji w miejscu zamieszkania stron. Dowodem na przemoc mogą być oczywiście także świadkowie, jeżeli mają na ten temat jakąś wiedzę, a oczywiście najlepiej gdyby ta wiedza pochodziła z ich własnych obserwacji.

Rozwód a dowody

 

Jeśli chodzi o ewentualną zdradę, to tutaj coraz częściej spotykanym w praktyce dowodem jest raport detektywistyczny sporządzony przez profesjonalnego detektywa. Zdarza się, że jedna ze stron, mając podejrzenie dot. niewierności drugiego małżonka, zleca usługę detektywistyczną w tym kierunku. Usługa jest zwieńczona sporządzeniem dokumentacji w postaci raportu, który może stanowić dowód w sprawie o rozwód. Taki raport może też zawierać zdjęcia czy nagrania.

Same nagrania również mogą być dowodem w sprawie, lecz Sąd każdorazowo oceni ich wiarygodność, zarówno pod kątem autentyczności, jak i możliwości wpływu na nagranie np. poprzez stosowanie manipulacji w rozmowie. Trzeba też pamiętać, że bezprawne jest stosownie podsłuchów (podlega to odpowiedzialności karnej), a zatem nie można pozostawiać urządzeń rejestrujących dźwięk lub obraz, w celu podsłuchiwania drugiego małżonka.

Jeśli chodzi o dowody dot. sytuacji materialnej, to oczywiście najczęstszym dowodem są tutaj oficjalne dokumenty – PIT-y, zaświadczenia od pracodawców, zaświadczenia z ZUS itd. Względnie, jeśli ktoś pracuje na „czarno” można próbować wykazywać innymi dowodami (np. zdjęcia), że w rzeczywistości poziom życia danej osoby jest znacznie wyższy i osiąga ona wyższe dochody.

Odnośnie potrzeb, kosztów życia czy wydatków najczęstszymi dowodami są faktury imiennie, zaświadczenia lekarskie, zaświadczenia dot. korzystania z zajęć dodatkowych, potwierdzenia przelewów dokumentujących wydatki.

Przedstawianie dowodów na poparcie swoich twierdzeń to jeden z podstawowych obowiązków strony w procesie. Zaniedbania w tej kwestii mogą doprowadzić do niekorzystnego wyniku postępowania, dlatego właśnie dowodom należy poświęcić odpowiednią uwagę i ilość czasu.

***

Kancelaria Adwokacka Maciej Rodacki, zakres usług: prawo rodzinne (rozwód, alimenty, podział majątku, władza rodzicielska, kontakty z dzieckiem, sprawy przeciwko nieletnim) oraz inne. 

tel.: 693 253 807                                                                      

e-mail: kontakt@adwokatrodacki.pl

Podobne artykuły:

O mnie

Maciej Rodacki - adwokat

Jestem adwokatem Krakowskiej Izby Adwokackiej. Na blogu dzielę się z Wami moją wiedzą i doświadczeniem, a na co dzień pracując w swojej Kancelarii Adwokackiej, staram się pomagać ludziom w rozwiązywaniu ich problemów prawnych i życiowych. Mam otwartą głowę na nowe pomysły i zawsze staram się kierować przede wszystkim "ludzkim" podejściem do Klienta. W mojej praktyce zawodowej szczególne miejsce zajmuje prawo rodzinne.

Kontakt:
kontakt@adwokatrodacki.pl
693 253 807