Jak wysokie mogą być alimenty na małżonka?

W wyroku rozwodowym Sąd może zasądzić alimenty od jednego małżonka na rzecz drugiego. W jakiej wysokości alimentów należy się spodziewać? Generalna odpowiedź na takie pytanie nie jest łatwa, ale jak zwykle postaram się udzielić tutaj kilku wskazówek.

Od czego zależy wysokość alimentów na małżonka?

Wysokość alimentów zawsze zależy od usprawiedliwionych potrzeb uprawnionego i możliwości finansowych zobowiązanego. Nie inaczej jest w przypadku alimentów na małżonka. W wypadku, gdy przesłanką zasądzenia alimentów jest stan niedostatku, małżonek zobowiązany powinien przyczyniać się do zaspokajania potrzeb uprawnionego małżonka i swoimi środkami finansowymi możliwie zniwelować właśnie wspomniany stan niedostatku.

W jaki sposób Sąd ustali natomiast wysokość alimentów na rzecz małżonka niewinnego od małżonka uznanego za „winnego”? Sąd powinien porównać sytuację, w jakiej małżonek niewinny znajdzie się po rozwodzie, z sytuacją, w jakiej by się znajdował, gdyby pożycie małżonków funkcjonowało prawidłowo. Nie ma więc tak naprawdę znaczenia jak małżeństwo rzeczywiście funkcjonowało, lecz to jak funkcjonować powinno.

Wydaje się to słuszne rozwiązanie. W przeciwnym razie, małżonek niewinny, który faktycznie nie otrzymywał od swojego współmałżonka żadnych środków finansowych na życie w trakcie małżeństwa, mógłby zostać poszkodowany niższymi alimentami. Istotne jest więc to, aby punktem odniesienia była w konkretnych realiach prawidłowo funkcjonująca rodzina, dzieląca się sprawiedliwie swoimi zyskami.

Zwrócę jeszcze tutaj uwagę na jeden często popełniany błąd. Nie ma żadnego znaczenia, w jakiej sytuacji finansowej małżonek niewinny znajdował się przed ślubem. Zawarcie związku małżeńskiego spowodowało określone konsekwencje prawne i wzajemne obowiązki między małżonkami. Wspomniane porównanie będzie dotyczyło więc sytuacji małżonka po ślubie (gdyby pożycie przebiegało prawidłowo) z tą, jaką małżonek niewinny musi liczyć się po rozwodzie. Okoliczność, że jeden z małżonków był bardziej zamożny od drugiego jeszcze przed ślubem, nie będzie w ogóle interesowała Sądu w tym kontekście.

Wysokość alimentów na małżonka niewinnego

Małżonek uznany za wyłącznie winnego rozkładu pożycia powinien przyczyniać się w odpowiednim zakresie do zaspokajania usprawiedliwionych potrzeb małżonka niewinnego. I teraz trzeba postawić tutaj kluczowe pytanie – co właściwie oznacza ten „odpowiedni zakres”? Zazwyczaj przyjmuje się, że mieści się on w granicach pomiędzy stanem niedostatku a zrównaniem stopy życiowej obojga małżonków.

Nie można więc powiedzieć, że skoro bardziej zamożny małżonek okazał się winny rozkładu pożycia, to powinien teraz oddać małżonkowi niewinnemu połowę swojej pensji. Orzecznictwo sądowe nie idzie aż tak daleko. Z drugiej strony, nie można też zgodzić się z twierdzeniem, że alimenty na małżonka niewinnego ograniczone są do jego minimalnych egzystencjalnych potrzeb. Wysokość alimentów należy więc pewnie wypośrodkować między te dwa skrajne kierunki.

A jak to wygląda w praktyce? Nie chciałbym tutaj podawać konkretnych kwot pieniężnych, aby nadmiernie nie sugerować nikomu żądania, bo zbyt wiele zależy od indywidualnych okoliczności sprawy. Powiem więc tylko tyle, że z mojego doświadczenia alimenty na małżonków orientacyjnie – nie licząc nadzwyczajnych wypadków i sytuacji  – oscylują wokół kwoty kilkuset złotych miesięcznie. Od możliwości zarobkowych stron i ich konkretnych potrzeb często zależy, czy ta kwota „idzie” w górę czy też w dół. Jeśli masz wątpliwości, czy w Twojej sprawie żądanie jest na odpowiednim poziomie, to najlepiej skonsultuj się z prawnikiem.

***

Kancelaria Adwokacka Maciej Rodacki, zakres usług: prawo rodzinne (rozwód, alimenty, podział majątku, władza rodzicielska, kontakty z dzieckiem, sprawy przeciwko nieletnim) oraz inne.

tel: 693 253 807

e-mail: kontakt@adwokatrodacki.pl

Podobne artykuły:

O mnie

Maciej Rodacki - adwokat

Jestem adwokatem Krakowskiej Izby Adwokackiej. Na blogu dzielę się z Wami moją wiedzą i doświadczeniem, a na co dzień pracując w swojej Kancelarii Adwokackiej, staram się pomagać ludziom w rozwiązywaniu ich problemów prawnych i życiowych. Mam otwartą głowę na nowe pomysły i zawsze staram się kierować przede wszystkim "ludzkim" podejściem do Klienta. W mojej praktyce zawodowej szczególne miejsce zajmuje prawo rodzinne.

Kontakt:
kontakt@adwokatrodacki.pl
693 253 807