Jak bronić się przed podwyższeniem lub obniżeniem alimentów?

Pisałem już na blogu osobny artykuł – kiedy jest możliwe podwyższenie lub obniżenie alimentów. Dzisiaj mała porada dla strony pozwanej w takiej sprawie. Jak można w Sądzie bronić się przed podwyższeniem lub obniżeniem alimentów?

Oczywiście nie da się znaleźć idealnej recepty obrony, która będzie skuteczna w każdej sprawie. Byłoby to zbyt łatwe, bo każda sprawa ma swoje indywidualne okoliczności. Istnieją jednak pewne instrumenty w procedurze cywilnej, które niekiedy warto wykorzystywać właśnie broniąc swojego interesu w sprawach alimentacyjnych.

O jaki instrument procesowy mi tutaj chodzi?

Mowa o powództwie wzajemnym. Bo jak mawiają niektórzy – „najlepszą obroną jest atak”. Już tłumaczę na przykładzie na czym to polega.

Powód składa pozew, w którym domaga się obniżenia alimentów. Jako strona pozwana musisz złożyć odpowiedź na pozew. Składasz ją wraz z powództwem wzajemnym o podwyższenie alimentów. Teoretycznie mamy więc wtedy dwa powództwa, ale będą one rozpatrywane w jednym postępowaniu. Sąd natomiast będzie mógł zarówno obniżyć alimenty, jak i je podwyższyć. Gdyby nie powództwo wzajemne, to Sąd nie mógłby w takiej sprawie podwyższyć alimentów, bo byłby związany tylko wnioskami powództwa głównego (Sąd mógłby je co najwyżej oddalić).

Powództwo wzajemne w sprawie o alimenty

Dlaczego to rozwiązanie jest warte uwagi? Bo chociaż być może nie uzyskasz podwyższenia alimentów (zakładam, że powód ma po swojej stronie jakieś argumenty skoro złożył pozew o obniżenie alimentów) w tym postępowaniu, to możesz dzięki temu zabiegowi utrzymać je na dotychczasowym poziomie. Oczywiście wszystko będzie zależało od konkretnej sytuacji i argumentów, ale czasem Sąd tak po ludzku dochodzi do przekonania, że – „prawda leży po środku” i alimentów nie należy ani obniżać ani podwyższać.

Z kolei po stronie minusów ewentualnego powództwa wzajemnego należy zaznaczyć ryzyko poniesienia kosztów procesu w razie bezzasadności własnego powództwa. Sąd rozliczy jednak koszty w oparciu o główne rozstrzygnięcie w sprawie. Jeśli więc oddali oba powództwa, to przeważnie koszty procesu między stronami zostaną wzajemnie zniesione. Oznacza, to że nikt nie będzie musiał nikomu zwracać kosztów związanych z tą sprawą.

Powództwo wzajemne – konsekwencje

Chcę jednak jeszcze raz podkreślić, aby wybierając strategię procesową, zawsze mieć na uwadze okoliczności danej sprawy. To nie jest tak, że powództwo wzajemne zawsze będzie najlepszą linią obrony. Może się okazać, że powództwo główne rzeczywiście jest zasadne (np. w przypadku istotnego pogorszenia stanu zdrowia powoda), a powództwo wzajemne narazi jedynie stronę pozwaną na dodatkowe koszty.

Niemniej jednak, z doświadczenia wiem też, że powodowie składając pozwy o zmianę wysokości alimentów często patrzą głównie na swoje potrzeby i możliwości, zapominając niekiedy o sytuacji drugiej strony. Wtedy warto zastanowić się nad powództwem wzajemnym, wykazując jednocześnie wzrost własnych potrzeb bądź spadek możliwości zarobkowych. Ważne jednak, aby wszystko o czym piszę, miało oparcie w faktach i dowodach. Jeśli tego nie ma, to Sąd i przeciwnik bardzo szybko zdemaskują Twoją strategię procesową.

Oprócz tego, pamiętaj o tym, że aby zmieniła się wysokość alimentów, konieczne jest wykazanie zmiany istotnych okoliczności w porównaniu do ostatniej sprawy o alimenty. Dotyczy to zarówno powództwa głównego, jak i powództwa wzajemnego. Jeśli chcesz, aby Sąd przyznał Ci rację, to trzeba tę zmianę mocno zaakcentować. Sąd w sprawie o podwyższenie lub obniżenie alimentów nie ustala ich całkiem na nowo, lecz powinien odnieść się do zmiany sytuacji w stosunku do ostatniego postępowania. Właśnie „zmiana okoliczności” jest bowiem przesłanką zmiany orzeczenia w sprawie alimentów.

W Sądzie możesz bronić się na różne sposoby. Jedną z możliwości obrony jest także atak, ale pamiętaj, że powinien być on dobrze przemyślany, aby nie narazić siebie na negatywne konsekwencje.

***

Kancelaria Adwokacka Maciej Rodacki, zakres usług: prawo rodzinne (rozwód, alimenty, podział majątku, władza rodzicielska, kontakty z dzieckiem, sprawy przeciwko nieletnim) oraz inne.

tel: 693 253 807

e-mail: kontakt@adwokatrodacki.pl

Podobne artykuły:

O mnie

Maciej Rodacki - adwokat

Jestem adwokatem Krakowskiej Izby Adwokackiej. Na blogu dzielę się z Wami moją wiedzą i doświadczeniem, a na co dzień pracując w swojej Kancelarii Adwokackiej, staram się pomagać ludziom w rozwiązywaniu ich problemów prawnych i życiowych. Mam otwartą głowę na nowe pomysły i zawsze staram się kierować przede wszystkim "ludzkim" podejściem do Klienta. W mojej praktyce zawodowej szczególne miejsce zajmuje prawo rodzinne.

Kontakt:
kontakt@adwokatrodacki.pl
693 253 807