Dziecko jako świadek w sprawie o rozwód

Czy małoletnie dziecko może być świadkiem w sprawie o rozwód? Czy dzieci małżonków mogą zeznawać przed Sądem w ich sprawie rozwodowej? Czy dzieci mogą odmówić składania zeznań? Dzisiaj przyjrzę się sytuacji procesowej dzieci jako świadków w postępowaniach o rozwód.

Generalnie dziecko nie może być świadkiem w sprawie o rozwód, jeżeli nie ukończyło 13 lat. Obowiązuje w tym zakresie zakaz ustawowy, którego nie da się obejść. Specyfika postępowania i dobro dziecka przemawia za słusznością takiego zakazu.

Przesłuchanie dzieci w rozwodzie

 

Zeznań dziecka jako świadka nie należy mylić z wysłuchaniem małoletniego dziecka przez Sąd. Wysłuchanie dotyczy jednak wyłącznie dziecka, którego sytuacja prawna ma być w danym postępowaniu regulowana. Chodzi więc o dziecko małżonków, którzy się rozwodzą. Sąd może wysłuchać takie dziecko w obecności psychologa, aby uzyskać stanowisko dziecka odnośnie kwestii, które będą go dotyczyły. Takie wysłuchanie jest możliwe w sprawie o rozwód, ale inny jest jego charakter niż zeznania dziecka jako świadka. Statystycznie wysłuchanie dziecka odbywa się jednak dość rzadko.

W sprawach o rozwód małoletnie dzieci stron nie mogą być natomiast przesłuchiwane jako świadkowie, jeżeli nie ukończyły 17 lat. Granica wieku jest więc tutaj wyższa niż w przypadku innych dzieci (które nie pochodzą od stron). Jest to zrozumiałe, ponieważ dla dzieci udział w rozwodzie swoich rodziców jest szczególnym doświadczeniem i wymagany jest tutaj odpowiedni stopień dojrzałości.

Czy dziecko może odmówić składania zeznań

Dzieci będą przesłuchiwane przez Sąd tylko wtedy, jeśli taki wniosek złoży jedna ze stron, czyli jeden z małżonków. Sąd ma prawo również takiego wniosku nie uwzględnić, niemniej jednak znacznie częściej takie wnioski są dopuszczane. Teoretycznie Sąd może dopuścić też dowód z urzędu, natomiast w postępowaniach procesowych jak rozwód dopuszczanie dowodów z urzędu następuje tylko wyjątkowo. Przede wszystkim to strony są obowiązane składać wnioski dowodowe, a Sąd je dopuszcza lub oddala.

Jeśli już dziecko stron (rozwodzących się małżonków) zostanie powołane na świadka i Sąd dopuści taki dowód, to wówczas dziecko ma obowiązek stawić się w sądzie. Jednakże, warto pamiętać, że takie dziecko ma prawo do odmowy składania zeznań. A zatem dziecko może już na początku rozprawy – po zapytaniu o tę kwestię przez Sąd – skorzystać z prawa do odmowy składania zeznań. Wówczas dziecko może opuścić salę rozpraw i nie będzie zeznawać w tej sprawie.

***

Kancelaria Adwokacka Maciej Rodacki, zakres usług: prawo rodzinne (rozwód, alimenty, podział majątku, władza rodzicielska, kontakty z dzieckiem, sprawy przeciwko nieletnim) oraz inne. 

tel.: 693 253 807                                                                      

e-mail: kontakt@adwokatrodacki.pl

Podobne artykuły:

O mnie

Maciej Rodacki - adwokat

Jestem adwokatem Krakowskiej Izby Adwokackiej. Na blogu dzielę się z Wami moją wiedzą i doświadczeniem, a na co dzień pracując w swojej Kancelarii Adwokackiej, staram się pomagać ludziom w rozwiązywaniu ich problemów prawnych i życiowych. Mam otwartą głowę na nowe pomysły i zawsze staram się kierować przede wszystkim "ludzkim" podejściem do Klienta. W mojej praktyce zawodowej szczególne miejsce zajmuje prawo rodzinne.

Kontakt:
kontakt@adwokatrodacki.pl
693 253 807